נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 25
שער פתיחה 25 0
שער ממוצע 25 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.34
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8000
שווי שוק 24.59
הון רשום למסחר 98374565
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
22.1 -11.6 29.5 18
22 -12 31.9 27.6
19.5 -22
16.9 -32.4
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 135.39 הכנסות 30.43
נכסים שוטפים 40.85 רווח גולמי 4.1
נכסים בלתי שוטפים 94.54 רווח תפעולי -5.38
הון עצמי 11.64 רווח לפני מס -7.02
התחייבות שוטפות 116.03 רווח נקי -7.49
התחייבויות בלתי שוטפות 7.71 רווח למניה -0.08
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 25 0
10:14 25 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ביריאן אברהם שלום 83.97 20.65
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/06/2017 25 0 0
27/06/2017 25 0 0
26/06/2017 25 0 0
25/06/2017 25 0 10
22/06/2017 25 0 0
21/06/2017 25 0 0
20/06/2017 25 0 0
19/06/2017 25 0 0
18/06/2017 25 0 0
15/06/2017 25 0 0
14/06/2017 25 0 0
13/06/2017 25 0 0
12/06/2017 25 0 0
11/06/2017 25 0 0
08/06/2017 25 -11.97 2
07/06/2017 28.4 -3.73 1
06/06/2017 29.5 0 0
05/06/2017 29.5 0 0
04/06/2017 29.5 18 2
01/06/2017 25 0 0
29/05/2017 25 0 0