נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 155.9
שער פתיחה 155.9 0
שער ממוצע 155.9 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 41.24
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 140
שווי שוק 8.75
הון רשום למסחר 5609880
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
101 -35.21 150 -3.78
75 -51.89 154.5 -0.9
74.8 -52.02 154.8 -0.71
155 -0.58
155.9 0
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 17093.05 הכנסות 190.79
נכסים שוטפים 627.39 רווח גולמי 154.55
נכסים בלתי שוטפים 16465.66 רווח תפעולי 133.47
הון עצמי 6381.06 רווח לפני מס 234.95
התחייבות שוטפות 1686.9 רווח נקי 142.54
התחייבויות בלתי שוטפות 9025.09 רווח למניה 0.92
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 155.9 0 52626 82.04
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 155.9 0 0
16/08/2017 155.9 0 0
15/08/2017 155.9 0 8
14/08/2017 155.9 0 0
13/08/2017 155.9 0 0
10/08/2017 155.9 0 0
09/08/2017 155.9 0 0
08/08/2017 155.9 0.58 6
07/08/2017 155 0 0
06/08/2017 155 0 8
03/08/2017 155 1.17 89
02/08/2017 153.2 0 0
31/07/2017 153.2 0 0
30/07/2017 153.2 0 0
27/07/2017 153.2 0 0
26/07/2017 153.2 -3.53 11
25/07/2017 158.8 0 0
24/07/2017 158.8 0 0
23/07/2017 158.8 0 0