ביטוח
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% 0.59 1
נמוכה מאוד 0-10% 1.62 2
נמוכה 10-20% 3.1 3
נמוכה -בינונית 20-30% 4.37 4
בינונית 30-50% 7.23 5
גבוהה 50-75% 7.68 6
גבוהה מאוד 75-100% 12.49 7