נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 954
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 494.49
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 250
שווי שוק 479.05
הון רשום למסחר 50215045
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
910 -4.61 965 1.15
901.1 -5.55 969 1.57
901 -5.56 973.9 2.09
890 -6.71 974 2.1
848.2 -11.09 990 3.77
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1117.91 הכנסות 405.24
נכסים שוטפים 929.66 רווח גולמי 139.14
נכסים בלתי שוטפים 188.25 רווח תפעולי 126.57
הון עצמי 325.74 רווח לפני מס 126.02
התחייבות שוטפות 713.16 רווח נקי 94.98
התחייבויות בלתי שוטפות 79 רווח למניה 1.89
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חג'ג' יצחק 36.11 173.01
חג'ג' יהודה עידו 30.45 145.85
ילין ק.נאמ 8.15 39.04
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/01/2018 954 1.85 506
18/01/2018 936.7 3.24 345
17/01/2018 907.3 1.96 273
16/01/2018 889.9 -0.55 133
15/01/2018 894.8 0.8 318
14/01/2018 887.7 4.48 226
11/01/2018 849.6 0.06 140
10/01/2018 849.1 -0.15 398
09/01/2018 850.4 -0.32 58
08/01/2018 853.1 -2.09 63
07/01/2018 871.3 -0.42 25
04/01/2018 875 -1.41 522
03/01/2018 887.5 1.7 915
02/01/2018 872.7 5.81 733
01/01/2018 824.8 1.56 283
31/12/2017 812.1 -0.94 1681
28/12/2017 819.8 1.26 847
27/12/2017 809.6 0.82 1818
26/12/2017 803 0.06 300
25/12/2017 802.5 -0.12 1082
24/12/2017 803.5 0.93 306