נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 17
שער פתיחה 17 0
שער ממוצע 17 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 9.75
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 2100
שווי שוק 3.4
הון רשום למסחר 19980000
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
13.3 -21.76 18 5.88
13 -23.53 50 194.12
12 -29.41
11 -35.29
10 -41.18
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 391.24 הכנסות 0
נכסים שוטפים 117.18 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 274.06 רווח תפעולי -2.44
הון עצמי 191.08 רווח לפני מס -4.02
התחייבות שוטפות 86.88 רווח נקי -3.85
התחייבויות בלתי שוטפות 113.28 רווח למניה -0.03
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 17 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/11/2017 17 0 0
15/11/2017 17 0 0
14/11/2017 17 0 0
13/11/2017 17 0 0
12/11/2017 17 0 0
09/11/2017 17 0 0
08/11/2017 17 -5.56 0
07/11/2017 18 0 0
06/11/2017 18 0 0
05/11/2017 18 0 0
02/11/2017 18 0 0
01/11/2017 18 0 0
31/10/2017 18 0 0
30/10/2017 18 0 0
29/10/2017 18 0 0
26/10/2017 18 0 0
25/10/2017 18 0 0
24/10/2017 18 0 0
23/10/2017 18 0 0
22/10/2017 18 0 0
19/10/2017 18 0 0