קרנות השתלמות
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קרנות השתלמות
ללא נכסים בסיכון 0% -0.12 1
נמוכה מאוד 0-10% 0 2
נמוכה 10-20% 0.84 3
נמוכה -בינונית 20-30% 1.49 4
בינונית 30-50% 2.27 5
גבוהה 50-75% 2.94 6
גבוהה מאוד 75-100% 3.94 7
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
הלמן-אלדובי השתלמות שריעה 1.41 0.79 0.21 2058
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר 0.23 0.5 1.47 1535
מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר 0.2 0.57 1.22 1370
מגדל השתלמות שקלי טווח קצר 0.17 0.8 1.7 864
מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר 0.16 0.77 0.84 1114
כלל השתלמות שקלי טווח קצר 0.15 0.74 0.79 1351
עובדי המדינה - אג"ח ממשלת ישראל 0.15 0.34 0.37 1404
אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל 0.12 0.62 0.65 1210
הלמן-אלדובי השתלמות שקלי 0.11 0.63 1.83 737
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר 0.1 0.7 1.04 715
אלטשולר שחם השתלמות כספי 0.09 0.79 0.64 1398
פסגות שיא השתלמות כספי 0.06 0.76 0.04 611
"אינטרגמל השתלמות"-מדד "תל בונד 20" -0.06 0.35 1.17 8704
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות -0.18 0.84 0.76 1399
מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל -0.24 0.71 0.74 1387
מסלול מישור אג"ח -0.27 0.2 0.77 8382
מסלול - אג"ח -0.31 0.25 8339
פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל -0.44 0.71 0.56 1429
אי.בי.אי השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל -0.48 0.63 0.48 1443
מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי -0.69 0.79 0.53 865
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 -0.79 0.35 0.23 8702
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה -1.14 0 0.66 8703
* "אינטרגמל השתלמות"-מסלול מזומנים ושווי מזומנים 0.35 8705
* ק.ס.מ מניות 0 1821