אשדר אגח ה

החברה עוסקת בייזום ובנייה של פרוייקטים למגורים
שער104.10
% שינוי0.06
שינוי באג׳0.06
נכון ל:08/12/2020, 12:08 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1157783

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס104.04
שער פתיחה104.07
שער אחרון104.10
נמוך יומי104.07
גבוה יומי104.10
סטיית תקן14.18

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון2.15
פארי100.08
מח"מ3.12
מקדם תשואה0.32
זמן סופי לפדיון3.98
סיווגשקלי
תאריך הנפקה05/06/2019
תאריך פדיון08/01/2024
ריבית תקופתית1.71
ריבית שנתית3.42
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום02/01/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
01/27/202101/27/20211.71%ריבית
07/27/202107/27/202110%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח3.27
מכפיל הון0.46
תשואה על ההון העצמי13.96
מכפיל מכירות0.26

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם