נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 49.9
שער פתיחה 49.9 0
שער ממוצע 49.9 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.2
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 4000
שווי שוק 69.16
הון רשום למסחר 138600833
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
46.7 -6.41 51 2.2
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 65 הכנסות 31.64
נכסים שוטפים 55.4 רווח גולמי 3.98
נכסים בלתי שוטפים 9.59 רווח תפעולי 1.47
הון עצמי 49.23 רווח לפני מס 1.51
התחייבות שוטפות 15 רווח נקי 1.18
התחייבויות בלתי שוטפות 0.76 רווח למניה 0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:23 49.9 0
10:14 49.9 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
וואן טכנולוגיות 86.03 59.5
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/06/2017 49.9 0 0
27/06/2017 49.9 0 0
26/06/2017 49.9 0 0
25/06/2017 49.9 0 0
22/06/2017 49.9 0 0
21/06/2017 49.9 0 0
20/06/2017 49.9 0 0
19/06/2017 49.9 0 0
18/06/2017 49.9 0 0
15/06/2017 49.9 0 0
14/06/2017 49.9 0 0
13/06/2017 49.9 0 0
12/06/2017 49.9 0 0
11/06/2017 49.9 0 0
08/06/2017 49.9 0 0
07/06/2017 49.9 0 0
06/06/2017 49.9 0 0
05/06/2017 49.9 0 0
04/06/2017 49.9 0 1
01/06/2017 49.9 0 0