נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 66.5
שער פתיחה 66.5 0
שער ממוצע 66.5 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 16.46
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 3400
שווי שוק 6.95
הון רשום למסחר 10454445
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
64 -3.76 66.5 0
60 -9.77 67.9 2.11
55 -17.29 68 2.26
51 -23.31
45 -32.33
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3.35 הכנסות 0.13
נכסים שוטפים 3.35 רווח גולמי 0.13
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי -0.19
הון עצמי 2.13 רווח לפני מס 1.07
התחייבות שוטפות 1.22 רווח נקי 1.25
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה 0.12
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 66.5 0
10:14 66.5 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
איפקס הנפקות 90 6.26
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/06/2017 66.5 0 0
26/06/2017 66.5 0 0
25/06/2017 66.5 0 0
22/06/2017 66.5 23.84 3
21/06/2017 53.7 -0.92 1
20/06/2017 54.2 -4.24 2
19/06/2017 56.6 0 0
18/06/2017 56.6 0 0
15/06/2017 56.6 0 0
14/06/2017 56.6 -0.35 1
13/06/2017 56.8 0 0
12/06/2017 56.8 0 0
11/06/2017 56.8 -0.18 0
08/06/2017 56.9 -1.9 1
07/06/2017 58 0 0
06/06/2017 58 0 0
05/06/2017 58 0 0
04/06/2017 58 0 0
01/06/2017 58 0 0
29/05/2017 58 0 0