נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 172.9
שער פתיחה 172.9 0
שער ממוצע 172.63 -0.15
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.11
מחזור ע.נ. 5326
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 980
שווי שוק 2.22
הון רשום למסחר 1289463
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
172.5 -0.23 172.9 0
171 -1.1 184.9 6.94
169 -2.26 185 7
160.1 -7.4 233 34.76
156 -9.77 266 53.85
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8.62 הכנסות 0.1
נכסים שוטפים 5.54 רווח גולמי -1.22
נכסים בלתי שוטפים 3.08 רווח תפעולי -5.77
הון עצמי 2.15 רווח לפני מס -6.11
התחייבות שוטפות 6.47 רווח נקי -2.99
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -2.35
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 172.5 -0.23 0 0
17:24 172.5 -0.23 5326 9.19
10:14 172.9 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דהוקי שלמה-נציג 18.84 0.42
קרמין אברהם 15.1 0.34
קרני יאיר 13.83 0.31
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/06/2017 172.5 -0.23 9
26/06/2017 172.9 0 1
25/06/2017 172.9 2.43 0
22/06/2017 168.8 0 1
21/06/2017 168.8 0 0
20/06/2017 168.8 -0.71 3
19/06/2017 170 -7.81 2
18/06/2017 184.4 -5.73 1
15/06/2017 195.6 0 0
14/06/2017 195.6 -1.01 0
13/06/2017 197.6 -0.9 5
12/06/2017 199.4 0 0
11/06/2017 199.4 0 0
08/06/2017 199.4 0 1
07/06/2017 199.4 0 1
06/06/2017 199.4 -2.21 4
05/06/2017 203.9 0.25 1
04/06/2017 203.4 -1.55 1
01/06/2017 206.6 0.78 0
29/05/2017 205 0 0