נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 266.5
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 10396.38
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1900
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 25.38 תשואה על ההון העצמי 44.34
מכפיל הון תשואה על הנכסים 11.25
מכפיל רווח נקי יחס שוטף 3.78
מכפיל מכירות שיעור רווח נקי 74.93
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5754 הכנסות 864.19
נכסים שוטפים 1311.41 רווח גולמי 681.32
נכסים בלתי שוטפים 4442.59 רווח תפעולי 766.22
הון עצמי 1460.35 רווח לפני מס 649.4
התחייבות שוטפות 347.04 רווח נקי 647.55
התחייבויות בלתי שוטפות 3946.61 רווח למניה 0.2
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דלק אנרגיה 46.58 4139.77
דלק-קבוצה 8.88 788.9
מגדל משתתפות 3.2 284.17
מגדל קופ"ג 2.44 216.97
אבנר נפט 1.81 160.48
הפניקס ק.גמל 1.06 94.02
מגדל ביטוח 0.34 30.51
מגדל ק.נאמ 0.07 6.3
הפניקס 0.05 4.49
אקסלנס ק.נאמ 0.02 2
אקסלנס ת.סל 0.01 1.28
הפניקס-משתתפות 0.01 1.24
אבו יוסי 0.01 0.91
נכסי כהן בת 0.01 0.45
פרט לוין ליאורה 0 0.42
לסט גבריאל 0 0.09
אקסלנס ק.גמל 0 0.03
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
18/05/2017 266.5 0 0
17/05/2017 266.5 -0.07 4802
16/05/2017 266.7 3.9 22014
15/05/2017 256.7 -1.61 10275
14/05/2017 260.9 6.14 25180
11/05/2017 245.8 0.78 14757
10/05/2017 243.9 -0.65 10979
09/05/2017 245.5 -0.65 4102
08/05/2017 247.1 -0.2 7875
07/05/2017 247.6 -0.16 4409
04/05/2017 248 -0.28 8894
03/05/2017 248.7 0.36 6027
30/04/2017 247.8 0.81 6307
27/04/2017 245.8 1.7 7875
26/04/2017 241.7 -0.08 4960