ביטוח
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% 0.46 1
נמוכה מאוד 0-10% 0.98 2
נמוכה 10-20% 1.73 3
נמוכה -בינונית 20-30% 2.12 4
בינונית 30-50% 3.78 5
גבוהה 50-75% 4.08 6
גבוהה מאוד 75-100% 3.31 7