נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 4
שער פתיחה 4 0
שער ממוצע 4 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3.28
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 210
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 32.88 הכנסות 0
נכסים שוטפים 28.25 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4.63 רווח תפעולי -10.5
הון עצמי 25.27 רווח לפני מס -8.21
התחייבות שוטפות 7.6 רווח נקי -8.21
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -1.96
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 4 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
14/08/2017 4 0 0
13/08/2017 4 0 0
10/08/2017 4 0 0
09/08/2017 4 -34.43 2
08/08/2017 6.1 454.55 0
07/08/2017 1.1 -66.67 0
06/08/2017 3.3 -78 0
03/08/2017 15 -11.24 0
02/08/2017 16.9 0 0
31/07/2017 16.9 -21.4 0
30/07/2017 21.5 -39.61 0
27/07/2017 35.6 42.97 1
26/07/2017 24.9 -0.8 4
25/07/2017 25.1 -20.32 0
24/07/2017 31.5 17.1 1
23/07/2017 26.9 -42.77 1
20/07/2017 47 5.38 1