נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 126.6
שער פתיחה 126.6 0
שער ממוצע 126.6 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 11.67
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1600
שווי שוק 44.53
הון רשום למסחר 35172775
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
110 -13.11 127.9 1.03
128 1.11
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 48.99 הכנסות 48.62
נכסים שוטפים 40.78 רווח גולמי 21.26
נכסים בלתי שוטפים 8.21 רווח תפעולי -10.43
הון עצמי 29.89 רווח לפני מס -10.97
התחייבות שוטפות 13.24 רווח נקי -12.79
התחייבויות בלתי שוטפות 5.86 רווח למניה -0.42
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 126.6 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דויטש יורם 63.03 28.06
ירושלמי עידו 3.48 1.55
ערבות רפאל 3.15 1.4
שלייפר חיים 2.31 1.03
קרא עוז אחינועם 2.03 0.9
דויטש אורית 0.82 0.37
גילאי דולב 0.07 0.03
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
26/06/2017 126.6 0 0
25/06/2017 126.6 0 0
22/06/2017 126.6 0 0
21/06/2017 126.6 0 0
20/06/2017 126.6 0 0
19/06/2017 126.6 0 0
18/06/2017 126.6 0 0
15/06/2017 126.6 0 0
14/06/2017 126.6 0 0
13/06/2017 126.6 0 0
12/06/2017 126.6 0 0
11/06/2017 126.6 0 9
08/06/2017 126.6 0 0
07/06/2017 126.6 0 0
06/06/2017 126.6 0 0
05/06/2017 126.6 0.72 2
04/06/2017 125.7 3.37 23
01/06/2017 121.6 0.16 10
29/05/2017 121.4 0 0
28/05/2017 121.4 0 0