מויניאן אגח א

חברה זרה העוסקת בנדלן מניב למשרדים מסחר מלונאות ומגורים בניו-יורק
שער99.34
% שינוי0.27
שינוי באג׳0.27
נכון ל:29.07.2021, 17:25
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1135656

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
20/12/202120/12/20212.6%ריבית
30/06/202230/06/2022100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם