נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 42.9
שער פתיחה 42.9 0
שער ממוצע 43.4 1.17
מחזור יומי ממוצע (שנה) 15.31
מחזור ע.נ. 4516
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 4100
שווי שוק 23.42
הון רשום למסחר 53954612
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
43.3 0.93 45.9 6.99
41.7 -2.8 46 7.23
41.3 -3.73 46.6 8.62
41.1 -4.2 47 9.56
41 -4.43 48 11.89
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 35.7 הכנסות 1.51
נכסים שוטפים 28.33 רווח גולמי 0.9
נכסים בלתי שוטפים 7.37 רווח תפעולי -0.01
הון עצמי 19.39 רווח לפני מס -0.01
התחייבות שוטפות 4.52 רווח נקי 0.21
התחייבויות בלתי שוטפות 11.79 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 43.4 1.17 0 0
11:10 43.4 1.17 4516 1.96
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פלצ'י שרון 49.66 11.63
דסה שמעון 15.48 3.63
שנור אבנר 14 3.28
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/06/2017 43.4 1.17 2
26/06/2017 42.9 0 0
25/06/2017 42.9 0.7 14
22/06/2017 42.6 -0.23 2
21/06/2017 42.7 1.67 14
20/06/2017 42 2.44 8
19/06/2017 41 -0.24 4
18/06/2017 41.1 -0.48 21
15/06/2017 41.3 0 0
14/06/2017 41.3 0 0
13/06/2017 41.3 0 0
12/06/2017 41.3 -2.82 8
11/06/2017 42.5 -3.41 9
08/06/2017 44 3.29 7
07/06/2017 42.6 -3.18 21
06/06/2017 44 -0.68 21
05/06/2017 44.3 -6.74 75
04/06/2017 47.5 0 0
01/06/2017 47.5 -2.86 12
29/05/2017 48.9 -2.4 10