נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1942
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 14.01
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 110
שווי שוק 30.7
הון רשום למסחר 1580931
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1199.82 הכנסות 471.49
נכסים שוטפים 691.88 רווח גולמי 53.4
נכסים בלתי שוטפים 507.94 רווח תפעולי 11.57
הון עצמי -120.62 רווח לפני מס -11.3
התחייבות שוטפות 1298.66 רווח נקי 8.99
התחייבויות בלתי שוטפות 21.77 רווח למניה 5.68
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אפריקה 72.96 22.4
מנורה ק.גמל 9.12 2.8
מגדל משתתפות 5.04 1.55
מגדל קופ"ג 2.69 0.82
נובוגרוצקי אברהם 0.02 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/11/2017 1942 0 0
21/11/2017 1942 0 0
20/11/2017 1942 0 0
19/11/2017 1942 0 0
16/11/2017 1942 0 0
15/11/2017 1942 0 0
14/11/2017 1942 0 0
13/11/2017 1942 0 0
12/11/2017 1942 0 0
09/11/2017 1942 -0.66 0
08/11/2017 1955 0 0
07/11/2017 1955 3.77 6
06/11/2017 1884 0 0
05/11/2017 1884 0.11 0
02/11/2017 1882 0.05 0
01/11/2017 1881 -0.95 0
31/10/2017 1899 -4.57 4
30/10/2017 1990 0 0
29/10/2017 1990 9.52 4
26/10/2017 1817 0.11 0
25/10/2017 1815 0.11 0
24/10/2017 1813 0 0