נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 16050
שער פתיחה 16050 0
שער ממוצע 16050 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 12
שווי שוק 31.53
הון רשום למסחר 196439
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
13000 -19 22000 37.07
12700 -20.87
12620 -21.37
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 45.16 הכנסות 0.98
נכסים שוטפים 8.4 רווח גולמי 0.76
נכסים בלתי שוטפים 36.76 רווח תפעולי 1.8
הון עצמי 39.12 רווח לפני מס 3.8
התחייבות שוטפות 0.71 רווח נקי 3.97
התחייבויות בלתי שוטפות 5.33 רווח למניה 15.9
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 16050 0
10:14 16050 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בן עזר ובניו 26.14 10.47
עודד רז 9.52 3.81
ג.ע. לוי יזמות 9.34 3.74
בן עזר השק 8.91 3.57
בן עזר רבקה 4.99 2
בן עזר יעקב 1.24 0.5
מטעי בן עזר 0.61 0.25
בן עזר ערן 0.32 0.13
בן עזר ברק 0.01 0
שניצר שי 0.01 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
26/06/2017 16050 0 0
25/06/2017 16050 0 0
22/06/2017 16050 0 0
21/06/2017 16050 0 0
20/06/2017 16050 -1.89 4
19/06/2017 16360 0 0
18/06/2017 16360 0 0
15/06/2017 16360 0 0
14/06/2017 16360 0 0
13/06/2017 16360 0 0
12/06/2017 16360 0 0
11/06/2017 16360 0 0
08/06/2017 16360 0 0
07/06/2017 16360 0 0
06/06/2017 16360 0 0
05/06/2017 16360 0 0
04/06/2017 16360 0 0
01/06/2017 16360 0 0
29/05/2017 16360 0 0
28/05/2017 16360 0 0