נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 48.4
שער פתיחה 48.4 0
שער ממוצע 48.4 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 14.94
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 4600
שווי שוק 26.11
הון רשום למסחר 53954612
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
42 -13.22 47.5 -1.86
37 -23.55 48 -0.83
35.5 -26.65 52 7.44
1 -97.93 52.9 9.3
55.3 14.26
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 35.7 הכנסות 1.51
נכסים שוטפים 28.33 רווח גולמי 0.9
נכסים בלתי שוטפים 7.37 רווח תפעולי -0.01
הון עצמי 19.39 רווח לפני מס -0.01
התחייבות שוטפות 4.52 רווח נקי 0.21
התחייבויות בלתי שוטפות 11.79 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 48.4 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פלצ'י שרון 49.66 12.97
דסה שמעון 15.48 4.04
שנור אבנר 14 3.66
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/07/2017 48.4 0 0
20/07/2017 48.4 0 0
19/07/2017 48.4 0 0
18/07/2017 48.4 0 0
17/07/2017 48.4 0 0
16/07/2017 48.4 0 0
13/07/2017 48.4 0 0
12/07/2017 48.4 0 0
11/07/2017 48.4 0 0
10/07/2017 48.4 3.86 8
09/07/2017 46.6 0 0
06/07/2017 46.6 7.37 3
05/07/2017 43.4 0 0
04/07/2017 43.4 0 0
03/07/2017 43.4 0 0
02/07/2017 43.4 0 0
29/06/2017 43.4 0 0
28/06/2017 43.4 0 0
27/06/2017 43.4 1.17 2
26/06/2017 42.9 0 0
25/06/2017 42.9 0.7 14