נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 6549
שער פתיחה 6549 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 33.24
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 31
שווי שוק 168.96
הון רשום למסחר 2580000
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
6000 -8.38 6542 -0.11
5501 -16 6548 -0.02
5500 -16.02 6549 0
6550 0.02
6600 0.78
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 189.76 הכנסות 42.68
נכסים שוטפים 136.44 רווח גולמי 8.76
נכסים בלתי שוטפים 53.31 רווח תפעולי 3.75
הון עצמי 149.31 רווח לפני מס 3.25
התחייבות שוטפות 23.47 רווח נקי 0.22
התחייבויות בלתי שוטפות 16.98 רווח למניה 0.07
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גניגר עמירם 17.84 36.03
הראל ק.גמל 15.01 30.31
מנורה מבטחים 13.29 26.85
מנורה ק.גמל 12.26 24.76
גניגר אריה 8.41 16.99
הראל ת.סל 0.09 0.19
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/11/2017 6549 0.75 5
16/11/2017 6500 2.48 275
15/11/2017 6343 -6.31 249
14/11/2017 6770 -4.67 291
13/11/2017 7102 -0.39 440
12/11/2017 7130 3.44 6
09/11/2017 6893 1.35 9
08/11/2017 6801 0.15 86
07/11/2017 6791 4.17 15
06/11/2017 6519 -4.16 13
05/11/2017 6802 5.29 9
02/11/2017 6460 -3.68 75
01/11/2017 6707 3.76 34
31/10/2017 6464 8.2 189
30/10/2017 5974 0.29 98
29/10/2017 5957 2.92 9
26/10/2017 5788 -5.08 24
25/10/2017 6098 0.49 2
24/10/2017 6068 -1.64 2
23/10/2017 6169 -0.34 4
22/10/2017 6190 1.48 2