נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 17.8
שער פתיחה 25.7 44.38
שער ממוצע 25.7 44.38
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2.04
מחזור ע.נ. 50
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 3800
שווי שוק 0.59
הון רשום למסחר 2314315
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
20 12.36
25.7 44.38
26 46.07
28 57.3
33 85.39
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 21.59 הכנסות
נכסים שוטפים 10.54 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 11.05 רווח תפעולי
הון עצמי 17.52 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 4.01 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 0.06 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:15 25.7 44.38 50 0.01
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2018 17.8 0 4
16/01/2018 17.8 0.56 0
15/01/2018 17.7 -16.51 11
14/01/2018 21.2 0 0
11/01/2018 21.2 0 0
10/01/2018 21.2 0 0
09/01/2018 21.2 0 0
08/01/2018 21.2 0 0
07/01/2018 21.2 0 0
04/01/2018 21.2 0 0
03/01/2018 21.2 0 0
02/01/2018 21.2 1.92 10
01/01/2018 20.8 -36.78 20
31/12/2017 32.9 -15.64 6
28/12/2017 39 0 0
27/12/2017 39 0 0
26/12/2017 39 0 0
25/12/2017 39 0 0
24/12/2017 39 0 0
21/12/2017 39 0 0
20/12/2017 39 0 0
19/12/2017 39 0 0