נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 3
שער פתיחה 3.1 3.33
שער ממוצע 3.02 0.56
מחזור יומי ממוצע (שנה) 630.73
מחזור ע.נ. 2072876
מספר עסקאות 12
תנועה מינימלית 6600
שווי שוק 27.79
הון רשום למסחר 926380500
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
2.9 -3.33 3 0
2.8 -6.67 3.1 3.33
2.7 -10 3.2 6.67
2.6 -13.33 3.3 10
2.5 -16.67 3.4 13.33
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1659.78 הכנסות 0
נכסים שוטפים 717.2 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 942.57 רווח תפעולי -50.7
הון עצמי 511.66 רווח לפני מס -104.56
התחייבות שוטפות 149.37 רווח נקי -104.56
התחייבויות בלתי שוטפות 998.75 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
12:54 3 0 420356 12.61
12:53 3 0 112977 3.39
12:48 3 0 166667 5
12:41 3 0 96000 2.88
12:29 3.1 3.33 64516 2
12:28 3 0 112360 3.37
12:28 3 0 96000 2.88
12:28 3 0 585484 17.56
10:34 3 0 64516 1.94
10:34 3 0 250000 7.5
10:34 3 0 100000 3
10:15 3.1 3.33 4000 0.12
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/11/2017 3 -3.23 212
20/11/2017 3.1 0 183
19/11/2017 3.1 0 0
16/11/2017 3.1 0 19
15/11/2017 3.1 -8.82 154
14/11/2017 3.4 0 61
13/11/2017 3.4 0 63
12/11/2017 3.4 3.03 63
09/11/2017 3.3 -2.94 126
08/11/2017 3.4 6.25 125
07/11/2017 3.2 -5.88 120
06/11/2017 3.4 0 36
05/11/2017 3.4 -8.11 113
02/11/2017 3.7 -2.63 70
01/11/2017 3.8 -2.56 155
31/10/2017 3.9 5.41 260
30/10/2017 3.7 5.71 379
29/10/2017 3.5 2.94 110
26/10/2017 3.4 3.03 155
25/10/2017 3.3 -8.33 47
24/10/2017 3.6 5.88 155
23/10/2017 3.4 -8.11 220