נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2041
שער פתיחה 2070 1.42
שער ממוצע 2058 0.83
מחזור יומי ממוצע (שנה) 118.88
מחזור ע.נ. 105
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 96
שווי שוק 244.27
הון רשום למסחר 11869499
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
2024 -0.83 2053 0.59
2022 -0.93 2059 0.88
2020 -1.03 2065 1.18
2000 -2.01 2070 1.42
1984 -2.79 2071 1.47
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 241.49 הכנסות 11.29
נכסים שוטפים 232.21 רווח גולמי 8.78
נכסים בלתי שוטפים 9.28 רווח תפעולי 7.11
הון עצמי 90.5 רווח לפני מס 7.11
התחייבות שוטפות 150.99 רווח נקי 6.46
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה 0.54
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 2058 0.83 0 0
17:24 2058 0.83 5 0.1
16:38 2058 0.83 99 2.04
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
צים עדי-נציג 84.79 207.11
אייכנר אייל 0.08 0.2
פודים יאיר 0 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
26/06/2017 2058 0.83 2
25/06/2017 2041 -0.97 10
22/06/2017 2061 -0.15 14
21/06/2017 2064 -0.96 6
20/06/2017 2084 -1.93 70
19/06/2017 2125 0.85 6
18/06/2017 2107 0.1 21
15/06/2017 2105 0.48 35
14/06/2017 2095 0 216
13/06/2017 2095 0.34 55
12/06/2017 2088 -0.76 197
11/06/2017 2104 0.86 30
08/06/2017 2086 0.29 34
07/06/2017 2080 0.48 81
06/06/2017 2070 1.47 244
05/06/2017 2040 0.54 370
04/06/2017 2029 -0.39 675
01/06/2017 2037 -2.54 796
29/05/2017 2090 0.92 973
28/05/2017 2071 -0.91 122