נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 162.6
שער פתיחה 162.6 0
שער ממוצע 162.6 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4.99
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 260
שווי שוק 5.31
הון רשום למסחר 3267820
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
85 -47.72 185 13.78
187 15.01
245 50.68
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 339.3 הכנסות 160.82
נכסים שוטפים 292.88 רווח גולמי 22.92
נכסים בלתי שוטפים 46.41 רווח תפעולי 9.82
הון עצמי 76.41 רווח לפני מס 7.03
התחייבות שוטפות 190.27 רווח נקי 6.26
התחייבויות בלתי שוטפות 72.62 רווח למניה 0.62
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 162.6 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 162.6 0 0
16/08/2017 162.6 0 0
15/08/2017 162.6 0 0
14/08/2017 162.6 0 0
13/08/2017 162.6 0 0
10/08/2017 162.6 0 0
09/08/2017 162.6 0 0
08/08/2017 162.6 0 0
07/08/2017 162.6 0 0
06/08/2017 162.6 0 0
03/08/2017 162.6 0 0
02/08/2017 162.6 0 0
31/07/2017 162.6 0 0
30/07/2017 162.6 0 0
27/07/2017 162.6 0 0
26/07/2017 162.6 0 0
25/07/2017 162.6 0 0
24/07/2017 162.6 55.15 1
23/07/2017 104.8 -28.22 8
20/07/2017 146 -22.55 0
19/07/2017 188.5 0 0