נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 7491
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3914.33
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 29
שווי שוק 1624.6
הון רשום למסחר 21687413
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1855.51 הכנסות 561.74
נכסים שוטפים 1423.91 רווח גולמי 139.81
נכסים בלתי שוטפים 431.61 רווח תפעולי 30.88
הון עצמי 594.49 רווח לפני מס 28.79
התחייבות שוטפות 1100.14 רווח נקי 97.55
התחייבויות בלתי שוטפות 160.88 רווח למניה 4.51
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 7491 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלקו החז 54.78 889.98
מנורה ק.גמל 5.85 95.04
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 7491 -0.09 2055
21/08/2017 7498 3.38 10166
20/08/2017 7253 13.29 25808
17/08/2017 6402 -2.93 1613
16/08/2017 6595 -0.57 1663
15/08/2017 6633 0.62 2092
14/08/2017 6592 4.87 2225
13/08/2017 6286 -0.4 799
10/08/2017 6311 -1.05 2167
09/08/2017 6378 -1.18 1516
08/08/2017 6454 0.84 2053
07/08/2017 6400 -2.28 2737
06/08/2017 6549 -2.28 1425
03/08/2017 6702 -3.83 8153
02/08/2017 6969 -0.2 12676
31/07/2017 6983 -0.23 1649
30/07/2017 6999 -1.74 1132
27/07/2017 7123 1.11 1470
26/07/2017 7045 -1.78 2786
25/07/2017 7173 1.46 1712
24/07/2017 7070 -0.7 1294