נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 10.1
שער פתיחה 10.1 0
שער ממוצע 10.1 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.23
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 12000
שווי שוק 10.84
הון רשום למסחר 107374223
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
10.1 0 13 28.71
10 -0.99 13.6 34.65
9 -10.89 15.8 56.44
17 68.32
27.2 169.31
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2.18 הכנסות 1.94
נכסים שוטפים 1.9 רווח גולמי -0.24
נכסים בלתי שוטפים 0.29 רווח תפעולי -3.37
הון עצמי -3.64 רווח לפני מס -3.55
התחייבות שוטפות 5.82 רווח נקי -3.55
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.03
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:23 10.1 0
10:14 10.1 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דג'לדטי נסים 80.09 8.69
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/06/2017 10.1 -37.65 1
27/06/2017 16.2 -3.57 0
26/06/2017 16.8 -0.59 0
25/06/2017 16.9 0 0
22/06/2017 16.9 0 0
21/06/2017 16.9 0 0
20/06/2017 16.9 0 0
19/06/2017 16.9 0 0
18/06/2017 16.9 0 0
15/06/2017 16.9 0 0
14/06/2017 16.9 0 0
13/06/2017 16.9 0 0
12/06/2017 16.9 0 0
11/06/2017 16.9 0 0
08/06/2017 16.9 0 0
07/06/2017 16.9 0 0
06/06/2017 16.9 0 0
05/06/2017 16.9 0 0
04/06/2017 16.9 0 0
01/06/2017 16.9 0 0