פנסיה
מסלול תשואה שנתית ממוצעת
פנסיה
פנסיה חדשה מקיפה מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים, החל מתקופת הפרישה וכוללת חיסכון לפנסיה וכיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות של המבוטח 7.04 31
הרכב פנסיה
שם הקופה תשואה 12 חודש שארפ 3 שנים
הרכב פנסיה
מבטחים החדשה - מסלול מניות 10.48 2063
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל 10.29 9983
כלל פנסיה מניות 9.38 9647
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות 9.33 2187
מיטב דש מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 8.85 1589
מיטב דש מקיפה - מסלול מניות 8.8 2105
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 8.63 9757
פסגות מקיפה - אפיק מניות 8.41 2071
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2040 8.3 2015
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2045 8.26 2016
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2050 8.12 2183
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2055 7.99 2184
פסגות מקיפה חו"ל 7.89 9850
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2060 7.82 8812
מגדל מקפת אישית מניות 7.79 2142
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 7.74 9974
מבטחים החדשה - כללי 7.62 2009
מיטבית עתודות - ספיר 7.43 2002
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2035 7.37 2014
הראל פנסיה - מניות 7.24 2175
כלל פנסיה עד 50 7.1 9654
הראל פנסיה - מנוף כללי 6.97 2177
הראל פנסיה - גילעד כללי 6.93 2172
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 6.86 9758
מיטב דש מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 6.79 2155
מגדל מקפת אישית כללי 6.79 2102
מיטבית עתודות - חושן (כהלכה) 6.79 2004
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-90 6.76 9821
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-80 6.73 9823
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה 6.54 8801
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-70 6.53 9825
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה 6.5 9760
פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 6.49 2070
מבטחים החדשה - מסלול הלכה 6.46 2182
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2030 6.42 2013
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה 6.35 9984
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 6.29 2196
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 6.27 9768
מגדל מקפת אישית הלכה 6.23 2112
מיטב דש מקיפה 50-60 6.15 9967
כלל פנסיה 50-60 6.09 9655
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 6.03 9975
הראל פנסיה - הלכה 6.02 2173
פסגות מקיפה - אפיק הלכה 5.9 2074
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-60 5.86 9827
פסגות מסלול לבני 50 עד 60 5.67 2072
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 5.61 8802
מיטב דש מקיפה הלכה 5.53 2156
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 5.32 9976
מגדל מקפת אישית אפיק לזכאים קיימים לפנסיה 5.16 8602
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 5.12 9769
מיטב דש מקיפה קצבה לזכאים קיימים 5.11 8645
פסגות פנסיה - פנסיונרים 5.08 2214
כלל פנסיה מסלול לזכאים קיימים 5.07 9649
מבטחים החדשה זכאים קיימים 5.06 8561
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2025 5.05 2012
כלל פנסיה 60 ומעלה 5.04 9656
פסגות מקיפה פנסיונרים הלכתי 4.99 1703
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה - חושן 4.95 9650
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.93 2199
כלל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 4.9 2205
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-50 4.87 9829
מגדל מקפת אישית השקעה למקבלי פנסיה לפי הכשר הלכתי 4.82 8603
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים 4.81 2207
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה 4.81 8803
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 4.75 2203
הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים 4.71 8588
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה 4.66 8806
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול קצבה לזכאים קיימים 4.64 9987
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות 4.58 9980
מבטחים החדשה פנסיונרים 4.58 2212
מיטב דש מקיפה אג"ח עד 25% במנית 4.57 2242
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 4.57 9759
הפניקס פנסיה מקיפה - בסיסי למקבלי קצבה 4.48 2201
מיטב דש פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 4.4 1560
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 4.31 9770
מיטב דש מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.25 2157
מיטב דש מקיפה 60 ומעלה 4.24 9968
כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות 4.2 8484
פסגות לבני 60 ומעלה 3.92 1693
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2020 3.9 2011
פסגות מקיפה אג"ח עד 20% מניות 3.62 9849
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות 3.43 2174
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח 3.24 2188
מבטחים החדשה - מסלול אג"ח 3.11 2064
כלל פנסיה אג"ח 3.09 9648
מגדל מקפת אישית אג"ח 2.94 2144
מיטב דש מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 2.87 2104
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל 2.84 9979
מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר 1.76 2143
הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר 1.75 9097
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 1.71 2189
* הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 12027
* הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה 12028
* הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה 12116
* הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 12117
* הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה 12118
* הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים 12119
* הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי פנסיה 12135
* אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 12138
* מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה 12145
* מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה 12146
* פסגות מקיפה פנסיונרים למקבלי קצבה לאחר 1.1.18 12149
* מבטחים החדשה מקבלי פנסיה חדשים 12155
* איילון מיטב מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 12157
* כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה 12176
* כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 12177
* אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות 12419