נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 267.3
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 10.63
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 770
שווי שוק 38.81
הון רשום למסחר 14517785
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
259 -3.11
240 -10.21
194 -27.42
175.2 -34.46
175 -34.53
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 48.42 הכנסות
נכסים שוטפים 37.91 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 10.51 רווח תפעולי
הון עצמי 35.52 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 12.4 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 0.5 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לפידות ח.נפט 74.04 27.84
לוקסנבורג יעקב 4.99 1.88
לוי דוד 0.19 0.07
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/01/2018 267.3 -0.45 0
18/01/2018 268.5 0 0
17/01/2018 268.5 0 0
16/01/2018 268.5 -0.19 0
15/01/2018 269 0 0
14/01/2018 269 -0.37 7
11/01/2018 270 0 0
10/01/2018 270 -8.54 13
09/01/2018 295.2 3.43 9
08/01/2018 285.4 0 0
07/01/2018 285.4 -0.9 0
04/01/2018 288 0.42 0
03/01/2018 286.8 0.88 33
02/01/2018 284.3 1.28 64
01/01/2018 280.7 7.63 29
31/12/2017 260.8 4.19 26
28/12/2017 250.3 -4.72 12
27/12/2017 262.7 -0.68 0
26/12/2017 264.5 0.04 0
25/12/2017 264.4 1.23 1
24/12/2017 261.2 0 0