נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 45
שער פתיחה 45 0
שער ממוצע 45 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.26
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 840
שווי שוק 0.88
הון רשום למסחר 1955000
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
14.4 -68 30 -33.33
33 -26.67
35 -22.22
41.8 -7.11
43.9 -2.44
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 23.09 הכנסות 0.32
נכסים שוטפים 4.73 רווח גולמי -0.86
נכסים בלתי שוטפים 18.36 רווח תפעולי -20.82
הון עצמי 18.61 רווח לפני מס -21.76
התחייבות שוטפות 2.28 רווח נקי -21.03
התחייבויות בלתי שוטפות 2.19 רווח למניה -9.94
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 45 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 45 0 0
21/08/2017 45 0 0
20/08/2017 45 0 0
17/08/2017 45 0 0
16/08/2017 45 0 0
15/08/2017 45 0 0
14/08/2017 45 0 0
13/08/2017 45 0 0
10/08/2017 45 0 0
09/08/2017 45 0 0
08/08/2017 45 0 0
07/08/2017 45 0 0
06/08/2017 45 0 0
03/08/2017 45 0 0
02/08/2017 45 0 0
31/07/2017 45 0 0
30/07/2017 45 0 0
27/07/2017 45 0 0
26/07/2017 45 0 0
25/07/2017 45 0 0
24/07/2017 45 0 0