ביטוח
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% 1.93 1
נמוכה מאוד 0-10% 2.47 2
נמוכה 10-20% 3.31 3
נמוכה -בינונית 20-30% 3.79 4
בינונית 30-50% 4.81 5
גבוהה 50-75% 5.4 6
גבוהה מאוד 75-100% 7.23 7