נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 7232
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4041.74
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 28
שווי שוק 1568.43
הון רשום למסחר 21687413
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2997.57 הכנסות 1343.82
נכסים שוטפים 1299.12 רווח גולמי 346.44
נכסים בלתי שוטפים 1698.45 רווח תפעולי 94.16
הון עצמי 638.89 רווח לפני מס 76.71
התחייבות שוטפות 1115.78 רווח נקי 134.7
התחייבויות בלתי שוטפות 1242.9 רווח למניה 6.22
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 7232 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלקו החז 54.78 859.21
מנורה ק.גמל 6.54 102.6
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 7232 -1.74 1457
18/10/2017 7360 2.71 1406
17/10/2017 7166 0.22 3064
16/10/2017 7150 0.18 3128
15/10/2017 7137 0.48 654
10/10/2017 7103 -0.07 1703
09/10/2017 7108 -0.91 1891
08/10/2017 7173 0.45 215
03/10/2017 7141 -0.82 4296
02/10/2017 7200 -1.36 2055
01/10/2017 7299 2.63 977
28/09/2017 7112 -0.31 2095
27/09/2017 7134 -0.07 2140
26/09/2017 7139 0.54 3694
25/09/2017 7101 0.07 1664
24/09/2017 7096 0.41 1326