ירושלים הנ נד 11 (COCO)

החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק ירושלים
שער5,098,000.00
% שינוי1.55
שינוי באג׳77,812.50
נכון ל:07/02/2020, 05:24 PM
סוג נייר:אג"ח הוני ניתן למחיקה (CoCo)מספר נייר:1138551

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס5,098,000.00
שער פתיחה5,098,000.00
שער אחרון5,098,000.00
נמוך יומי5,060,000.00
גבוה יומי5,098,000.00
סטיית תקן9.18

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי5,031,869.50
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.99
זמן סופי לפדיון1.01
סיווגצמוד
תאריך הנפקה06/09/2016
תאריך פדיון06/30/2021
ריבית תקופתית1.60
ריבית שנתית3.20
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום06/30/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
12/25/202012/25/20201.6%ריבית
06/25/202106/25/2021100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח283.50
מכפיל הון4.91
תשואה על ההון העצמי1.73
מכפיל מכירות2.52

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם