ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.06 1.25 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.02 0.76 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.01 1.18 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.05 1.16 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.15 1.8 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.37 2.47 109|137|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.01 1 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.01 1.27 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0 1.42 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.01 0.72 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.02 1.49 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0 0.71 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.01 0.99 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.05 1.33 009|146|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0 0.8 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.03 -0.87 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.03 1.97 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.08 -1.09 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.01 1 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.04 1.22 104|123|000
+ מניות בארץ 0.26 4.13 002|000|000
^ ת"א 35 -0.03 7.05 002|017|046
^ ת"א 125 0.02 6.71 002|017|047
^ ת"א 90 0.28 6.37 002|017|048
^ יתר 0.31 -4.01 002|017|049
^ מניות נדל"ן בארץ -0.07 8.58 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.79 10.4 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.57 11.94 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.3 3.97 002|019|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.02 0.08 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 -0.66 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.01 -0.03 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.04 -0.21 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.03 0.2 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.02 0.07 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0 -0.07 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0 1.1 008|143|000
+ אג"ח בחו"ל 0.02 5.5 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.03 7.35 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.33 -3.91 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.07 6.87 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0 0.88 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.02 7.02 011|140|000
+ קרן כספית -0.12 7.2 007|000|000
^ כספית דולר -0.11 6.87 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.12 7.27 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.88 1.66 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 2.23 -4.78 003|021|060
^ מניות אסיה 0.7 -10.31 003|021|100
^ מניות סין 1.59 -4.34 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.7 5.56 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.79 -4.14 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.13 3.96 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.7 -2.39 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.49 -4.27 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.23 1.69 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 1.12 3.29 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.84 1.22 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 1.01 1.86 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.69 0.64 003|023|131
גמישות 0.29 3.37 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 1.12 0.01 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 1.35 0.08 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.16 -0.38 006|096|000
קרן ייחודית 3.34 083|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.01 8.78 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.01 8.78 118|119|000
חו"ל כללי 0.11 3.12 102|000|000
+ אגד קרנות 0.03 4.88 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.04 1.37 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.03 6.07 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.22 121|114|117
+ לתושבי חוץ בלבד 0.59 4.92 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.59 4.92 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST 1B 10/90 103.33 103.33 -0.03 5125265
FOREST 1B אג"ח ! 185.75 185.75 -0.02 5108519
FOREST 20/80 2B 114.36 114.36 0 5118674
Forest 3B עיטם ! 221.66 221.66 0.08 5108501
ISP Asset Management 1B 10/90 101.77 101.77 -0.01 5127980
אדמונד - דה - רוטשילד 0B! אג"ח ללא מניות 108.35 108.35 0.09 5120381
אדמונד דה רוטשילד 2A תיק אג"ח + 30% 206.46 206.46 0.11 5102157
אדמונד דה רוטשילד (1B) אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% 100.45 100.45 0.09 5127816
אדמונד דה רוטשילד (2B) SELECT עד 30% מניות 110.19 110.19 0.08 5123542
אדמונד דה רוטשילד (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 102.9 102.9 0.48 5128657
אדמונד דה רוטשילד 1A אגח + 10% 115.28 115.28 0.08 5106745
אדמונד דה רוטשילד 2B 20/80 103.79 103.8 0.11 5124763
אדמונד דה רוטשילד 2B עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 100.79 100.79 0.06 5126289
אדמונד דה רוטשילד 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 107.2 107.21 0.07 5122791
אדמונד דה רוטשילד 2B עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100.24 100.24 0.05 5126305
אדמונד דה רוטשילד 2B עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 100.67 100.67 0.1 5126263
אדמונד דה רוטשילד Select 2A עד 20% מניות 142.22 142.22 0.06 5115258
אדמונד דה-רוטשילד 1A מדד 185.88 185.88 -0.03 5104971
אושן 1A 10/90 109.93 109.93 -0.04 5119979
אושן (0B)(!) תיק אג"ח ללא מניות 109.98 109.98 -0.07 5120001
אושן 2B 20/80 105.39 105.39 0.01 5123666
אזימוט 0B אג"ח ללא מניות 134.32 134.32 -0.06 5116082
אזימוט 10/90 דיבידנד 1B 149.91 149.91 -0.11 5114160
אזימוט 2A18/82 חי דיבידנד 118.81 118.81 -0.18 5122593
אזימוט אג"ח כללי 1B! 101.98 101.98 -0.34 5126040
אי בי אי 1A 10/90 - קרן נאמנות 114.68 114.68 0.02 5118310
אי.בי.אי 2B עד 3 שנים 20/80 93.58 93.58 0 5107420
אי.בי.אי 0B תיק אג"ח כללי 115.95 115.95 -0.04 5117619
אי.בי.אי 2B 20/80 112.16 112.16 0.04 5122494
אי.בי.אי. (2C) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 104.52 104.52 0.33 5128665
אי.בי.אי. 1B עד 3 שנים 10/90 101.36 101.36 0.03 5127949
אי.בי.אי. 3C תיק השקעות מנוהל 50/50 104.55 104.55 0.42 5125190
איביאי 0B ! אגח ללא מניות 170.76 170.76 -0.04 5110580
איביאי 1A ! אג"ח פלוס 10/90 1194.57 1194.57 0.02 5126495
איביאי 1C אג"ח פלוס חו"ל 10/90 102.74 102.74 0.22 5120662
איביאי 2B ! נוגה 25/75 2923.21 2923.21 0 5126479
איביאי 2B 15/85 108.43 108.43 -0.01 5119417
איביאי 2B גיא 20/80 2375.53 2375.53 -0.04 5126230
איביאי 2C 30/70 114.64 114.64 0.3 5122502
איילון 0B תיק השקעות ללא מניות 117.83 117.83 -0.02 5117668
איילון 1B 10/90 פרימיום 207.67 207.67 -0.03 5101795
איילון (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 134.07 134.07 0.01 5103809
איילון (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 67.91 67.91 0.41 5109723
איילון 0B! אג"ח והנפקות ללא מניות 136 136 -0.18 5109673
איילון 1A אג"ח + 10% 109.55 109.55 0 5106760
איילון 2B 20/80 92.89 92.89 0.01 5112925
איילון 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 153.47 153.47 0.02 5104385
איילון 2B עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 123.6 123.6 0.03 5108022
איילון 2C 25/75 116.1 116.1 0.35 5117650
איילון 2C עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 115.34 115.34 0.03 5118625
אילים (1A) תיק אג"ח עד שנתיים 200.2 200.2 -0.19 5126651
אילים (2A)י 20/80 תיק עד 3 שנים 101.58 101.59 -0.02 5125794
אילים (2B) תיק אג"ח + 30% 252.27 252.27 0.31 5100193
אילים 0A ! תיק אג"ח ללא מניות 127 127 0.07 5109384
אילים 1B 10/90 98.66 98.67 -0.24 5123286
אילים 2B עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 100.26 100.26 0.03 5125711
אילים 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 101.27 101.27 0.03 5125737
אילים 2B תיק אג"ח + 20% 2860.37 2860.56 -0.06 5126271
אילים 2C עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100.93 100.93 0.34 5125729
אילים 2C עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 101.59 101.59 0.08 5125745
אילים 3A 50/50 MA 100.42 100.42 0.04 5125778
אימפקט 2B 20/80 108.1 108.1 -0.11 5117734
אימפקט מלכות מהדרין 1B תיק 10/90 105.38 105.38 0.07 5120183
אלומות 2C 30/70 149.23 149.23 -0.01 5109319
אלומות 2C תיק מנוהל 20% 110.93 110.93 0.34 5120951
אלומות (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 100.87 100.87 0.02 5127717
אלומות (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 100.52 100.52 0.48 5125273
אלומות 0A אג"ח ללא מניות 105.08 105.08 -0.03 5123187
אלומות 10/90 1B 85.39 85.39 -0.01 5108287
אלומות 1A 10/90 תיק סולידי 253.19 253.19 0.01 5100284
אלומות 2B 20/80 98.9 98.9 -0.18 5125489
אלומות 2B תיק מנוהל 15% 158.87 158.87 -0.05 5109517
אלומות 2B תיק מנוהל 25% 124.2 124.2 0.01 5115308
אלומות קבין 2D 20/80 113.59 113.59 0.42 5121439
אלטשולר שחם (0B) תיק סולידי ללא מניות 107.15 107.15 -0.02 5118005
אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 2 – הבנק הבינלאומי 147.28 147.28 0.03 5108402
אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 3 – בנק דיסקונט 108.11 108.11 0.22 5122825
אלטשולר שחם (3D) עוקבת תיק 4 – בנק דיסקונט 103.65 103.65 0.38 5128806
אלטשולר שחם 0B ! תיק אג"ח ללא מניות 583.95 583.95 0.11 5126727
אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מניות 174.83 174.83 -0.04 5110564
אלטשולר שחם 1B 10-90 143.28 143.28 -0.03 5115167
אלטשולר שחם 25-75 2C 198.73 198.73 0.18 5105705
אלטשולר שחם 2A 20/80 154.94 154.94 0.02 5114236
אלטשולר שחם 2B 15-85 101.43 101.43 -0.01 5126164
אלטשולר שחם 3C 35-65 102.11 102.11 0.23 5126180
אלטשולר שחם 3C 50-50 107.57 107.57 0.27 5124615
אלפא ביתא 2B 20/80 104.62 104.62 0.32 5124185
אלפא טק (2B) תיק השקעות פלוס 100.39 100.39 0.15 5128335
אלפא טק 0A! אג"ח כללי ללא מניות 99.92 99.92 0 5125828
אלפא טק 2B 20/80 100.03 100.03 0.03 5125851
אלפי בנדק 1A 10/90 100.78 100.78 0.01 5125216
אלפי בנדק 2B 30/70 102.09 102.09 0.05 5125208
אלפי בנדק 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 103.46 103.46 0.02 5123914
אלפי בנדק 2C 20/80 115.19 115.19 0.45 5121363
אניגמה 0A אג"ח ללא מניות 134.39 134.39 -0.03 5116637
אניגמה 0A! תיק אג"ח ללא מניות 103.01 103.01 -0.16 5119359
אניגמה 1B תיק מנוהל 10/90 111.39 111.39 -0.12 5118765
אניגמה 2B תיק מנוהל 15/85 106.75 106.75 0.05 5120324
אניגמה 2B תיק מנוהל 20/80 117.98 117.98 -0.12 5118260
אנליסט 0A! פיזור רחב ללא מניות 107.61 107.61 -0.06 5119672
אנליסט (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 102.87 102.87 0 5123450
אנליסט (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 133.56 133.56 0.05 5113709
אנליסט 0A אגח ללא מניות 130.67 130.67 -0.01 5114335
אנליסט 0B ! אג"ח 171.28 171.28 -0.07 5110523
אנליסט 10/90 1A 134.24 134.24 -0.02 5114350
אנליסט 1A אג"ח סולידי + 5% מניות 123.12 123.12 0.04 5113725
אנליסט 1A פיזור רחב 10/90 114.76 114.76 -0.03 5118963
אנליסט 20/80 2B 140.44 140.44 0.31 5116033
אנליסט 2B פיזור רחב 20/80 102.23 102.23 0 5125109
אנליסט 2C עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 102.59 102.59 0.33 5127246
אפסילון 1B! 10/90 102.69 102.69 -0.01 5123468
אפסילון (2B) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 201.55 201.55 0.04 5101480
אפסילון (3C)י 50/50 185.83 185.83 0.62 5106604
אפסילון 0A ! אג"ח פרימיום 133.92 133.92 -0.06 5104930
אפסילון 0C אג"ח ללא מניות 133.35 133.35 -0.01 5112701
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 1A 135.4 135.4 -0.01 5112719
אפסילון 2B 20/80 584.64 584.64 -0.07 5126776
אפסילון 2C עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 136.45 136.45 0.04 5112727
אפסילון 3D תיק מנוהל 79.92 79.92 0.38 5100953
אקסיומה 0B אג"ח ללא מניות 158.17 158.17 0.02 5108774
אקסיומה 1B אג"ח + 10% 99.5 99.5 0.01 5125497
אקסיומה 2B אג"ח + 30% 132.93 132.93 -0.08 5107883
ברומטר 2B אג"ח 15/85 198.09 198.09 -0.03 5105267
ברק 1B 10/90 101.36 101.36 0.26 5121074
דולפין (0B) אג"ח 101.61 101.61 -0.01 5128418
דולפין 1B 10/90 106.69 106.69 -0.01 5123328
דיאמונד 0A אג"ח ללא מניות 105.77 105.77 0 5119862
דיאמונד 2B 20/80 - קרן נאמנות 110.62 110.62 0 5118435
דיביאם 0A אג"ח ללא מניות 108.27 108.27 0.01 5119805
דיביאם 1A ! 10/90 142.99 142.99 -0.03 5107743
דיביאם‎ ‎‏‏B‏2 25/75 189.12 189.12 -0.09 5109525
הורייזן 2B 30/70 121.53 121.53 0.03 5118948
הורייזן 2B אג"ח דינמית 124.6 124.6 0.05 5118955
הראל 1B 10/90 פלוס 117.87 117.87 0.03 5115548
הראל 2B 20/80 פלוס 93.76 93.76 -0.05 5102884
הראל (0B) אג"ח סולידית מחלקת 55.43 55.43 -0.05 5102850
הראל (0B)(!) תיק השקעות ללא מניות 151.62 151.62 0.03 5110929
הראל (1B)י 10/90 168.09 168.09 0.02 5104476
הראל (2B) אג"ח ישראל - ארה"ב פלוס 100.31 100.31 0.59 5125950
הראל (2B) מגמת ריבית פלוס 44.3 44.3 0.02 5102488
הראל (2B) מנוהלת 15% 117.64 117.64 0.21 5117460
הראל (2B)י 30/70 204.41 204.41 0.02 5102645
הראל (3B) תיק מנוהל 101.64 101.64 0.45 5124672
הראל (3C) מעורבת 11509.33 11509.33 0.14 5110176
הראל (3D) עוקבת תיק מס 4 - בנק דיסקונט 100.87 100.87 0.63 5128889
הראל (‏A‏0) תיק עד שנתיים 102.55 102.55 -0.07 5124698
הראל 0B ! נבחרת אג"ח 1264.81 1264.81 -0.05 5231055
הראל 0B אג"ח ללא מניות 3993.48 3993.48 0.08 5111059
הראל 0B! Total Return 104.53 104.53 -0.06 5115936
הראל 0B! תיק אג"ח כללי 104.87 104.87 -0.08 5119458
הראל 10/90 (1A) מחלקת 63.43 63.43 -0.03 5115290
הראל 10/90 (1B)(!) פלטינום 121.33 121.33 -0.02 5115365
הראל 1B נבחרת 10/90 120.97 120.97 0.01 5104823
הראל 1B תיק השקעות 109.66 109.66 -0.02 5117239
הראל 1B! אג"ח פלוס 124.39 124.39 0.57 5112966
הראל 2B עוקבת תיק מס 2 - הבנק הבינלאומי 112.35 112.35 0.04 5117841
הראל 2B 25/75 90.54 90.54 0.42 5125943
הראל 2B 30/70 פלוס 95.08 95.08 0.32 5115555
הראל 2B אייל 102.11 102.11 0.32 5125646
הראל 2B מנוהלת 20% 2508.56 2508.56 0.34 5111216
הראל 2B נבחרת 20/80 136.87 136.87 0.04 5106422
הראל 2B עוקבת תיק מס 2 100.15 100.15 0.05 5125935
הראל 2B עוקבת תיק מס 3 - בנק דיסקונט 129.97 129.97 0.07 5112768
הראל 2D 15/85 128.3 128.3 -0.02 5106406
הראל 3C חושן 100.72 100.72 0.15 5125281
הראל גביש (0B) תיק השקעות ללא מניות 102.18 102.18 0.03 5128590
הראל גביש (1B)י 10/90 102.27 102.27 0.09 5128608
הראל גביש (2B) אג"ח ואסטרטגיות 101.56 101.56 0.27 5128574
טופ אלפא 0A ! אג"ח ללא מניות 120.87 120.87 0.04 5115449
טנדם 1B 10/90 96.15 96.15 -0.07 5119896
טנדם 2B 20/80 91.7 91.7 -0.02 5122247
טקטון (0B)(!) אג"ח 103.37 103.37 -0.01 5128483
טקטון (1B)י 10/90 103.85 103.85 0.01 5128475
ילין לפידות 1B! 10/90 צמיחה 114.17 114.17 -0.03 5119243
ילין לפידות (0A)(!) אג"ח ישראל 104.35 104.35 -0.05 5128350
ילין לפידות (2B)י 25/75 צמיחה 104.48 104.48 0.09 5128491
ילין לפידות (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 100.72 100.72 0.26 5128780
ילין לפידות 0B ! אג"ח כללי ללא מניות 153.75 153.75 -0.03 5108915
ילין לפידות 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 118.99 118.99 0 5114392
ילין לפידות 0B תיק LV 102.2 102.2 -0.02 5123005
ילין לפידות 0B תיק ללא מניות 115.84 115.84 -0.05 5117304
ילין לפידות 0B! Total Return 114.09 114.09 -0.04 5118088
ילין לפידות 1A 10/90 131.19 131.19 0.02 5115704
ילין לפידות 1A עד 3 שנים 10/90 129.12 129.12 0 5115886
ילין לפידות 1B אג"ח כללי 175.91 175.91 0 5106257
ילין לפידות 1B תיק השקעות מנוהל + 10% 102.88 102.88 0.28 5125026
ילין לפידות 2B 20/80 144.05 144.05 0.04 5116488
ילין לפידות 2B 15/85 102.23 102.23 0.31 5125968
ילין לפידות 2B 20/80 צמיחה 114.91 114.91 0.29 5122239
ילין לפידות 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 118.63 118.63 0.04 5117312
ילין לפידות 2B עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 103.16 103.16 0.24 5125042
ילין לפידות 2B תיק LV + 15% 105.81 105.81 0.01 5122999
ילין לפידות 2B תיק אג"ח +30% 171.55 171.55 0.07 5107495
ילין לפידות 2C 25/75 120.25 120.25 0.27 5118617
ילין לפידות 2C עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 101.07 101.07 0.28 5125976
ילין לפידות 2C תיק השקעות + 15% 146.84 146.84 0.04 5115092
ילין לפידות 2D 30/70 118.67 118.67 0.34 5121728
ילין לפידות 3C תיק השקעות מנוהל 107.95 107.95 0.5 5123963
יצירה (1B)י 10/90 102.15 102.15 0.03 5127972
יצירה 2B 20/80 106.8 106.8 0.07 5124243
יצירה 2B 30/70 108.25 108.25 0.39 5124227
כוון 0B אג"ח מנוהלת ללא מניות 145.79 145.79 -0.02 5109624
כוון 1B 10/90 168 168 -0.02 5109632
כוון 2B אג"ח 15/85 91.74 91.74 0 5107958
כוון 2C 20/80 142.55 142.55 0.06 5105317
כוון אג"ח דינמית 2B 234.03 234.03 0.07 5103569
כרמים 2A אג"ח כללי 106.07 106.07 0.02 5108147
מגדל 1C ! אפיקים אג"ח אקטיבית 754.17 754.17 -0.04 5108055
מגדל אפיקים אג"ח 1B ! 1442.79 1442.81 -0.05 5108030
מגדל (0A) אג"ח מאוזן לפדיון עד 2023 104.86 104.86 -0.02 5106547
מגדל (1A) אג"ח לריבית עולה + 10% 152.6 152.6 0 5102637
מגדל (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 94.48 94.48 0.46 5122361
מגדל 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 115.26 115.26 -0.02 5104831
מגדל 0B תיק השקעות ללא מניות 107.9 107.9 -0.02 5120407
מגדל 0B! אג"ח מדינה - קונצרני Buy Side 100.29 100.29 -0.02 5125687
מגדל 10/90 1A 189.88 189.88 0.03 5102710
מגדל 10/90 1A תיק עד 3 שנים 121.6 121.6 -0.01 5115332
מגדל 1A 10/90 M.Q.MODEL 166.27 166.27 -0.07 5105572
מגדל 1A תיק אג"ח אקטיבי 103.17 103.17 -0.05 5122379
מגדל 1B 10/90 פרימיום 134.51 134.51 -0.02 5115282
מגדל 1B ! תשואה כוללת + 10% 157.19 157.19 0.2 5106208
מגדל 1B 10/90 Buy Side 101.24 101.24 -0.01 5125406
מגדל 1B תיק השקעות 112.47 112.47 0.39 5120423
מגדל 1B! 10/90 פלוס 120.27 120.27 -0.02 5118195
מגדל 20/80 2B פרימיום 136.9 136.9 -0.04 5113485
מגדל 25/75 2B פלוס 97.44 97.44 0.02 5101191
מגדל 2A 20/80 167.18 167.18 0.03 5104807
מגדל 2A הכנסה חודשית 192.76 192.76 -0.03 5131115
מגדל 2B 20/80 Buy Side 101.47 101.47 -0.03 5125414
מגדל 2B 20/80 M.Q.MODEL 122.21 122.21 -0.06 5118245
מגדל 2B 30/70 Buy Side 101.42 101.42 0 5125422
מגדל 2B אג"ח דינמית 103.42 103.42 -0.05 5124789
מגדל 2B אג"ח ומניות עד %20 6619.37 6619.37 0.08 5131099
מגדל 2B עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 100.51 100.51 0.02 5104245
מגדל 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 188.44 188.44 0.01 5102926
מגדל 2B עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 190.18 190.18 0.35 5102678
מגדל 2B עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 114.4 114.41 0.03 5118799
מגדל 2B תיק Total Return פלוס 107.77 107.78 0.2 5118385
מגדל 2B תיק השקעות עד 15% 148.34 148.35 0.01 5112826
מגדל 2B תיק השקעות פלוס 112.19 112.19 0.02 5122304
מגדל 3C תיק השקעות מנוהל 107 107 0.57 5124862
מגדל אפיקים 1A אג"ח פלוס 128.63 128.63 -0.04 5114681
מגדל אפיקים 2C אג"ח תשואות כולל 196.3 196.3 -0.01 5105259
מודלים 2B 30/70 LARGE CAP 97.5 97.5 -0.32 5123708
מודלים 2D 20/80 LARGE CAP 104.68 104.68 -0.13 5119797
מודלים 0D אג"ח דינמית ללא מניות 106.73 106.73 -0.09 5119540
מודלים 1A ! פוטנציאל 10/90 113.75 113.75 -0.68 5114517
מודלים 1D אג"ח דינמית 10/90 116.33 116.33 -0.17 5118401
מור (2B)י QEF תיק מנוהל 102.02 102.02 0.05 5128376
מור (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 100.95 100.95 0.06 5128863
מור 0A אג"ח ישראל 104.51 104.51 -0.02 5123294
מור 10/90 1A 113.17 113.17 0 5121587
מור 15/85 2A 111.25 111.25 0.02 5119821
מור 1B תיק אג"ח + 10% 102.42 102.42 0.2 5125877
מור 20/80 2B 114.28 114.28 0.02 5122726
מור 25/75 2B 105.26 105.26 0 5125919
מור 2A תיק אג"ח מנוהל + 30% 122.17 122.17 0.04 5119086
מור 2C עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 102.85 102.85 0.3 5125893
מור 3B תיק השקעות 107.21 107.21 0.51 5124805
מור אג"ח פלוס 1A 198.31 198.31 0 5107693
מור מעשר אג"ח 1A 157.65 157.65 -0.03 5109749
מיטב (0B)(!) אג"ח תשואה כוללת 106.84 106.84 -0.05 5128632
מיטב (2B) תיק אג"ח + 15 105.69 105.69 -0.01 5107727
מיטב (2C) תיק השקעות + 15% 100.13 100.13 0.27 5126347
מיטב (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 90.31 90.31 0.36 5126362
מיטב 0B תיק אג"ח ללא מניות 155.12 155.12 -0.03 5105069
מיטב 0B אג"ח 108.02 108.02 -0.01 5123138
מיטב 0B אג"ח בניהול ממוקד 115.72 115.72 -0.04 5120886
מיטב 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 148.94 148.95 -0.01 5103767
מיטב 10/90 1A 111.06 111.06 0 5122015
מיטב 1A אג"ח + 10% 109.47 109.47 0.01 5123872
מיטב 1B 10/90 פלוס 87.53 87.53 0.21 5115480
מיטב 1B אג"ח פלוס 99.68 99.68 0.03 5119367
מיטב 1B! 10/90 - בניהול ממוקד 111.86 111.86 0.02 5121280
מיטב 1B! אקטיבית 10/90 136.08 136.08 -0.02 5114798
מיטב 20/80 2B פלוס 158.82 158.82 0.01 5106109
מיטב 25/75 2B פלוס 106.92 106.92 -0.03 5125117
מיטב 2B 20/80 112.49 112.49 -0.02 5122601
מיטב 2B 30/70 187.78 187.78 0.32 5114079
מיטב 2B אג"ח + 20% 121.74 121.74 0 5118237
מיטב 2B אקטיבית 25/75 190.46 190.46 0.06 5104211
מיטב 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 98.92 98.92 0.03 5105580
מיטב 2B עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100.66 100.66 0.05 5118716
מיטב 2B תיק השקעות עד 30% מניות 58.15 58.15 0.02 5102330
מיטב 2B תיק מנוהל + 15% 110.19 110.19 0.02 5102603
מיטב 2C עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 143.6 143.6 0.08 5112917
מיטב 3B 40/60 103.73 103.73 0.39 5126065
מיטב 3C ניהול השקעות 105.26 105.26 0.49 5126024
מיטב פוקוס 1A 10/90 102.79 102.79 -0.02 5126107
מיטב פוקוס 2B 20/80 102.46 102.46 -0.02 5126123
סיגמא 2A 20/80 - קרן נאמנות 117.49 117.49 -0.03 5120688
סיגמא 2A אג"ח משולבת + 20% 123.24 123.24 0.04 5113527
סיגמא (0A) אג"ח לפדיון עד 12/2023 98.07 98.07 -0.01 5125653
סיגמא 00 אג"ח כללי ללא מניות 154.64 154.64 -0.04 5109871
סיגמא 0A! אג"ח דינמית ללא מניות 116.88 116.88 -0.1 5120704
סיגמא 10/90 1B 148.08 148.08 -0.05 5109004
סיגמא 10/90 1B! דינמית 119.5 119.5 -0.08 5120720
סיגמא 2B 15/85 108.3 108.3 -0.02 5123229
סיגמא 2B 30/70 111.68 111.68 0 5123096
סיגמא 3D תיק השקעות מנוהל 101.03 101.03 0.34 5124060
סלע 1B 10/90 104.59 104.59 -0.04 5123823
סלע 0B! אג"ח כללי ללא מניות 104.12 104.12 -0.02 5123831
פורטה (0B) אג"ח ללא מניות 98.63 98.63 -0.06 5128541
פורטה 1B תיק השקעות עד 10% 102.25 102.25 -0.04 5125562
פורטה 2B 20/80 104.81 104.81 0 5125000
פיטנגו 2B אגח כללי 166.37 166.37 -0.04 5109137
פסגות 1A 5/95 תיק לונג שורט 113.32 113.32 -0.05 5118567
פסגות 2B 25/75 פלוס 155.12 155.12 0.29 5110945
פסגות 2B אג"ח תשואה כוללת 116.01 116.01 0.24 5122072
פסגות 2C אג"ח משולבת + 20% 148.86 148.86 0.38 5110424
פסגות 2C ניהול השקעות 111.81 111.81 0.35 5123658
פסגות (0B) אג"ח לריבית עולה 96.57 96.57 0.03 5125802
פסגות (0B) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 108.24 108.24 -0.02 5118062
פסגות (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 112.45 112.45 0.18 5117981
פסגות (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 174.95 174.95 0.05 5105788
פסגות (2B) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 115.52 115.52 0.26 5117999
פסגות (3C) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 104.34 104.34 0.3 5128517
פסגות 0A אגח מאוזן 125.61 125.61 -0.03 5112529
פסגות 0A שכבות אג"ח ללא מניות 129.06 129.06 -0.01 5113287
פסגות 0A! אג"ח ישראל ללא מניות 125 125 -0.03 5113097
פסגות 0A! תיק אג"ח 145.58 145.58 -0.08 5110408
פסגות 0B אג"ח אקטיבי 105.8 105.8 0.17 5120589
פסגות 0C פוטנציאל אג"ח 125.5 125.5 0.14 5108675
פסגות 10/90 1B 164.54 164.54 1.59 5109012
פסגות 1A ! ישראל 10/90 102.92 102.92 -0.07 5124466
פסגות 1A אקטיבית 10/90 133.84 133.84 -0.04 5111604
פסגות 1B 10/90 ערך 112.42 112.42 0.39 5112503
פסגות 1B 10/90 פלוס 135.06 135.06 0.19 5111968
פסגות 1B אג"ח משולבת + 10% 76.47 76.47 0.37 5108121
פסגות 2A ישראל 20/80 103.99 103.99 -0.03 5125596
פסגות 2A ישראל 30/70 169.81 169.81 -0.01 5108725
פסגות 2A ממוקדת 20/80 121.56 121.56 -0.01 5118906
פסגות 3C פרימיום 214.47 214.47 0.57 5108105
פסגות 3C תיק השקעות מנוהל 105.96 105.96 0.3 5124474
פסגות דינמית 1B! אג"ח + 10% 136 136 -0.04 5114889
פסגות ספיר 2B 20/80 102.53 102.53 0.34 5125398
פסגות ספיר 2B תיק השקעות 118.45 118.45 0.39 5122056
פסגות פלטיניום 2B 20/80 162.86 162.86 0.09 5103429
פרופאונד 1A אג"ח 102.09 102.09 -0.02 5124888
פת"פ (1B)(!) אג"ח + 10% 158.61 158.61 -0.04 5109608
קסם אקסלנס (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 100.28 100.28 0.34 5128996
קסם אקסלנס 00 אג"ח עד 2021 102.44 102.44 -0.01 5121231
קסם אקסלנס 0A! נקסוס 107.9 107.9 -0.04 5105846
קסם אקסלנס 0B מודל ללא מניות 153.85 153.85 -0.03 5103056
קסם אקסלנס 0B תיק השקעות ללא מניות 125.54 125.54 -0.02 5116470
קסם אקסלנס 10-90 1B תיק עד 3 שנים 106.77 106.77 0 5120969
קסם אקסלנס 1A 10-90 112.41 112.41 -0.03 5116751
קסם אקסלנס 1B 10/90! 111.58 111.58 -0.02 5120761
קסם אקסלנס 1B אג"ח פלוס 110.96 110.96 0 5120787
קסם אקסלנס 2A 15-85 150.84 150.84 0.01 5105192
קסם אקסלנס 2B 30-70 114.41 114.41 0.04 5119300
קסם אקסלנס 2B עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 108.82 108.82 0.02 5121082
קסם אקסלנס 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 172.73 172.73 0.02 5102421
קסם אקסלנס 2B עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 116.52 116.52 0.06 5109558
קסם אקסלנס 2B תיק 20-80 112.02 112.02 0.2 5122577
קסם אקסלנס 2C עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 105.13 105.13 0.24 5123245
קסם אקסלנס 3D יופיטר 46.11 46.11 0.48 5100995
שופן 2B 20/80 98.24 98.24 -0.07 5127139
שקדי קפיטל 2B 30/70 98.46 98.46 -0.25 5125471
תטא 2B אג"ח כללי לכל עת 158.19 158.19 0 5111679
תמיר פישמן 2B 20/80 104.48 104.48 -0.03 5102439
תמיר פישמן (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 182.31 182.31 -0.07 5104518
תמיר פישמן (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 124.21 124.21 0.09 5116298
תמיר פישמן (2C) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100.1 100.1 0.35 5128053
תמיר פישמן (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 100.92 100.92 0.64 5128822
תמיר פישמן 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 115.55 115.55 0.02 5116272
תמיר פישמן 10/90 1B פלוס 107.17 107.17 -0.15 5115811
תמיר פישמן 2C 30/70 101.97 101.97 0.33 5127121