נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 7485
שער פתיחה 7485 0
שער ממוצע 7701.8 2.9
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.87
מחזור ע.נ. 187
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 27
שווי שוק 98.28
הון רשום למסחר 1293483
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
6785 -9.35 7880 5.28
7900 5.54
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 168.81 הכנסות 7.33
נכסים שוטפים 78.98 רווח גולמי 7.33
נכסים בלתי שוטפים 89.83 רווח תפעולי 1.22
הון עצמי 94.12 רווח לפני מס 8.1
התחייבות שוטפות 15.46 רווח נקי 8.04
התחייבויות בלתי שוטפות 59.23 רווח למניה 6.24
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 7598 1.51 0 0
17:24 7880 5.28 17 1.34
13:58 7773 3.85 23 1.79
13:58 7773 3.85 27 2.1
13:58 7485 0 120 8.98
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פרלסון החזקות 85.45 83.98
לוין אילן 0.19 0.18
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 7598 1.51 14
21/06/2017 7485 0 0
20/06/2017 7485 0 0
19/06/2017 7485 0 0
18/06/2017 7485 0 0
15/06/2017 7485 0 0
14/06/2017 7485 0 0
13/06/2017 7485 0 0
12/06/2017 7485 0 0
11/06/2017 7485 0 0
08/06/2017 7485 0 0
07/06/2017 7485 0 0
06/06/2017 7485 0 0
05/06/2017 7485 0 0
04/06/2017 7485 0 0
01/06/2017 7485 0 0
29/05/2017 7485 0 0
28/05/2017 7485 -3.83 2
25/05/2017 7783 0 0