נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 79
שער פתיחה 79 0
שער ממוצע 79 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.48
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 2500
שווי שוק 11.01
הון רשום למסחר 13940918
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
61 -22.78 80 1.27
106 34.18
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 12.08 הכנסות 15.9
נכסים שוטפים 11.88 רווח גולמי 13.33
נכסים בלתי שוטפים 0.2 רווח תפעולי -52.68
הון עצמי -2.91 רווח לפני מס -139.39
התחייבות שוטפות 14.99 רווח נקי -114.4
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -8.23
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 79 0
10:14 79 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ארי גלובל קפיטל 60.56 6.67
ייזום 121 19.75 2.18
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 79 0 0
21/06/2017 79 0 0
20/06/2017 79 0 0
19/06/2017 79 0 0
18/06/2017 79 0 0
15/06/2017 79 0 0
14/06/2017 79 0 0
13/06/2017 79 0 0
12/06/2017 79 0 0
11/06/2017 79 0 0
08/06/2017 79 0 0
07/06/2017 79 0 0
06/06/2017 79 0 0
05/06/2017 79 0 0
04/06/2017 79 0 0
01/06/2017 79 0 0
29/05/2017 79 0 0
28/05/2017 79 0 0
25/05/2017 79 -6.4 1