ביטוח
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% 0.22 1
נמוכה מאוד 0-10% 0.58 2
נמוכה 10-20% 0.35 3
נמוכה -בינונית 20-30% 0.42 4
בינונית 30-50% 0.95 5
גבוהה 50-75% 1.02 6
גבוהה מאוד 75-100% -2.49 7