ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.12 1.72 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.1 0.61 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.12 1.36 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.13 1.95 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.13 2.82 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.18 4.01 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.1 1.1 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.17 0.63 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.04 2.31 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.16 0.06 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.1 0.99 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.11 1.56 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.06 0.88 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.02 1.86 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.01 1.39 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0 1.5 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.02 1.4 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.06 0.33 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.09 1.12 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.11 1.46 009|146|000
+ מניות בחו"ל 0.15 12.89 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.76 -5.39 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 1.36 0.72 003|021|061
^ מניות אסיה 1.18 8.06 003|021|100
^ מניות סין 0.96 -5.62 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.24 19.38 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.49 18.71 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.13 17.67 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.38 3.57 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.26 -0.54 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.19 -13.15 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.51 14.43 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.05 10.31 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.4 6.62 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.1 7.76 003|023|131
+ קרן כספית -0.1 0.74 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר -0.36 2.33 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.36 2.63 007|027|132
+ מניות בארץ 0.5 8.87 002|000|000
^ ת"א 35 0.37 21.55 002|017|046
^ ת"א 125 0.47 13.47 002|017|047
^ ת"א 90 0.8 9.63 002|017|048
^ יתר 0.82 -1.37 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.73 4.99 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.59 4.25 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.02 14.96 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 1.33 8.45 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.46 7.58 002|019|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.1 -0.32 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 -0.02 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.04 -0.1 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.18 -0.71 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.11 -0.5 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.09 -0.4 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.08 0.1 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.1 0.76 008|143|000
+ אג"ח בחו"ל -0.2 0.1 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.31 0.3 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.05 -2.64 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.3 1.62 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.11 -2.6 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.26 0.56 011|140|000
גמישות 0.2 12.72 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.91 25.85 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 1.03 30.34 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.19 0.22 006|096|000
קרן ייחודית -0.41 083|000|000
חו"ל כללי 0.02 0.46 102|000|000
+ אגד קרנות -0.16 -0.18 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.1 0.24 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.23 -0.32 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.22 121|114|117
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.33 3.21 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.33 3.21 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.07 15.4 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.07 15.4 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 110.53 110.53 0.15 5118435
FOREST 10/90 102.2 102.2 0.14 5125265
FOREST 20/80 113.01 113.01 0.19 5118674
FOREST אגח ! 183.69 183.69 0.14 5108519
Forest עיטם ! 218.76 218.76 0.25 5108501
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 115.04 115.04 0.11 5118450
MTF 10/90 126.07 126.07 0.08 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 105.25 105.25 0.05 5121967
MTF 15/85 - מגודרת מטח 110.48 110.48 0.1 5119615
MTF 20/80 129.66 129.66 0.18 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 115.42 115.42 0.1 5118971
MTF 25/75 108.07 108.07 0.08 5121504
MTF 30/70 108.52 108.52 0.16 5122155
MTF אגח מאוזנת 109.09 109.09 0.08 5118989
PTF 10/90 השקעות ישראל 109.78 109.78 0.15 5119920
PTF 20/80 106.48 106.48 0.19 5123427
א.ש SMARTBETA 10/90 109.16 109.16 0.05 5119227
א.ש SmartBeta 30/70 106.27 106.27 0.22 5125141
א.ש SmartBeta 50/50 104.19 104.19 0.03 5127170
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 111.05 111.05 0.13 5120381
אדמונד דה רוטשילד 20/80 104.3 104.3 0.17 5124763
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 142.27 142.27 0.11 5115258
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 110.08 110.08 0.15 5123542
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 116.87 116.87 0.16 5106745
אדמונד דה רוטשילד אגח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% 101.34 101.34 0.17 5127816
אדמונד דה רוטשילד מדד 187.04 187.04 0.11 5104971
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 100.41 100.41 0.09 5126289
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 107.76 107.76 0.12 5122791
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 101.04 101.04 0.19 5126305
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 101.06 101.06 0.13 5126263
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 210.6 210.6 0.23 5102157
אושן ! תיק אגח פלוס 112.32 112.32 0.21 5120001
אושן 10/90 110.68 110.68 0.17 5119979
אושן 20/80 106.68 106.68 0.25 5123666
אזימוט 10/90 דיבידנד 148.75 148.75 0.19 5114160
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 118.42 118.42 0.31 5122593
אזימוט 25/75 דיבידנד 101.03 101.03 0.54 5126065
אזימוט אגח כללי ! 101.7 101.7 0.34 5126040
אזימוט אגח ללא מניות 131.89 131.89 0.13 5116082
אי.בי.אי 20/80 113.62 113.62 0.15 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 93.09 93.09 0.11 5107420
אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90 100.07 100.07 0.06 5127949
אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 106.11 106.11 0.07 5125190
איביאי ! אגח ללא מניות 170.38 170.38 0.09 5110580
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1209.07 1209.07 0.15 5126495
איביאי ! נוגה 25/75 2965.77 2965.77 0.13 5126479
איביאי 10/90 115.57 115.57 0.1 5118310
איביאי 15/85 110.31 110.31 0.13 5119417
איביאי 30/70 113.55 113.55 0.11 5122502
איביאי אגח פלוס חול 10/90 106.97 106.97 0.1 5120662
איביאי גיא 20/80 2431.34 2431.34 0.26 5126230
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 108.61 108.61 0.12 5119706
איביאי סל 25/75 110.35 110.35 0.14 5120233
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 105.65 105.65 0.09 5122403
איביאי תיק אגח כללי 116.61 116.61 0.09 5117619
איילון ' 20/80 93.29 93.29 0.18 5112925
איילון ' 50/50 67.98 67.98 0.18 5109723
איילון ! אגח והנפקות ללא מניות 136.63 136.63 0.15 5109673
איילון ! תיק אגח ללא מניות 183.59 183.59 0.14 5106604
איילון 10/90 פרימיום 208.27 208.27 0.15 5101795
איילון 25/75 115.75 115.75 0.06 5117650
איילון אגח + 10% 108.38 108.38 -0.02 5106760
איילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 133.65 133.65 0.06 5103809
איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 153.6 153.6 0.07 5104385
איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 124.87 124.87 0.17 5108022
איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 116.42 116.42 0.15 5118625
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.5 117.5 0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 130.32 130.32 0.07 5109384
אילים 10/90 102.44 102.45 0.22 5123286
אילים 20/80 MA 99.6 99.6 0.07 5125794
אילים 30/70 MA 99.65 99.65 0.17 5125786
אילים 50/50 MA 98.45 98.45 0.19 5125778
אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 100.64 100.64 0.07 5125711
אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 100.67 100.67 0.08 5125737
אילים עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 101.42 101.42 0.1 5125729
אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 101.45 101.45 0.1 5125745
אילים תיק אגח + 20% 2934.51 2934.73 0.2 5126271
אילים תיק אגח + 25% 101.86 101.87 0.21 5124953
אימפקט 20/80 110.69 110.69 0.21 5117734
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 105.11 105.11 0.1 5120183
אלומות 10/90 85.9 85.9 0.15 5108287
אלומות 10/90 תיק סולידי 251.26 251.26 0.07 5100284
אלומות 20/80 100.58 100.58 0.23 5125489
אלומות 30/70 146.68 146.68 0.12 5109319
אלומות אגח ללא מניות 104.88 104.88 0.12 5123187
אלומות מודל כמותי אגח כללי 98.84 98.84 0.07 5125547
אלומות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 100.05 100.05 0.03 5127717
אלומות קבין 20/80 113.28 113.28 0.12 5121439
אלומות תיק השקעות 50/50 102.57 102.57 0.14 5125273
אלומות תיק מנוהל 15% 158.75 158.75 0.18 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 111.23 111.23 0.12 5120951
אלומות תיק מנוהל 25% 125.02 125.02 0.2 5115308
אלטושלר שחם עוקבת תיק מספר 2 – הבנק הבינלאומי 146.06 146.06 0.06 5108402
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 576.38 576.38 0.09 5126727
אלטשולר 10-90 142.15 142.15 0.06 5115167
אלטשולר 25-75 196.63 196.63 0.15 5105705
אלטשולר עוקבת תיק מספר 1 – הבנק הבינלאומי 106.58 106.58 0.03 5118005
אלטשולר שחם 15-85 100.4 100.4 0.08 5126164
אלטשולר שחם 20/80 153.99 153.99 0.1 5114236
אלטשולר שחם 35-65 100.98 100.98 0.19 5126180
אלטשולר שחם 50-50 106.87 106.87 0.25 5124615
אלטשולר שחם עוקבת תיק מספר 3 – בנק דיסקונט 106.78 106.78 0.23 5122825
אלטשולר שחם עוקבת תיק עד 15 – בנק מזרחי 116.07 116.07 0.07 5118302
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות 172.91 172.91 0.1 5110564
אלפא ביתא 20/80 104.08 104.08 0.02 5124185
אלפא ביתא 30/70 99.55 99.55 -0.05 5126347
אלפא טק 20/80 100.14 100.14 0.16 5125851
אלפא טק! אגח כללי ללא מניות 99.44 99.44 0.08 5125828
אלפי בנדק 10/90 100.73 100.73 0.17 5125216
אלפי בנדק 20/80 116.48 116.48 0.16 5121363
אלפי בנדק 30/70 101.78 101.78 0.23 5125208
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 103.83 103.83 0.14 5123914
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 107.79 107.79 0.23 5119359
אניגמה 30/70 99.93 99.93 0.32 5126248
אניגמה אגח ללא מניות 136.26 136.26 0.26 5116637
