נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 7.08
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1659.78 הכנסות 0
נכסים שוטפים 717.2 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 942.57 רווח תפעולי -50.7
הון עצמי 511.66 רווח לפני מס -104.56
התחייבות שוטפות 149.37 רווח נקי -104.56
התחייבויות בלתי שוטפות 998.75 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
27/09/2017 1 0 0
26/09/2017 1 0 0
25/09/2017 1 0 0
24/09/2017 1 0 0
19/09/2017 1 0 0
18/09/2017 1 0 0