נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 997.5
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 269.27
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 190
שווי שוק 151.94
הון רשום למסחר 15232541
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 314.94 הכנסות 342.82
נכסים שוטפים 228.06 רווח גולמי 64.44
נכסים בלתי שוטפים 86.88 רווח תפעולי 34.89
הון עצמי 104.69 רווח לפני מס 29.03
התחייבות שוטפות 161.72 רווח נקי 17.71
התחייבויות בלתי שוטפות 48.53 רווח למניה 1.33
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קייסיפיאס פלדה 66.72 101.37
ברנד פלדות בת 3.12 4.74
ברנד חיים 0.15 0.23
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 997.5 0.9 29
17/08/2017 988.6 3.74 104
16/08/2017 953 -0.12 33
15/08/2017 954.1 -2.36 308
14/08/2017 977.2 -0.79 94
13/08/2017 985 -1.99 149
10/08/2017 1005 0.4 24
09/08/2017 1001 -0.99 48
08/08/2017 1011 -1.17 38
07/08/2017 1023 -1.16 46
06/08/2017 1035 -2.27 27
03/08/2017 1059 1.24 90
02/08/2017 1046 1.65 85
31/07/2017 1029 0.39 665
30/07/2017 1025 -0.77 212
27/07/2017 1033 1.67 64
26/07/2017 1016 -0.88 180
25/07/2017 1025 -1.16 131
24/07/2017 1037 0.88 141
23/07/2017 1028 1.88 80