ביטוח
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% 1.99 1
נמוכה מאוד 0-10% 2.77 2
נמוכה 10-20% 3.96 3
נמוכה -בינונית 20-30% 4.68 4
בינונית 30-50% 6.78 5
גבוהה 50-75% 7.44 6
גבוהה מאוד 75-100% 9.13 7