נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 385.5
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 592.97
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 550
שווי שוק 795.63
הון רשום למסחר 206389711
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1642.96 הכנסות 61.91
נכסים שוטפים 1032.25 רווח גולמי 37.14
נכסים בלתי שוטפים 610.71 רווח תפעולי 16.68
הון עצמי 480.7 רווח לפני מס 18.4
התחייבות שוטפות 748.23 רווח נקי 14.01
התחייבויות בלתי שוטפות 414.03 רווח למניה 0.07
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 385.5 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
טוכמאייר אסף 32.37 257.52
רוזן ברק 32.36 257.5
בן דוד אוחיון אברהם ז 13.67 108.73
מנורה ק.גמל 6.2 49.33
קנדה ישראל הצוק 5.04 40.08
פנטהאוז תווך 1.24 9.84
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 385.5 1.66 20852
18/10/2017 379.2 -1.07 192
17/10/2017 383.3 4.81 12989
16/10/2017 365.7 -0.05 138
15/10/2017 365.9 -0.49 37
10/10/2017 367.7 0.03 109
09/10/2017 367.6 -0.27 74
08/10/2017 368.6 -0.05 32
03/10/2017 368.8 0.71 743
02/10/2017 366.2 -0.6 150
01/10/2017 368.4 1.49 342
28/09/2017 363 1.68 537
27/09/2017 357 1.31 305
26/09/2017 352.4 0.71 100
25/09/2017 349.9 0.78 729
24/09/2017 347.2 0.14 36