נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 43847272
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 812.13 הכנסות
נכסים שוטפים 29.91 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 782.23 רווח תפעולי
הון עצמי 332.59 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 62.61 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 416.93 רווח למניה 3769
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
סקוט ריצ'רד ז 11.43
ניסנסון גיא ז 7.35
שוורץ שמר 0.17
סנפורד בלייר ז 18.07
שרייר לסלי ז 7.23
באזאר אלן 0.13
אברווין ג'פרי 6.41
קולמן ריצ'רד 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים