נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 53
שער פתיחה 53 0
שער ממוצע 53.63 1.19
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4.19
מחזור ע.נ. 3000
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 3300
שווי שוק 8.06
הון רשום למסחר 14949109
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
54 1.89 60 13.21
40.1 -24.34 65 22.64
40 -24.53 71 33.96
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 238.2 הכנסות 22.24
נכסים שוטפים 103.39 רווח גולמי 6.55
נכסים בלתי שוטפים 134.8 רווח תפעולי 3.7
הון עצמי -11.59 רווח לפני מס 2.62
התחייבות שוטפות 158.36 רווח נקי 2.43
התחייבויות בלתי שוטפות 91.43 רווח למניה 0.17
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 53.9 1.7 0 0
17:24 54 1.89 3000 1.62
10:14 53 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לוי אברהם 22.3 1.8
לוי יונה 21.96 1.77
לוי עזרא 14.92 1.2
מאה נט 6.8 0.55
טל אי יעוץ 3.71 0.3
טלדה לוי בת 1.07 0.09
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
26/06/2017 53.9 1.7 2
25/06/2017 53 0 13
22/06/2017 53 2.91 3
21/06/2017 51.5 0 0
20/06/2017 51.5 0 11
19/06/2017 51.5 -3.2 1
18/06/2017 53.2 0 7
15/06/2017 53.2 0 0
14/06/2017 53.2 -12.36 11
13/06/2017 60.7 0 0
12/06/2017 60.7 0 0
11/06/2017 60.7 0.5 0
08/06/2017 60.4 0 0
07/06/2017 60.4 0.67 1
06/06/2017 60 0 8
05/06/2017 60 0 0
04/06/2017 60 0 0
01/06/2017 60 0 0
29/05/2017 60 2.56 9
28/05/2017 58.5 0 0