פנסיה
מסלול תשואה שנתית ממוצעת
פנסיה
פנסיה חדשה מקיפה מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים, החל מתקופת הפרישה וכוללת חיסכון לפנסיה וכיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות של המבוטח 4.45 31
הרכב פנסיה
שם הקופה תשואה 12 חודש שארפ 3 שנים
הרכב פנסיה
מבטחים החדשה - מסלול מניות 6.32 2063
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.79 2196
מיטב דש מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 5.5 1589
מיטב דש מקיפה - מסלול מניות 5.49 2105
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 5.38 9974
מבטחים החדשה - כללי 5.16 2009
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.1 2199
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות 5.07 2187
פסגות מקיפה - אפיק מניות 5.06 2071
פסגות מקיפה חו"ל 5.03 9850
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 4.98 9768
פסגות מקיפה פנסיונרים הלכתי 4.92 1703
כלל פנסיה מניות 4.86 9647
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2040 4.82 2015
פסגות פנסיה - פנסיונרים 4.76 2214
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2045 4.74 2016
מיטבית עתודות - ספיר 4.65 2002
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2050 4.59 2183
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2055 4.48 2184
מיטב דש מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 4.45 2155
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2035 4.39 2014
מגדל מקפת אישית מניות 4.38 2142
מיטב דש מקיפה 50-60 4.38 9967
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה 4.36 9984
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 4.36 9769
הראל פנסיה - גילעד כללי 4.31 2172
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2060 4.3 8812
הראל פנסיה - מנוף כללי 4.27 2177
מגדל מקפת אישית כללי 4.21 2102
כלל פנסיה מסלול לזכאים קיימים 4.17 9649
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל 4.07 9979
כלל פנסיה עד 50 3.95 9654
פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 3.95 2070
מגדל מקפת אישית אפיק לזכאים קיימים לפנסיה 3.93 8602
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 3.92 9757
מבטחים החדשה - מסלול הלכה 3.85 2182
מבטחים החדשה זכאים קיימים 3.83 8561
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה 3.82 8801
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2030 3.78 2013
מיטב דש מקיפה קצבה לזכאים קיימים 3.76 8645
מיטבית עתודות - חושן (כהלכה) 3.71 2004
הראל פנסיה - הלכה 3.6 2173
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה - חושן 3.56 9650
הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים 3.54 8588
מגדל מקפת אישית הלכה 3.54 2112
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול קצבה לזכאים קיימים 3.53 9987
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 3.5 9975
פסגות מקיפה - אפיק הלכה 3.44 2074
כלל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 3.43 2205
כלל פנסיה 50-60 3.41 9655
מיטב דש מקיפה הלכה 3.37 2156
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 3.31 9770
פסגות מסלול לבני 50 עד 60 3.29 2072
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל 3.24 9983
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 3.23 9758
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים 3.23 2207
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 3.23 8802
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 3.2 9976
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-90 3.17 9821
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-80 3.17 9823
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-70 3.12 9825
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 3.09 2203
מגדל מקפת אישית השקעה למקבלי פנסיה לפי הכשר הלכתי 3.06 8603
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-60 3.05 9827
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה 2.95 9760
הראל פנסיה - מניות 2.91 2175
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2025 2.9 2012
מבטחים החדשה פנסיונרים 2.88 2212
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות 2.86 9980
הפניקס פנסיה מקיפה - בסיסי למקבלי קצבה 2.83 2201
מיטב דש מקיפה 60 ומעלה 2.82 9968
כלל פנסיה 60 ומעלה 2.82 9656
מיטב דש מקיפה אג"ח עד 25% במנית 2.78 2242
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-50 2.76 9829
מיטב דש מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 2.76 2157
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה 2.71 8803
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה 2.58 8806
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 2.55 9759
מיטב דש פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 2.52 1560
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות 2.39 2174
פסגות לבני 60 ומעלה 2.36 1693
פסגות מקיפה אג"ח עד 20% מניות 2.27 9849
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2020 2.26 2011
כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות 2.21 8484
מבטחים החדשה - מסלול אג"ח 2.19 2064
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח 2.09 2188
מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר 1.78 2143
מיטב דש מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 1.76 2104
הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר 1.75 9097
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 1.74 2189
כלל פנסיה אג"ח 1.66 9648
מגדל מקפת אישית אג"ח 1.66 2144
* הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 12027
* הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה 12028
* הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה 12116
* הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 12117
* הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה 12118
* הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים 12119
* הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי פנסיה 12135
* אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 12138
* מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה 12145
* מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה 12146
* מגדל מקפת אישית מניות למקבלי קצבה 12147
* פסגות מקיפה פנסיונרים למקבלי קצבה לאחר 1.1.18 12149
* מבטחים החדשה מקבלי פנסיה חדשים 12155
* איילון מיטב מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 12157
* כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה 12176
* כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 12177
* אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות 12419