נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 175900
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 907.67
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 13965 הכנסות 1018
נכסים שוטפים 2529 רווח גולמי 809
נכסים בלתי שוטפים 11436 רווח תפעולי 936
הון עצמי 3190 רווח לפני מס 1001
התחייבות שוטפות 751 רווח נקי 485
התחייבויות בלתי שוטפות 10024 רווח למניה 94.38
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דלק-קבוצה 99.99
אקסלנס ק.נאמ 0
אקסלנס ת.סל 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים