פנסיה
מסלול תשואה שנתית ממוצעת
פנסיה
פנסיה חדשה מקיפה מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים, החל מתקופת הפרישה וכוללת חיסכון לפנסיה וכיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות של המבוטח 6.89 31
הרכב פנסיה
שם הקופה תשואה 12 חודש שארפ 3 שנים
הרכב פנסיה
מבטחים החדשה - מסלול מניות 9.96 2063
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 8.89 9757
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות 8.7 2187
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל 8.25 9983
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2040 8.15 2015
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2045 8.15 2016
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2050 8.06 2183
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2055 8 2184
מיטב דש מקיפה - מסלול מניות 7.93 2105
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2060 7.9 8812
כלל פנסיה מניות 7.87 9647
מיטבית עתודות - ספיר 7.42 2002
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2035 7.4 2014
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 7.4 9758
מבטחים החדשה - כללי 7.25 2009
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 7.22 9974
הראל פנסיה - גילעד כללי 7.18 2172
הראל פנסיה - מנוף כללי 7.16 2177
ילידי שנות ה-90 7.07 9821
ילידי שנות ה-80 7.01 9823
הראל פנסיה - מניות 6.87 2175
מיטב דש מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 6.76 2155
ילידי שנות ה-70 6.74 9825
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2030 6.67 2013
מיטב דש מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 6.61 1589
כלל פנסיה עד 50 6.61 9654
מיטב דש מקיפה 50-60 6.43 9967
פסגות מקיפה - אפיק מניות 6.36 2071
מקפת אישית - כללי 6.29 2102
מקפת אישית - מסלול מניות 6.28 2142
ילידי שנות ה-60 6.24 9827
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה 6.23 9760
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 6.11 9975
כלל פנסיה 50-60 5.96 9655
מיטבית עתודות - חושן (כהלכה) 5.9 2004
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 5.8 9768
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות 5.8 9982
מבטחים החדשה פנסיונרים 5.74 2212
מסלול לבני 50 ומטה 5.71 2070
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 5.64 9976
עד גיל 50 5.63 8801
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 5.56 2203
מבטחים החדשה - מסלול הלכה 5.55 2182
ילידי שנות ה-50 5.47 9829
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2025 5.46 2012
מסלול הלכה למבקלי קצבה - חושן 5.41 9650
כלל פנסיה 60 ומעלה 5.38 9656
הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים 5.37 8588
מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.35 2205
פסגות מקיפה פנסיונרים הלכתי 5.33 1703
מבטחים החדשה זכאים קיימים 5.31 8561
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה 5.29 8806
אפיק לזכאים קיימים לפנסיה 5.28 8602
אפיק השקעה למקבלי פנסיה לפי הכשר הלכתי 5.28 8603
מקפת אישית - מסלול הלכה 5.23 2112
אפיק כללי למקבלי פנסיה 5.22 2207
גיל 50 עד 60 5.15 8802
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה 5.14 9984
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות 5.04 9980
מסלול קצבה לזכאים קיימים 5 9987
מסלול פנסיה לזכאים קיימים 4.99 9649
מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.99 2201
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 4.98 9759
פסגות פנסיה - פנסיונרים 4.93 2214
הראל פנסיה - הלכה 4.92 2173
מיטב דש מקיפה קצבה לזכאים קיימים 4.91 8645
מגיל 60 4.89 8803
מסלול אג"ח עד 15% מניות 4.84 8484
פסגות מקיפה - אפיק הלכה 4.84 2074
מיטב דש מקיפה הלכה 4.63 2156
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.62 2196
מיטב דש מקיפה 60 ומעלה 4.61 9968
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות 4.57 2174
פסגות מסלול לבני 50 עד 60 4.56 2072
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 4.54 9769
מיטב דש מקיפה אג"ח עד 25% במנית 4.48 2242
פסגות מקיפה חו"ל 4.42 9850
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 4.36 9770
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח 4.31 2188
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2020 4.24 2011
מיטב דש פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 4.23 1560
כלל פנסיה אג"ח 4.12 9648
מיטב דש מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.01 2157
פסגות מקיפה אג"ח עד 20% מניות 3.94 9849
פסגות לבני 60 ומעלה 3.84 1693
מיטב דש מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 3.83 2104
מקפת אישית - מסלול אג"ח 3.78 2144
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 3.72 2199
מבטחים החדשה - מסלול אג"ח 3.45 2064
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח 2.97 9978
מקפת אישית - שקלי טווח קצר 1.56 2143
הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר 1.52 9097
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 1.49 2189
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל 0.48 9979
* הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 12027
* הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה 12028
* מסלול בסיסי לפנסיונרים 12119
* מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה 12145
* מבטחים החדשה מקבלי פנסיה חדשים 12155
* איילון מיטב מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 12157
* מסלול בסיסי למקבלי קצבה 12177
* הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול שיטת הפניקס מאוחד 7738