קרנות השתלמות
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קרנות השתלמות
ללא נכסים בסיכון 0% 0.88 1
נמוכה מאוד 0-10% 1.79 2
נמוכה 10-20% 2.68 3
נמוכה -בינונית 20-30% 3.39 4
בינונית 30-50% 4.57 5
גבוהה 50-75% 6.04 6
גבוהה מאוד 75-100% 8.93 7
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
"אינטרגמל השתלמות"-מדד "תל בונד 20" 2.64 0.35 8704
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 2.6 0.35 8702
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות 2.58 0.84 0.44 1399
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה 2.23 0 8703
מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי 1.86 0.79 0.33 865
פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 1.56 0.71 0.32 1429
אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 1.46 0.59 0.56 973
מסלול - אג"ח 1.24 0.25 8339
מסלול מישור אג"ח 1.22 0.2 0.38 8382
אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל 1.19 0.62 0.08 1210
אי.בי.אי השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל 1.13 0.63 0.22 1443
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר 0.25 0.5 0.61 1535
עובדי המדינה - אג"ח ממשלת ישראל 0.23 0.34 -0.16 1404
כלל השתלמות שקלי טווח קצר 0.21 0.74 1.24 1351
מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר 0.2 0.57 1.17 1370
מגדל השתלמות שקלי טווח קצר 0.18 0.8 1.12 864
מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר 0.11 0.77 0.56 1114
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר 0.09 0.7 0.27 715
אלטשולר שחם השתלמות כספי 0.09 0.79 0.48 1398
פסגות שיא השתלמות כספי 0.06 0.76 -0.29 611
הלמן-אלדובי השתלמות שריעה -0.11 0.79 -0.2 2058
* ק.ס.מ אג"ח 0 1820
* "אינטרגמל השתלמות"-מסלול מזומנים ושווי מזומנים 0.35 8705