ממשלתי שקלי 1123

שער103.97
% שינוי‎-0.01
שינוי באג׳‎-0.01
נכון ל:15.06.2021, 17:42
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1155068

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
21/11/202121/11/20211.5%ריבית
21/11/202321/11/2023100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם