ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.2 0.41 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.04 -0.22 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.17 0.25 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.28 0.46 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.3 0.91 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.21 2.34 109|137|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.07 0.04 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.08 0.81 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.06 0.34 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.16 0.15 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.08 0.31 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0 -0.22 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.11 0.19 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.24 0.02 009|146|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.11 -0.17 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.35 -0.96 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.12 -0.04 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.08 -1.08 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.1 -0.06 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.13 0.04 104|123|000
+ מניות בחו"ל -2.23 2.74 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.33 -7.62 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.62 -0.47 003|021|061
^ מניות אסיה -0.38 -4.41 003|021|100
^ מניות סין -2.19 -11.21 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -2.31 9.28 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -2.96 3.39 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.54 10.08 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.44 -3.5 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -1.23 -10.01 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.86 -2.34 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -3.47 2.44 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -1.63 2.07 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -1.52 -3.16 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -1.11 1.11 003|023|131
+ מניות בארץ -1.17 3.44 002|000|000
^ ת"א 35 -1.66 15.21 002|017|046
^ ת"א 125 -1.65 8.42 002|017|047
^ ת"א 90 -1.45 2.63 002|017|048
^ יתר -1.53 -4.17 002|017|049
^ מניות נדל"ן בארץ -1.29 0.35 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -2.59 10.58 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.76 20.17 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -1.01 3.23 002|019|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.01 -0.59 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 -0.44 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.02 -0.26 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.07 -1.13 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.04 -0.69 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.02 -0.6 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.14 -0.63 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.21 0.31 008|143|000
+ אג"ח בחו"ל -0.21 2.51 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.28 3.87 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.5 -0.84 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.38 4.38 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.26 -3.18 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.31 4.02 011|140|000
גמישות -0.96 7.18 001|000|000
+ קרן כספית 0.28 7.07 007|000|000
^ כספית דולר -0.19 6.62 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.38 7.16 007|027|132
+ ממונפות ואסטרטגיות -3.2 6.75 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -3.72 8.23 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.3 -1.35 006|096|000
קרן ייחודית -0.82 083|000|000
חו"ל כללי 0.15 1.66 102|000|000
+ אגד קרנות 0.05 2.4 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.07 -0.16 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.29 3.27 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.48 121|114|117
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.3 9.52 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.3 9.52 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.89 8.91 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.89 8.91 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 109.42 109.42 -0.47 5118435
FOREST 10/90 102.3 102.3 -0.13 5125265
FOREST 20/80 113 113 -0.21 5118674
FOREST אגח ! 183.73 183.73 -0.15 5108519
Forest עיטם ! 218.61 218.61 -0.36 5108501
ISP Asset Management 1B 10/90 99.59 99.59 0.08 5127980
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 114.02 114.02 -0.09 5118450
MTF 10/90 125.53 125.53 -0.19 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 104.63 104.63 -0.18 5121967
MTF 15/85 - מגודרת מטח 109.76 109.76 -0.1 5119615
MTF 20/80 128.21 128.21 -0.32 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 114.55 114.55 -0.06 5118971
MTF 25/75 106.91 106.91 -0.18 5121504
MTF 30/70 107.06 107.06 -0.47 5122155
MTF אגח מאוזנת 108.62 108.62 -0.01 5118989
PTF 10/90 השקעות ישראל 109.13 109.13 -0.18 5119920
PTF 20/80 105.49 105.49 -0.38 5123427
א.ש SMARTBETA 10/90 108.29 108.29 -0.28 5119227
א.ש SmartBeta 30/70 104.91 104.91 -0.29 5125141
א.ש SmartBeta 50/50 98.44 98.44 -0.83 5127170
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 109.9 109.9 -0.08 5120381
אדמונד דה רוטשילד 20/80 102.95 102.95 -0.28 5124763
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 141.78 141.78 -0.15 5115258
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 109.56 109.56 -0.19 5123542
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 115.87 115.87 -0.17 5106745
אדמונד דה רוטשילד אגח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% 100.65 100.65 -0.15 5127816
אדמונד דה רוטשילד מדד 185.89 185.89 -0.18 5104971
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.8 99.8 -0.17 5126289
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 107.03 107.03 -0.22 5122791
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 99.75 99.75 -0.4 5126305
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 99.88 99.88 -0.41 5126263
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 207.54 207.54 -0.36 5102157
אושן ! תיק אגח פלוס 111.42 111.42 -0.36 5120001
אושן 10/90 109.82 109.82 -0.28 5119979
אושן 20/80 105.33 105.33 -0.5 5123666
אזימוט 10/90 דיבידנד 148.19 148.19 -0.23 5114160
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 117.6 117.6 -0.47 5122593
אזימוט אגח כללי ! 101.82 101.82 -0.29 5126040
אזימוט אגח ללא מניות 131.51 131.51 -0.05 5116082
אי.בי.אי 20/80 112.31 112.31 -0.32 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 92.6 92.6 -0.24 5107420
אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90 99.77 99.77 -0.15 5127949
אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 105.94 105.94 -0.44 5125190
איביאי ! אגח ללא מניות 170.28 170.28 0.01 5110580
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1193.98 1193.98 -0.32 5126495
איביאי ! נוגה 25/75 2919.08 2919.08 -0.46 5126479
איביאי 10/90 114.19 114.19 -0.24 5118310
איביאי 15/85 108.62 108.62 -0.38 5119417
איביאי 30/70 113.33 113.33 -0.25 5122502
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.9 105.9 -1.12 5120662
איביאי גיא 20/80 2403.34 2403.34 -0.56 5126230
איביאי תיק אגח כללי 115.9 115.9 -0.09 5117619
איילון ' 20/80 91.96 91.96 -0.41 5112925
איילון ' 50/50 66.15 66.15 -0.63 5109723
איילון ! אגח והנפקות ללא מניות 136.12 136.12 -0.2 5109673
איילון ! תיק אגח ללא מניות 181.89 181.89 -0.42 5106604
איילון 10/90 פרימיום 206.79 206.79 -0.27 5101795
איילון 25/75 113.69 113.69 -0.45 5117650
איילון אגח + 10% 108.24 108.24 -0.02 5106760
איילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 132.7 132.7 -0.24 5103809
איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 152.61 152.61 -0.24 5104385
איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 122.53 122.53 -0.58 5108022
איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 114.16 114.16 -0.63 5118625
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.21 117.21 -0.07 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 128.09 128.09 -0.32 5109384
אילים 10/90 98.88 98.88 -0.67 5123286
אילים 20/80 MA 98.01 98.01 -0.48 5125794
אילים 30/70 MA 97.91 97.91 -0.54 5125786
אילים 50/50 MA 97.84 97.84 -0.85 5125778
אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.51 99.51 -0.34 5125711
אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 99.94 99.94 -0.26 5125737
אילים עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100.45 100.45 0.05 5125729
אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 99.82 99.82 -0.5 5125745
אילים תיק אגח + 20% 2836.57 2836.81 -0.65 5126271
אילים תיק אגח + 25% 98.42 98.42 -0.68 5124953
אילים תיק אגח + 30% 255.56 255.57 -0.87 5100193
אילים תיק אגח עד שנתיים 197.2 197.2 -0.14 5126651
אימפקט 20/80 108 108 -0.6 5117734
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.91 103.91 -0.09 5120183
אלומות 10/90 85.09 85.09 -0.13 5108287
אלומות 10/90 תיק סולידי 251.77 251.77 0.04 5100284
אלומות 20/80 99.95 99.95 -0.21 5125489
אלומות 30/70 145.39 145.39 -0.51 5109319
אלומות אגח ללא מניות 104.47 104.47 -0.06 5123187
אלומות מודל כמותי אגח כללי 98.61 98.61 0.02 5125547
אלומות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.89 99.89 -0.12 5127717
אלומות קבין 20/80 112.71 112.71 -0.5 5121439
אלומות תיק השקעות 50/50 100.56 100.56 -0.57 5125273
אלומות תיק מנוהל 15% 157.1 157.1 -0.18 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 110.41 110.41 -0.34 5120951
אלומות תיק מנוהל 25% 123.32 123.32 -0.45 5115308
אלטושלר שחם עוקבת תיק מספר 2 – הבנק הבינלאומי 145.31 145.31 -0.17 5108402
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 574.12 574.12 -0.07 5126727
אלטשולר 10-90 140.74 140.74 -0.13 5115167
אלטשולר 25-75 193.65 193.65 -0.24 5105705
אלטשולר עוקבת תיק מספר 1 – הבנק הבינלאומי 106.73 106.73 0.04 5118005
אלטשולר שחם 15-85 99 99 -0.26 5126164
אלטשולר שחם 20/80 151.18 151.18 -0.36 5114236
אלטשולר שחם 35-65 99.09 99.09 -0.29 5126180
אלטשולר שחם 50-50 104.06 104.06 -0.39 5124615
אלטשולר שחם עוקבת תיק מספר 3 – בנק דיסקונט 105.86 105.86 -0.11 5122825
אלטשולר שחם עוקבת תיק עד 15 – בנק מזרחי 114.39 114.39 -0.28 5118302
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות 171.98 171.98 0.02 5110564
אלפא ביתא 20/80 102.79 102.79 -0.11 5124185
אלפא ביתא 30/70 97.28 97.28 -0.23 5126347
אלפא ביתא השקעות 89.88 89.88 -0.71 5126362
אלפא טק (2B) תיק השקעות פלוס 100.25 100.25 -0.08 5128335
אלפא טק 20/80 99.26 99.26 -0.38 5125851
אלפא טק! אגח כללי ללא מניות 99.29 99.29 -0.02 5125828
אלפי בנדק 10/90 99.58 99.58 -0.34 5125216
אלפי בנדק 20/80 115.32 115.32 -0.39 5121363
אלפי בנדק 30/70 99.8 99.8 -0.69 5125208
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 103.16 103.16 -0.17 5123914
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.87 106.87 -0.3 5119359
אניגמה 30/70 98.94 98.94 -0.58 5126248
אניגמה אגח ללא מניות 134.88 134.88 -0.2 5116637
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.56 112.56 -0.36 5118765
אניגמה תיק מנוהל 15/85 108.47 108.48 -0.39 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.39 121.4 -0.47 5118260
אנליסט ! אגח 172.63 172.63 -0.25 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 106.76 106.76 -0.1 5119672
אנליסט 10/90 134.18 134.18 -0.28 5114350
אנליסט 20/80 141.37 141.37 -0.28 5116033
אנליסט אגח ללא מניות 129.85 129.85 -0.04 5114335
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 122.85 122.85 -0.07 5113725
אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 102.35 102.35 -0.26 5123450
אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 133.06 133.06 -0.18 5113709
אנליסט עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 101.29 101.29 0.12 5127246
אנליסט פיזור רחב 10/90 113.72 113.72 -0.25 5118963
אנליסט פיזור רחב 20/80 100.96 100.96 -0.41 5125109
אפסילון ! 10/90 102.55 102.55 -0.29 5123468
אפסילון ! אגח פרימיום 134.19 134.19 -0.16 5104930
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 134.02 134.02 -0.25 5112719
אפסילון 20/80 581.79 581.79 -0.36 5126776
אפסילון 25/75 200 200 -0.4 5101480
אפסילון אגח ללא מניות 132.24 132.24 -0.07 5112701
אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 135.1 135.1 -0.21 5112727
אפסילון תיק מנוהל 79.28 79.28 -0.36 5100953
אקסיומה אגח + 10% 100.37 100.37 -0.19 5125497
אקסיומה אגח + 30% 133.85 133.85 -0.45 5107883
אקסיומה אגח ללא מניות 159.99 159.99 -0.06 5108774
ברומטר אגח 15/85 195.53 195.53 -0.28 5105267
ברק 10/90 100.35 100.35 -0.05 5121074
ברק 20/80 102.85 102.85 -0.04 5123849
דולפין 10/90 105.98 105.98 -0.33 5123328
דיאמונד אגח ללא מניות 103.97 103.97 -0.12 5119862
דיביאם ! 10/90 140.67 140.67 -0.15 5107743
דיביאם 25/75 186.11 186.11 -0.33 5109525
דיביאם אגח ללא מניות 107.82 107.82 -0.09 5119805
הורייזן 30/70 119.66 119.66 -0.74 5118948
הורייזן אגח דינמית 124.07 124.07 -0.52 5118955
הראל ! Total Return 104.08 104.08 -0.13 5115936
הראל ! אגח פלוס 123.17 123.17 -0.11 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1274.29 1274.29 -0.08 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 104.19 104.19 -0.1 5119458
הראל 10/90 פלוס 116.72 116.72 -0.06 5115548
הראל 15/85 127.39 127.39 -0.38 5106406
הראל 20/80 - מוגנת מטח 46 46 -0.17 5102488
הראל 20/80 פלוס 93.22 93.22 -0.28 5102884
הראל 25/75 93.15 93.15 -1.16 5125943
הראל 2B אייל 100.69 100.69 0.01 5125646
הראל 30/70 פלוס 95.17 95.17 -0.58 5115555
הראל אגח כללי ממוקדת 97.72 97.72 -0.13 5124680
הראל אגח ללא מניות 3994.99 3994.99 -0.12 5111059
הראל חושן 100.76 100.76 -0.29 5125281
הראל מחקה 10/90 143.38 143.38 -0.27 5112586
הראל מחקה 15/85 108.62 108.62 -0.13 5120365
הראל מחקה 20/80 128.46 128.46 -0.42 5115738
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 105.34 105.34 -0.44 5121801
הראל מנוהלת 20% 2529.21 2529.21 -0.04 5111216
הראל נבחרת 10/90 119.86 119.86 -0.17 5104823
הראל נבחרת 20/80 137.12 137.12 -0.52 5106422
הראל עוקבת תיק מס 2 99.61 99.61 -0.21 5125935
הראל עוקבת תיק מספר 2 - הבנק הבינלאומי 111.46 111.46 -0.22 5117841
הראל עוקבת תיק מספר 3 - בנק דיסקונט 128.72 128.72 -0.57 5112768
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 149.12 149.12 -0.06 5110929
הראל פיא 10/90 167.89 167.89 -0.26 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 121.92 121.92 -0.23 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 65.32 65.32 -0.21 5115290
הראל פיא 30/70 202 202 -0.52 5102645
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 57.01 57.01 0.02 5102850
הראל פיא מנוהלת 15% 116.6 116.6 -0.03 5117460
הראל פיא מעורבת 11611.74 11611.74 -1.07 5110176
הראל תיק השקעות 111.4 111.4 -0.32 5117239
הראל תיק מנוהל 99.74 99.74 -0.77 5124672
הראל תיק עד שנתיים 102.02 102.02 0 5124698
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 120.24 120.24 -0.06 5115449
טנדם 10/90 99.27 99.27 -0.01 5119896
טנדם 20/80 95.37 95.37 -1.86 5122247
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 112.84 112.84 -0.18 5119243
ילין לפידות ! Total Return 112.95 112.95 0 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 152.36 152.36 0.03 5108915
ילין לפידות 10/90 129.83 129.83 -0.17 5115704
ילין לפידות 15/85 100.11 100.11 -0.01 5125968
ילין לפידות 20/80 142.2 142.2 -0.34 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 113.98 113.98 -0.04 5122239
ילין לפידות 25/75 118.94 118.94 -0.09 5118617
ילין לפידות 30/70 117.33 117.33 -0.1 5121728
ילין לפידות אגח כללי 174.17 174.17 -0.17 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 128.1 128.1 -0.13 5115886
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 118.38 118.38 0.06 5114392
ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 117.6 117.6 -0.19 5117312
ילין לפידות עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100.27 100.27 0 5125976
ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 102.22 102.22 0.05 5125042
ילין לפידות תיק LV 101.53 101.53 0 5123005
ילין לפידות תיק LV + 15% 105.24 105.24 -0.21 5122999
ילין לפידות תיק אגח +30% 169.71 169.71 -0.45 5107495
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 144.92 144.92 -0.28 5115092
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 107.65 107.65 -0.1 5123963
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל + 10% 101.58 101.58 -0.05 5125026
ילין לפידות תיק ללא מניות 114.62 114.62 -0.02 5117304
יצירה (1B)י 10/90 100.09 100.09 -0.12 5127972
יצירה 20/80 105.64 105.64 -0.29 5124243
יצירה 30/70 106.75 106.75 -0.16 5124227
כוון 10/90 166.48 166.48 -0.2 5109632
כוון 20/80 140.91 140.91 -0.37 5105317
כוון אגח 15/85 90.4 90.4 -0.4 5107958
כוון אגח דינמית 227.96 227.96 -0.59 5103569
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 144.7 144.7 -0.09 5109624
כרמים אגח כללי 106.43 106.43 -0.59 5108147
להבה ! אגח + 10% 158.01 158.01 -0.38 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 119.77 119.77 -0.16 5118195
מגדל ! אגח מדינה - קונצרני Buy Side 100.11 100.11 -0.12 5125687
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 754.97 754.97 -0.16 5108055
מגדל ! תשואה כוללת + 10% 157 157 -0.03 5106208
מגדל 10/90 189.72 189.72 -0.16 5102710
מגדל 10/90 Buy Side 99.85 99.85 -0.27 5125406
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 166.09 166.09 -0.29 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 133.22 133.22 -0.23 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 120.59 120.59 -0.12 5115332
מגדל 20/80 166.49 166.5 -0.37 5104807
מגדל 20/80 Buy Side 99.1 99.1 -0.38 5125414
מגדל 20/80 M.Q.Model 122.4 122.4 -0.47 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 135.78 135.78 -0.51 5113485
מגדל 25/75 פלוס 97.33 97.33 -0.47 5101191
מגדל 30/70 Buy Side 99.14 99.14 -0.55 5125422
מגדל אגח + 10% 154.2 154.2 -0.36 5102637
מגדל אגח דינמית 103.35 103.35 -0.38 5124789
מגדל אגח ומניות עד %20 6588.36 6588.36 -0.24 5131099
מגדל אפיקים אגח ! 1445.54 1445.56 -0.16 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 128.27 128.27 -0.09 5114681
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 195.72 195.72 -0.24 5105259
מגדל הכנסה חודשית 197.51 197.52 -0.32 5131115
מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 115.08 115.08 0.06 5104831
מגדל עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.56 99.56 -0.25 5104245
מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 186.95 186.95 -0.17 5102926
מגדל עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 189.2 189.2 0.15 5102678
מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 111.86 111.87 -0.55 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 107.72 107.72 0.07 5118385
מגדל תיק אגח אקטיבי 103.13 103.13 -0.23 5122379
מגדל תיק השקעות 110.68 110.68 -0.21 5120423
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.37 108.37 -0.12 5120407
מגדל תיק השקעות מנוהל 105.57 105.57 0.21 5124862
מגדל תיק השקעות עד 15% 146.84 146.85 -0.37 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.41 110.41 -0.6 5122304
מודלים ! פוטנציאל 10/90 124.5 124.5 -0.29 5114517
מודלים 20/80 LARGE CAP 112.35 112.35 -0.3 5119797
מודלים 30/70 LARGE CAP 108.22 108.22 -0.39 5123708
מודלים אגח דינמית 10/90 125.16 125.16 -0.27 5118401
מודלים אגח דינמית ללא מניות 109.2 109.2 -0.2 5119540
מור (2B)י QEF תיק מנוהל 100.28 100.28 -0.15 5128376
מור 10/90 111.91 111.91 -0.15 5121587
מור 15/85 109.97 109.97 -0.21 5119821
מור 20/80 113 113 -0.29 5122726
מור 25/75 103.58 103.58 -0.34 5125919
מור אגח ישראל 103.59 103.59 -0.02 5123294
מור אגח פלוס 196.98 196.98 -0.21 5107693
מור מעשר אגח 156.36 156.36 -0.08 5109749
מור עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 101.42 101.42 -0.02 5125893
מור תיק אגח + 10% 101.08 101.08 -0.02 5125877
מור תיק אגח מנוהל + 30% 120.21 120.21 -0.37 5119086
מור תיק השקעות 105.76 105.76 -0.11 5124805
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 111 111 -0.13 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 135.37 135.38 -0.17 5114798
מיטב 10/90 110.02 110.02 -0.15 5122015
מיטב 10/90 פלוס 86.48 86.48 0.03 5115480
מיטב 20/80 111.35 111.35 -0.49 5122601
מיטב 20/80 פלוס 156.27 156.27 -0.34 5106109
מיטב 25/75 פלוס 106.38 106.38 -0.29 5125117
מיטב 30/70 186.3 186.3 0.02 5114079
מיטב 40/60 103.25 103.25 0.01 5126065
מיטב אגח 107.17 107.17 0.01 5123138
מיטב אגח + 10% 108.1 108.1 -0.09 5123872
מיטב אגח + 20% 120.28 120.29 -0.29 5118237
מיטב אגח בניהול ממוקד 115.33 115.33 -0.01 5120886
מיטב אגח פלוס 98.11 98.11 -0.09 5119367
מיטב אקטיבית 25/75 187.52 187.52 -0.51 5104211
מיטב מודל + 15% 105.01 105.01 -0.33 5107727
מיטב ניהול השקעות 102.35 102.35 0.11 5126024
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 148.69 148.7 0.01 5103767
מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 97.94 97.94 -0.31 5105580
מיטב עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 98.57 98.57 -0.48 5118716
מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 141.04 141.04 -0.49 5112917
מיטב פוקוס 10/90 101.01 101.01 -0.22 5126107
מיטב פוקוס 20/80 100.71 100.71 -0.41 5126123
מיטב תיק אגח ללא מניות 155.28 155.28 0.01 5105069
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 56.68 56.68 -0.54 5102330
מיטב תיק מנוהל + 15% 109.11 109.11 -0.19 5102603
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 115.26 115.26 -0.12 5120704
סיגמא 10/90 147.21 147.21 -0.28 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 117.79 117.79 -0.3 5120720
סיגמא 15/85 107.63 107.63 -0.34 5123229
סיגמא 20/80 115.74 115.74 -0.47 5120688
סיגמא 30/70 109.96 109.96 -0.55 5123096
סיגמא אגח כללי ללא מניות 153.13 153.13 -0.05 5109871
סיגמא אגח משולבת + 20% 121.97 121.97 -0.39 5113527
סיגמא תיק השקעות ללא מניות 97.82 97.82 -0.09 5125653
סיגמא תיק השקעות מנוהל 99.55 99.55 -0.18 5124060
סיגמא תיק השקעות עד 20% 119.25 119.25 -0.55 5115514
סיגמא תיק השקעות עד 50% 98.08 98.08 -0.11 5125679
סלע ! אגח כללי ללא מניות 103.1 103.1 -0.03 5123831
סלע 10/90 103.47 103.47 -0.27 5123823
פורטה 20/80 103.24 103.24 -0.31 5125000
פורטה תיק השקעות עד 10% 101.08 101.08 -0.05 5125562
פיטנגו אגח כללי 164.51 164.51 -0.6 5109137
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 123.63 123.63 -0.02 5113097
פסגות ! ישראל 10/90 101.63 101.63 -0.28 5124466
פסגות ! תיק אגח 144.88 144.88 -0.05 5110408
פסגות 10/90 160.38 160.38 -0.16 5109012
פסגות 10/90 ערך 114.47 114.47 -0.31 5112503
פסגות 10/90 פלוס 133.33 133.33 0.03 5111968
פסגות 25/75 פלוס 152.51 152.51 -0.12 5110945
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 112.04 112.04 -0.12 5118567
פסגות אגח אקטיבי 104.54 104.54 0.02 5120589
פסגות אגח מאוזן 123.18 123.18 0 5112529
פסגות אגח משולבת + 10% 76.09 76.09 -0.16 5108121
פסגות אגח משולבת + 20% 149.06 149.06 -0.12 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 114.57 114.57 0 5122072
פסגות אקטיבית 10/90 132.1 132.1 -0.17 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 134.82 134.82 -0.21 5114889
פסגות הנפקות אגח 99.52 99.52 -0.15 5125802
פסגות ישראל 20/80 102.21 102.21 -0.19 5125596
פסגות ישראל 30/70 167.62 167.62 -0.56 5108725
פסגות ממוקדת 20/80 120.08 120.08 -0.27 5118906
פסגות ניהול השקעות 110.54 110.54 -0.1 5123658
פסגות ספיר 20/80 102 102 -0.11 5125398
פסגות ספיר תיק השקעות 116.34 116.34 -0.1 5122056
פסגות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 107.57 107.57 0.07 5118062
פסגות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 110.99 110.99 0.05 5117981
פסגות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 173.14 173.14 -0.14 5105788
פסגות עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 113.89 113.89 0.12 5117999
פסגות פוטנציאל אגח 124.45 124.45 0 5108675
פסגות פלטיניום 20/80 160.38 160.38 -0.36 5103429
פסגות פרימיום 213.01 213.01 0.03 5108105
פסגות שכבות אגח ללא מניות 127.75 127.75 -0.01 5113287
פסגות תיק השקעות מנוהל 104.73 104.73 0.03 5124474
פרופאונד אגח 101.42 101.42 -0.23 5124888
קוואנטום 20/80 + אסטרטגיה חכמה 98.75 98.77 -0.2 5127030
קסם KTF 10-90 132.28 132.28 -0.2 5114384
קסם KTF 15-85 106.5 106.5 -0.29 5122643
קסם KTF אגח כללי משולבת 114.19 114.19 -0.02 5118229
קסם אקסלנס 10/90! 110.83 110.83 -0.21 5120761
קסם אקסלנס 10-90 111.37 111.37 -0.17 5116751
קסם אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 106.19 106.19 -0.13 5120969
קסם אקסלנס 15-85 150.03 150.03 -0.26 5105192
קסם אקסלנס 30-70 113.18 113.18 -0.5 5119300
קסם אקסלנס אגח עד 2021 102.04 102.04 -0.02 5121231
קסם אקסלנס אגח פלוס 110.49 110.49 -0.08 5120787
קסם אקסלנס יופיטר 45.27 45.27 -0.18 5100995
קסם אקסלנס מודל ללא מניות 153.26 153.26 -0.05 5103056
קסם אקסלנס עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 107.84 107.84 -0.19 5121082
קסם אקסלנס עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 171.26 171.26 -0.25 5102421
קסם אקסלנס עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 104.45 104.45 -0.11 5123245
קסם אקסלנס עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 114.8 114.8 -0.55 5109558
קסם אקסלנס תיק 20-80 111.22 111.22 -0.19 5122577
קסם אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 124.18 124.18 -0.06 5116470
קסם אקסלנס! נקסוס 107.15 107.15 -0.1 5105846
שופן 20/80 98.01 98.01 -0.48 5127139
שקדי קפיטל 30/70 100.01 100.01 -0.76 5125471
תטא אגח כללי לכל עת 158.43 158.43 0.21 5111679
תכלית TTF 10/90 90.46 90.46 -0.18 5115837
תכלית TTF 15/85 128.11 128.11 -0.34 5117346
תכלית TTF 20/80 115.13 115.13 -0.44 5114483
תכלית TTF אגח כללי משולבת 106.6 106.6 -0.02 5120829
תכלית 20/90 TTF 120.63 120.63 -0.26 5118724
תמיר פישמן 10/90' פלוס 107.57 107.57 -0.17 5115811
תמיר פישמן 20/80 103.08 103.08 -0.45 5102439
תמיר פישמן 30/70 100.26 100.26 -0.63 5127121
תמיר פישמן עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 115.09 115.09 0.06 5116272
תמיר פישמן עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 181.96 181.96 -0.16 5104518
תמיר פישמן עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 122.82 122.82 -0.37 5116298
תמיר פישמן עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 99.36 99.36 -0.32 5128053