נתוני מחר
שער % שינוי
שער בסיס 1247
שער פתיחה 1247 0
שער ממוצע 1235.33 -0.94
מחזור יומי ממוצע (שנה) 434.04
מחזור ע.נ. 371
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 160
שווי שוק 790.44
הון רשום למסחר 63848489
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1237 -0.8 1257 0.8
1236 -0.88 1258 0.88
1235 -0.96 1259 0.96
1230 -1.36 1260 1.04
1211 -2.89 1266 1.52
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 10428.29 הכנסות 674.46
נכסים שוטפים 3941.41 רווח גולמי 317.57
נכסים בלתי שוטפים 6486.88 רווח תפעולי 130.57
הון עצמי 1111.39 רווח לפני מס 77.47
התחייבות שוטפות 2905.37 רווח נקי 34.79
התחייבויות בלתי שוטפות 6411.53 רווח למניה 0.54
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
11:01 1238 -0.72 180 2.23
10:53 1234 -1.04 181 2.23
10:53 1234 -1.04 10 0.12
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אדש אחזקות 24.86 196.54
שנידמן משה מוקי 24.2 191.26
ש.ש אחדות אחז' 16.96 134.05
גל אחישי 5.42 42.86
שנידמן דורון 2.42 19.13
איסתא 0.52 4.1
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 1247 -0.24 54
17/08/2017 1250 1.38 113
16/08/2017 1233 0.65 181
15/08/2017 1225 -0.41 242
14/08/2017 1230 -0.08 271
13/08/2017 1231 2.84 91
10/08/2017 1197 -0.91 308
09/08/2017 1208 -0.25 215
08/08/2017 1211 0.83 181
07/08/2017 1201 -0.66 543
06/08/2017 1209 -0.82 186
03/08/2017 1219 -0.49 2257
02/08/2017 1225 -2.62 1529
31/07/2017 1258 -1.41 326
30/07/2017 1276 -1.69 154
27/07/2017 1298 0.31 201
26/07/2017 1294 -0.61 218
25/07/2017 1302 0.7 59
24/07/2017 1293 -0.15 102
23/07/2017 1295 -0.84 94