אידיביפת אגח יג

חברת אחזקות השולטת בדיסקונט השקעות וכלל ביטוח ועוסקת בתיירות
שער100.44
% שינוי-0.12
שינוי באג׳-0.12
נכון ל:11/14/2019, 5:24 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:7980329

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס100.44
שער פתיחה100.44
שער אחרון100.44
נמוך יומי100.44
גבוה יומי100.48
סטיית תקן5.74

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי101.12
מח"מ0.00
מקדם תשואה26.07
זמן סופי לפדיון0.04
סיווגשקלי
תאריך הנפקה02/15/2017
תאריך פדיון11/28/2019
ריבית תקופתית1.35
ריבית שנתית5.40
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום11/28/2019

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
11/28/201911/28/20191.35%ריבית
11/28/201911/28/2019100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-0.73
מכפיל הון-0.89
תשואה על ההון העצמי122.45
מכפיל מכירות393,755.13

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם