פועלים הנפ הת יט (COCO)

החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק הפועלים
שער5,291,000.00
% שינוי0.40
שינוי באג׳21,079.50
נכון ל:06.05.2021, 17:24
סוג נייר:אג"ח הוני ניתן למחיקה (CoCo)מספר נייר:1940626

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
26/12/202126/12/20211.59%ריבית
25/12/202325/12/2023100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם