נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1240
שער פתיחה 1240 0
שער ממוצע 1218.29 -1.75
מחזור יומי ממוצע (שנה) 54.49
מחזור ע.נ. 3479
מספר עסקאות 14
תנועה מינימלית 130
שווי שוק 146.17
הון רשום למסחר 12060061
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1215 -2.02 1216 -1.94
1205 -2.82 1218 -1.77
1201 -3.15 1225 -1.21
1200 -3.23 1243 0.24
1198 -3.39 1245 0.4
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 109.13 הכנסות 78.15
נכסים שוטפים 50.29 רווח גולמי 17.89
נכסים בלתי שוטפים 58.84 רווח תפעולי 0.81
הון עצמי 28.45 רווח לפני מס 0.48
התחייבות שוטפות 56.16 רווח נקי 0.81
התחייבויות בלתי שוטפות 24.52 רווח למניה 0.07
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1206 -2.74 32 0.39
17:23 1212 -2.26 0 0
16:29 1206 -2.74 283 3.41
16:29 1206 -2.74 273 3.29
16:29 1209 -2.5 88 1.06
16:29 1209 -2.5 197 2.38
16:29 1210 -2.42 409 4.95
16:28 1215 -2.02 195 2.37
16:28 1220 -1.61 336 4.1
16:28 1220 -1.61 298 3.64
15:24 1230 -0.81 368 4.53
15:24 1230 -0.81 170 2.09
10:37 1243 0.24 700 8.7
09:48 1240 0 130 1.61
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כץ אבנר 29.67 43.36
שינובר חגית 16.04 23.44
פרקש בנימין 16.04 23.44
שמש חנניה 8.02 11.72
אונגר גיל 8.02 11.72
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/06/2017 1240 -2.21 36
27/06/2017 1268 0.4 17
26/06/2017 1263 0.72 32
25/06/2017 1254 -0.24 199
22/06/2017 1257 0.56 52
21/06/2017 1250 1.13 167
20/06/2017 1236 -2.06 59
19/06/2017 1262 -0.47 116
18/06/2017 1268 -1.17 82
15/06/2017 1283 0.79 24
14/06/2017 1273 1.6 7
13/06/2017 1253 0.32 126
12/06/2017 1249 -0.4 10
11/06/2017 1254 1.7 141
08/06/2017 1233 -1.12 34
07/06/2017 1247 -0.64 124
06/06/2017 1255 -4.71 105
05/06/2017 1317 -3.3 125
04/06/2017 1362 -3.4 62
01/06/2017 1410 -6.06 103