ביטוח
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% 1.15 1
נמוכה מאוד 0-10% 1.64 2
נמוכה 10-20% 1.91 3
נמוכה -בינונית 20-30% 2.23 4
בינונית 30-50% 3.03 5
גבוהה 50-75% 3.59 6
גבוהה מאוד 75-100% 2.29 7