ממשלתי שקלי 1123

שער105.37
% שינוי0.03
שינוי באג׳0.03
נכון ל:07/02/2020, 05:40 PM
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1155068

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס105.37
שער פתיחה105.37
שער אחרון105.37
נמוך יומי105.33
גבוה יומי105.38
סטיית תקן1.71

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי100.85
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.30
זמן סופי לפדיון3.43
סיווגשקלי
תאריך הנפקה10/10/2018
תאריך פדיון11/30/2023
ריבית תקופתית1.51
ריבית שנתית1.50
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום11/30/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
11/20/202011/20/20201.51%ריבית
11/21/202311/21/2023100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח
מכפיל הון
תשואה על ההון העצמי
מכפיל מכירות

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם