נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 929
שער פתיחה 929 0
שער ממוצע 924 -0.54
מחזור יומי ממוצע (שנה) 17.94
מחזור ע.נ. 700
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 210
שווי שוק 41.13
הון רשום למסחר 4450777
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
910.4 -2 923.6 -0.58
901.2 -2.99 925 -0.43
891.8 -4 931.3 0.25
882.6 -4.99 942.9 1.5
873.3 -6 947.6 2
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 76.65 הכנסות 67.35
נכסים שוטפים 51.16 רווח גולמי 16.5
נכסים בלתי שוטפים 25.49 רווח תפעולי -4.92
הון עצמי 61.49 רווח לפני מס -4.25
התחייבות שוטפות 12.21 רווח נקי -2.66
התחייבויות בלתי שוטפות 2.95 רווח למניה -0.61
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 924 -0.54 0 0
15:21 924 -0.54 700 6.47
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בר שלמה 71.98 29.6
אלטשלר שחם ק.נא 3.05 1.26
אלטשולר שחם 2.69 1.11
אסטיגי אלקט בת 2.42 1
בר דני 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 924 -0.54 6
21/06/2017 929 0 0
20/06/2017 929 -0.25 9
19/06/2017 931.3 0 0
18/06/2017 931.3 0 0
15/06/2017 931.3 -1.91 17
14/06/2017 949.4 0 0
13/06/2017 949.4 0 0
12/06/2017 949.4 0 0
11/06/2017 949.4 0 0
08/06/2017 949.4 0 0
07/06/2017 949.4 0 0
06/06/2017 949.4 0 0
05/06/2017 949.4 0 0
04/06/2017 949.4 0 0
01/06/2017 949.4 0 0
29/05/2017 949.4 0 0
28/05/2017 949.4 0 0
25/05/2017 949.4 0 0