אניגמה תיק מנוהל 10/90 113.5 113.51 0.3 5118765
אניגמה תיק מנוהל 15/85 109.15 109.16 0.34 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.39 123.4 0.33 5118260
אנליסט ! אגח 173.95 173.95 0.24 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 107.34 107.34 0.11 5119672
אנליסט 10/90 135.57 135.57 0.2 5114350
אנליסט 20/80 141.54 141.54 0.09 5116033
אנליסט אגח ללא מניות 130.36 130.36 0.13 5114335
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 123.37 123.37 0.14 5113725
אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 103.01 103.01 0.13 5123450
אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 133.67 133.67 0.15 5113709
אנליסט עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 101.7 101.7 0.16 5127246
אנליסט פיזור רחב 10/90 114.76 114.76 0.15 5118963
אנליסט פיזור רחב 20/80 102.27 102.27 0.16 5125109
אפסילון ! 10/90 103.76 103.76 0.15 5123468
אפסילון ! אגח פרימיום 135.26 135.26 0.13 5104930
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.26 135.26 0.24 5112719
אפסילון 20/80 591.03 591.03 0.18 5126776
אפסילון 25/75 203.17 203.17 0.23 5101480
אפסילון אגח ללא מניות 133.2 133.2 0.11 5112701
אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 136.06 136.06 0.1 5112727
אפסילון תיק מנוהל 80 80 0.15 5100953
אקסיומה אגח + 10% 101.06 101.06 0.14 5125497
אקסיומה אגח + 30% 135.53 135.53 0.17 5107883
אקסיומה אגח ללא מניות 160.59 160.59 0.11 5108774
ברומטר אגח 15/85 195.9 195.9 0.14 5105267
ברק 10/90 102.06 102.06 0.04 5121074
ברק 20/80 104.45 104.45 0.11 5123849
דולפין 10/90 106.57 106.57 0.19 5123328
דיאמונד אגח ללא מניות 104.63 104.63 0.1 5119862
דיביאם ! 10/90 141.31 141.31 0.08 5107743
דיביאם 25/75 187.98 187.98 0.17 5109525
דיביאם אגח ללא מניות 108.04 108.04 0.12 5119805
הורייזן 30/70 122.32 122.32 0.16 5118948
הורייזן אגח דינמית 126.33 126.33 0.19 5118955
הראל ! Total Return 103.96 103.96 0.04 5115936
הראל ! אגח פלוס 122.11 122.11 0.03 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1277.61 1277.61 0.11 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 104.5 104.5 0.1 5119458
הראל 10/90 פלוס 117.17 117.17 0.08 5115548
הראל 15/85 128.9 128.9 0.11 5106406
הראל 20/80 - מוגנת מטח 46.03 46.03 0.09 5102488
הראל 20/80 פלוס 94.22 94.22 0.2 5102884
הראל 25/75 95.34 95.34 0.21 5125943
הראל 2B אייל 100.81 101.11 0.11 5125646
הראל 30/70 פלוס 96.09 96.09 0.11 5115555
הראל אגח כללי ממוקדת 99.04 99.04 0.12 5124680
הראל אגח ללא מניות 4032.62 4032.62 0.11 5111059
הראל אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים) 101.32 101.32 0.1 5124912
הראל חושן 101.65 102.67 0.18 5125281
הראל מחקה 10/90 144.62 144.62 0.11 5112586
הראל מחקה 15/85 109.47 109.47 0.09 5120365
הראל מחקה 20/80 129.94 129.94 0.14 5115738
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 106.5 106.5 0.13 5121801
הראל מנוהלת 20% 2542.01 2542.01 0.12 5111216
הראל נבחרת 10/90 120.22 120.22 0.11 5104823
הראל נבחרת 20/80 139.32 139.32 0.17 5106422
הראל עוקבת תיק מס 2 100.22 100.22 0.05 5125935
הראל עוקבת תיק מספר 2 - הבנק הבינלאומי 111.91 111.91 0.01 5117841
הראל עוקבת תיק מספר 3 - בנק דיסקונט 130.29 130.29 0.11 5112768
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 149.77 149.77 0.03 5110929
הראל פיא 10/90 169.25 169.25 0.07 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 122.13 122.13 0.05 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 66.51 66.51 0.06 5115290
הראל פיא 30/70 204.99 204.99 0.11 5102645
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 58.2 58.2 0.02 5102850
הראל פיא מנוהלת 15% 116.1 118.42 0.03 5117460
הראל פיא מעורבת 11847.91 11847.91 0.2 5110176
הראל תיק השקעות 112.31 112.31 0.2 5117239
הראל תיק מנוהל 102.27 102.27 0.21 5124672
הראל תיק עד שנתיים 102.06 102.06 0.01 5124698
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 120.5 120.5 0.11 5115449
טנדם 10/90 101.36 101.36 0.08 5119896
טנדם 20/80 100.65 100.65 0.24 5122247
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 113.18 113.18 0.11 5119243
ילין לפידות ! Total Return 112.98 112.98 0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 152.34 152.34 0.09 5108915
ילין לפידות 10/90 130.25 130.25 0.11 5115704
ילין לפידות 15/85 100.15 100.15 0.14 5125968
ילין לפידות 20/80 143.12 143.12 0.13 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 114.09 114.09 0.09 5122239
ילין לפידות 25/75 119.23 119.23 0.06 5118617
ילין לפידות 30/70 117.55 117.55 0.09 5121728
ילין לפידות אגח כללי 174.63 174.63 0.11 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 128.41 128.41 0.08 5115886
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 118.04 118.04 0.04 5114392
ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 118.01 118.01 0.08 5117312
ילין לפידות עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100.58 100.58 0.12 5125976
ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 102.67 102.67 0.08 5125042
ילין לפידות תיק LV 101.56 101.56 0.01 5123005
ילין לפידות תיק LV + 15% 105.77 105.77 0.1 5122999
ילין לפידות תיק אגח +30% 171.74 171.74 0.2 5107495
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 145.61 145.61 0.13 5115092
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 108.32 108.32 0.16 5123963
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל + 10% 101.49 101.49 0.11 5125026
ילין לפידות תיק ללא מניות 114.72 114.72 0.08 5117304
יצירה 1Bי 10/90 100.26 100.26 0.08 5127972
יצירה 20/80 106.87 106.87 0.14 5124243
יצירה 30/70 107.94 107.94 0.19 5124227
כוון 10/90 166.82 166.82 0.16 5109632
כוון 20/80 141.89 141.89 0.27 5105317
כוון אגח 15/85 91.04 91.04 0.14 5107958
כוון אגח דינמית 231.47 231.47 0.25 5103569
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 144.56 144.56 0.15 5109624
כרמים אגח כללי 109.71 109.71 0.17 5108147
להבה ! אגח + 10% 159.43 159.44 0.19 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 120.43 120.43 0.11 5118195
מגדל ! אגח מדינה - קונצרני Buy Side 100.46 100.46 0.04 5125687
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 756.12 756.13 0.08 5108055
מגדל ! תשואה כוללת + 10% 156.82 156.82 0 5106208
מגדל 10/90 190.77 190.77 0.08 5102710
מגדל 10/90 Buy Side 100.34 100.34 0.16 5125406
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 165.77 165.77 0.13 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 134.6 134.6 0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 121.06 121.06 0.08 5115332
מגדל 20/80 168.8 168.8 0.11 5104807
מגדל 20/80 Buy Side 100.22 100.22 0.19 5125414
מגדל 20/80 M.Q.Model 122.02 122.02 0.15 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 138.38 138.38 0.14 5113485
מגדל 25/75 פלוס 99.56 99.57 0.12 5101191
מגדל 30/70 Buy Side 100.91 100.91 0.27 5125422
מגדל אגח + 10% 155.86 155.86 0.17 5102637
מגדל אגח דינמית 103.98 103.98 0.31 5124789
מגדל אגח ומניות עד %20 6640.58 6640.58 0.14 5131099
מגדל אפיקים אגח ! 1443.48 1443.49 0.16 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 128.27 128.27 0.06 5114681
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 196.33 196.33 0.09 5105259
מגדל הכנסה חודשית 202.76 202.77 0.14 5131115
מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 114.84 114.84 0.06 5104831
מגדל עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 100.49 100.49 0.1 5104245
מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 188.09 188.09 0.12 5102926
מגדל עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 189.36 189.36 0.16 5102678
מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 113.7 113.71 0.14 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 107.19 107.19 -0.01 5118385
מגדל תיק אגח אקטיבי 103.68 103.68 0.21 5122379
מגדל תיק השקעות 111.92 111.92 0.13 5120423
מגדל תיק השקעות ללא מניות 109.21 109.21 0.12 5120407
מגדל תיק השקעות מנוהל 105.46 105.46 0.19 5124862
מגדל תיק השקעות עד 15% 148.02 148.03 0.12 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.39 112.39 0.11 5122304
מודלים ! פוטנציאל 10/90 124.51 124.51 0.03 5114517
מודלים 20/80 LARGE CAP 110.93 110.93 0.05 5119797
מודלים 30/70 LARGE CAP 105.66 105.66 0.11 5123708
מודלים אגח דינמית 10/90 123.1 123.1 -0.02 5118401
מודלים אגח דינמית ללא מניות 108.4 108.4 -0.03 5119540
מור 10/90 112.09 112.09 0.13 5121587
מור 15/85 110.44 110.44 0.14 5119821
מור 20/80 113.62 113.62 0.19 5122726
מור 25/75 104.06 104.06 0.15 5125919
מור אגח ישראל 103.8 103.8 0.11 5123294
מור אגח פלוס 197.72 197.72 0.12 5107693
מור מעשר אגח 156.65 156.65 0.1 5109749
מור עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 101.63 101.63 0.11 5125893
מור תיק אגח + 10% 100.98 100.98 0.08 5125877
מור תיק אגח מנוהל + 30% 121.28 121.28 0.17 5119086
מור תיק השקעות 105.63 105.63 0.21 5124805
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 111.28 111.28 0.06 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 135.85 135.85 0.11 5114798
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 142.31 142.31 0.06 5116397
מיטב 10/90 110.37 110.37 0.11 5122015
מיטב 10/90 פלוס 86.71 86.71 0.1 5115480
מיטב 15/85 106.81 106.81 0.12 5123864
מיטב 20/80 112.33 112.33 0.16 5122601
מיטב 20/80 פלוס 158.28 158.28 0.17 5106109
מיטב 25/75 פלוס 107.12 107.12 0.14 5125117
מיטב 30/70 187.48 187.48 0.18 5114079
מיטב אגח 107.19 107.19 0.08 5123138
מיטב אגח + 10% 108.7 108.7 0.14 5123872
מיטב אגח + 20% 121.01 121.01 0.13 5118237
מיטב אגח בניהול ממוקד 115.35 115.35 0.12 5120886
מיטב אגח פלוס 97.87 97.87 0.06 5119367
מיטב אקטיבית 25/75 189.42 189.42 0.12 5104211
מיטב מודל + 15% 105.9 105.9 0.14 5107727
מיטב ניהול השקעות 102.99 102.99 0.05 5126024
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 148.4 148.4 0.05 5103767
מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 98.56 98.56 0.07 5105580
מיטב עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 99.52 99.52 0.13 5118716
מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 143.52 143.52 0.13 5112917
מיטב פוקוס 10/90 101.57 101.57 0.12 5126107
מיטב פוקוס 20/80 101.63 101.63 0.15 5126123
מיטב תיק אגח ללא מניות 155.46 155.46 0.12 5105069
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 57.49 58.06 0.17 5102330
מיטב תיק מנוהל + 15% 109.52 109.52 0.07 5102603
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 115.88 115.88 0.1 5120704
סיגמא 10/90 148.69 148.69 0.11 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 118.89 118.89 0.13 5120720
סיגמא 15/85 108.79 108.79 0.11 5123229
סיגמא 20/80 117.3 117.3 0.14 5120688
סיגמא 30/70 111.68 111.68 0.16 5123096
סיגמא אגח כללי ללא מניות 154.09 154.09 0.06 5109871
סיגמא אגח משולבת + 20% 123.06 123.06 0.04 5113527
סיגמא תיק השקעות ללא מניות 98.45 98.45 0.12 5125653
סיגמא תיק השקעות מנוהל 100.48 100.48 0.16 5124060
סיגמא תיק השקעות עד 20% 121.26 121.26 0.26 5115514
סיגמא תיק השקעות עד 50% 99.87 99.87 0.32 5125679
סלע ! אגח כללי ללא מניות 103.24 103.24 0.1 5123831
סלע 10/90 104.26 104.26 0.17 5123823
פורטה 20/80 103.76 103.76 0.14 5125000
פורטה תיק השקעות עד 10% 101.35 101.35 0.07 5125562
פיטנגו אגח כללי 167.53 167.53 0.17 5109137
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 123.73 123.73 0.11 5113097
פסגות ! ישראל 10/90 102.03 102.03 0.3 5124466
פסגות ! תיק אגח 145.26 145.26 0.12 5110408
פסגות 10/90 156.71 156.71 0.25 5109012
פסגות 10/90 ערך 114.28 114.28 0.01 5112503
פסגות 10/90 פלוס 133.13 133.13 0.07 5111968
פסגות 25/75 פלוס 152.93 152.93 0.1 5110945
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 112.05 112.05 0.07 5118567
פסגות אגח אקטיבי 104.43 104.43 0.07 5120589
פסגות אגח מאוזן 123.49 123.49 0.11 5112529
פסגות אגח משולבת + 10% 75.62 75.62 -0.01 5108121
פסגות אגח משולבת + 20% 147.62 147.62 0.11 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 114.33 114.33 0.1 5122072
פסגות אקטיבית 10/90 132.57 132.57 0.16 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 135.33 135.33 0.19 5114889
פסגות הנפקות אגח 100.4 100.4 0.16 5125802
פסגות ישראל 20/80 102.79 102.79 0.19 5125596
פסגות ישראל 30/70 168.94 168.94 0.27 5108725
פסגות ממוקדת 20/80 120.63 120.63 0.16 5118906
פסגות ניהול השקעות 110.41 110.41 0.13 5123658
פסגות ספיר 20/80 101.33 102.34 0.08 5125398
פסגות ספיר תיק השקעות 116.46 118.79 0.13 5122056
פסגות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 107.31 107.31 0.07 5118062
פסגות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 110.77 110.77 0.06 5117981
פסגות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 173.74 173.74 0.09 5105788
פסגות עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 113.86 113.86 0.18 5117999
פסגות פוטנציאל אגח 123.61 123.61 -0.01 5108675
פסגות פלטיניום 20/80 160.71 160.71 0.76 5103429
פסגות פרימיום 212.54 212.54 0.11 5108105
פסגות שכבות אגח ללא מניות 128.12 128.12 0.09 5113287
פסגות תיק השקעות מנוהל 104.38 104.38 0.12 5124474
פרופאונד אגח 101.6 101.6 0.07 5124888
קוואנטום 20/80 + אסטרטגיה חכמה 97.87 97.89 0.01 5127030
קסם KTF 10-90 133.82 133.82 0.11 5114384
קסם KTF 15-85 108 108 0.13 5122643
קסם KTF אגח כללי משולבת 114.9 114.9 0.1 5118229
קסם אקסלנס 10/90! 111.31 111.31 0.13 5120761
קסם אקסלנס 10-90 111.36 111.36 0.08 5116751
קסם אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 106.7 106.7 0.08 5120969
קסם אקסלנס 15-85 151.19 151.19 0.15 5105192
קסם אקסלנס 30-70 114.79 114.79 0.16 5119300
קסם אקסלנס אגח עד 2021 102.14 102.14 0 5121231
קסם אקסלנס אגח פלוס 110.84 110.84 0.11 5120787
קסם אקסלנס יופיטר 45.28 45.73 0.09 5100995
קסם אקסלנס מודל ללא מניות 153.8 153.8 0.08 5103056
קסם אקסלנס עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 108.32 108.32 0.11 5121082
קסם אקסלנס עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 172.38 172.38 0.06 5102421
קסם אקסלנס עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 105.09 105.09 0.13 5123245
קסם אקסלנס עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 116.53 116.53 0.07 5109558
קסם אקסלנס תיק 20-80 111.67 111.67 0.13 5122577
קסם אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 124.5 124.5 0.08 5116470
קסם אקסלנס! נקסוס 107.46 108.53 0.07 5105846
שופן 20/80 99.29 99.29 0.19 5127139
שקדי קפיטל 30/70 101.32 101.32 0.19 5125471
תטא אגח כללי לכל עת 160.62 160.63 0.05 5111679
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 104.3 104.3 0.12 5124458
תכלית TTF 10/90 90.9 90.9 0.09 5115837
תכלית TTF 15/85 130.05 130.05 0.13 5117346
תכלית TTF 20/80 116.71 116.71 0.09 5114483
תכלית TTF אגח כללי משולבת 107.28 107.28 0.1 5120829
תכלית 20/90 TTF 122.78 122.78 0.24 5118724
תמיר פישמן 10/90' פלוס 107.91 107.91 0.13 5115811
תמיר פישמן 20/80 104.26 104.26 0.18 5102439
תמיר פישמן 30/70 101.61 101.61 0.19 5127121
תמיר פישמן עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 114.87 114.87 0.09 5116272
תמיר פישמן עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 182.61 182.61 0.12 5104518
תמיר פישמן עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 124.4 124.4 0.11 5116298