נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 222.9
שער פתיחה
שער ממוצע 226.76 1.73
מחזור יומי ממוצע (שנה) 367.17
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1400
שווי שוק 25.44
הון רשום למסחר 11308146
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
252 13.06 205 -8.03
245 9.91 210 -5.79
234 4.98 216 -3.1
233 4.53 219 -1.75
232 4.08 224 0.49
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5.03 הכנסות
נכסים שוטפים 0.16 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 4.88 רווח תפעולי
הון עצמי -1.72 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 6.76 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ליטרלי מדיה 10.32 2.63
פילסטיין אריק 4.4 1.12
שמלצר שלמה 1.96 0.5
שקולניק רפי 0.78 0.2
לחמן עמרי 0.29 0.07
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/01/2018 222.9 21.14 11842
18/01/2018 184 9.85 7931
17/01/2018 167.5 10.63 3018
16/01/2018 151.4 -13.54 3660
15/01/2018 175.1 16.66 5663
14/01/2018 150.1 24.77 3135
11/01/2018 120.3 7.7 2297
10/01/2018 111.7 3.14 1428
09/01/2018 108.3 1.31 533
08/01/2018 106.9 -10.39 836
07/01/2018 119.3 0.25 354
04/01/2018 119 -3.33 306
03/01/2018 123.1 -0.08 885
02/01/2018 123.2 -7.72 971
01/01/2018 133.5 -4.85 1331
31/12/2017 140.3 13.7 3952
28/12/2017 123.4 -5.37 2202
27/12/2017 130.4 -6.19 6190
26/12/2017 139 59.4 10074
25/12/2017 87.2 0.93 90
24/12/2017 86.4 2.86 8