נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 24
שער פתיחה 24 0
שער ממוצע 24 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.36
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8000
שווי שוק 23.61
הון רשום למסחר 98374565
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 135.39 הכנסות 30.43
נכסים שוטפים 40.85 רווח גולמי 4.1
נכסים בלתי שוטפים 94.54 רווח תפעולי -5.38
הון עצמי 11.64 רווח לפני מס -7.02
התחייבות שוטפות 116.03 רווח נקי -7.49
התחייבויות בלתי שוטפות 7.71 רווח למניה -0.08
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:14 24 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ביריאן אברהם שלום 83.97 19.83
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
26/07/2017 24 0 0
25/07/2017 24 0 0
24/07/2017 24 0 0
23/07/2017 24 0 0
20/07/2017 24 -4 7
19/07/2017 25 0 0
18/07/2017 25 0 0
17/07/2017 25 0 0
16/07/2017 25 0 0
13/07/2017 25 0 0
12/07/2017 25 0 0
11/07/2017 25 0 0
10/07/2017 25 0 0
09/07/2017 25 0 0
06/07/2017 25 0 0
05/07/2017 25 0 0
04/07/2017 25 0 0
03/07/2017 25 0 0
02/07/2017 25 0 0
29/06/2017 25 0 0
28/06/2017 25 0 0