קופות גמל
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קופות גמל
ללא נכסים בסיכון 0% 0.81 1
נמוכה מאוד 0-10% 2.03 2
נמוכה 10-20% 2.68 3
נמוכה -בינונית 20-30% 3.27 4
בינונית 30-50% 3.82 5
גבוהה 50-75% 3.89 6
גבוהה מאוד 75-100% 6.5 7
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
אינטרגמל תגמולים - מדד "תל בונד 20" 3.44 0.35 1.54 8698
אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד תל בונד 20 3.3 0 7960
"אינטרגמל תגמולים - אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-1 3.16 0.35 0.76 8696
אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, צמודות 2.99 0.34 7961
הלמן-אלדובי גמל שריעה 2.42 0.57 0.36 2049
מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי ישראלי 1.86 0.65 0.87 859
מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח 1.86 0.55 7862
מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלתי ישראלי 1.79 0.71 7932
אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל 1.62 0.63 0.98 1209
פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל 1.5 0.62 0.93 1431
הלמן-אלדובי גמל פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל 1.49 0.5 0.88 1442
עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות 1.48 0.45 1.05 1438
כלל גמל לעתיד אג"ח ממשלתי 1.43 0.68 7990
אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל 1.07 0.53 1.01 1412
קל גמל להשקעה מדד ללא מניות 0.98 0.4 7895
הלמן-אלדובי חיסכון לילד- שריעה 0.94 0 11352
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות 0.84 0.76 0.92 1395
אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, לא צמו 0.82 0.34 7962
אינטרגמל תגמולים - אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה 0.81 0.34 8697
אנליסט גמל שקלי 0.44 0.54 1.33 815
הלמן-אלדובי להשקעה שריעה 0.3 0.72 8004
מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי טווח קצר 0.25 0.73 1.41 858
אנליסט קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 0.24 0.59 7839
כלל תמר שקלי טווח קצר 0.22 0.52 0.81 128
מיטב דש גמל שקלי טווח קצר 0.22 0.44 1.03 948
אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר 0.22 0.58 0.8 9906
מיטב דש גמל להשקעה מסלול שיקלי טווח קצר 0.2 0.54 7861
מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 0.19 0.63 7931
אינטרגמל חיסכון לילד - שריעה 0.19 0 9303
מנורה מבטחים חסכון טופ שיקלי טווח קצר 0.18 0.51 8693
מנורה מבטחים תגמולים שקלי טווח קצר 0.18 0.66 0.46 1343
פסגות גדיש כספי 0.15 0.68 -0.23 1333
כלל גמל לעתיד שיקלי טווח קצר 0.12 0.67 7993
אלטשולר שחם גמל כספי 0.11 0.59 -0.28 1394
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי 0.1 0.6 7802
הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 0.06 0.65 8523
* אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול כספי 0.33 7963
* בר א 0.26 539
* אינטרגמל תגמולים - מסלול מזומנים ושווי מזומנים 0.38 8699