מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 353.48 0.12 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 344.06 0.1 605|605
^ 0-2 שנים 239.47 -0.06 605|637
^ 2-5 שנים 275.15 -0.04 605|646
^ 5-10 שנים 353.45 0.01 605|658
^ 5+ שנים 342.28 0.19 605|727
^ 10+ שנים 339.18 0.36 605|728
ממשלתיות לא צמודות 411.65 0.13 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 472.34 0.15 700|700
^ 0-2 שנים 325.32 0.04 700|702
^ 2-5 שנים 432.19 0.08 700|703
^ +5 שנים 627.72 0.27 700|704
^ 5-10 שנים 470.48 0.15 700|729
^ 10+ שנים 475.28 0.5 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 282.66 -0.01 701|0
מק"מ 277.79 0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0323 115.5 0.13 403811 1126747
ממשל שקלית 0928 101.15 0.3 364102 1150879
ממשל שקלית 0120 109.62 0.01 343018 1115773
ממשל שקלית 0825 100.06 0.13 301200 1135557
ממשל שקלית 0122 118.85 0.04 259261 1123272
ממשל שקלית 1122 101.52 0.13 238183 1141225
ממשל שקלית 1026 138.25 0.16 231001 1099456
ממשל צמודה 1019 118 -0.06 214798 1114750
ממשל שקלית 0121 100.1 0.09 214182 1142223
ממשל משתנה 1121 99.96 -0.01 202849 1127646
ממשל צמודה 0527 104.02 0.11 196842 1140847
ממשל שקלית 0327 101.19 0.19 186891 1139344
ממשל שקלית 0324 114.11 0.13 181428 1130848
ממשל שקלית 0421 101.31 0.03 177930 1138130
ממשל שקלית 0219 106.02 0.07 166610 1110907
ממשל צמודה 0923 113.12 -0.06 156497 1128081
גליל 5904 153.05 -0.04 142856 9590431
גליל 5903 148.61 -0.05 136143 9590332
ממשל צמודה 1020 102.8 -0.03 119071 1137181
ממשל שקלית 0142 146.38 0.54 113558 1125400
ממשל שקלית 0347 111.86 0.45 108940 1140193
ממשל צמודה 1025 104.95 0.06 107093 1135912
ממשל משתנה 0520 100.02 -0.01 103219 1116193
ממשל שקלית 0519 102.18 0.06 81220 1131770
ממשל צמודה 0922 119.55 -0.02 80478 1124056
ממשל צמודה 0545 89.8 0.57 56900 1134865
ממשל צמודה 0536 176.33 0.25 53886 1097708
ממשל שקלית 1018 100.49 0.01 42254 1136548
ממשל משתנה 0526 99.57 -0.03 6076 1141795
ממשל צמודה 0841 137.85 0.4 5239 1120583
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0219 ריבית 6 20/02/2019 1110907
ממשל שקלית 0120 ריבית 5 20/01/2019 1115773
ממשל שקלית 0122 ריבית 5.5 20/01/2019 1123272
ממשל שקלית 0142 ריבית 5.5 20/01/2019 1125400
ממשל שקלית 0121 ריבית 0.5 20/01/2019 1142223
ממשל משתנה 0526 ריבית 0.04 21/11/2018 1141795
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.04 21/11/2018 1127646
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.04 21/11/2018 1116193
ממשל שקלית 1122 ריבית 1.25 20/11/2018 1141225
ממשל צמודה 1025 ריבית 0.75 21/10/2018 1135912
ממשל שקלית 1018 ריבית 0.5 21/10/2018 1136548
ממשל צמודה 1020 ריבית 0.1 21/10/2018 1137181
ממשל צמודה 1019 ריבית 3 21/10/2018 1114750
ממשל שקלית 1026 ריבית 6.25 19/10/2018 1099456
ממשל שקלית 0928 ריבית 0.55 20/09/2018 1150879
ממשל צמודה 0923 ריבית 1.76 20/09/2018 1128081
ממשל צמודה 0922 ריבית 2.77 20/09/2018 1124056
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF אגח ממשלתי 124.02 124.02 0.11 5116181
PTF אגח ממשלתי 138.81 138.81 0.12 5112271
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 142.08 142.08 0.08 5106125
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 144.81 144.81 0.1 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 106.13 106.13 0.09 5120043
אי.בי.אי. עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 100.36 100.36 0.1 5127204
איביאי מדינה + 10% 129.61 129.61 0.08 5114632
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 106.43 106.43 0.04 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1262.99 1262.99 0.04 5126453
איילון מדינה + 20% 130.46 130.46 0.11 5112941
איילון עוקבת תיק 1 - בנק דיסקונט 152.7 152.7 0.04 5101829
אילים מדינה ללא מניות 120.47 120.47 0.08 5109335
אילים עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 100.07 100.07 0.07 5127873
אילים תיק אגח + 10% 173.67 173.68 0.06 5105382
אילים תיק אגח + 15% 227.3 227.32 0.14 5101027
אלומות אגח ממשלתי + %10 מניות 100.38 100.38 0.05 5127196
אלומות חסכון מדינה + 10% 171.45 171.45 0.14 5106240
אלומות מדינה ללא מניות 161.49 161.49 0.11 5100318
אלומות מודל כמותי אגח ממשלתי 98.89 98.89 0.05 5125554
אלטשולר שחם עוקבת תיק מספר 2 – בנק דיסקונט 104.63 104.63 0.15 5122528
אניגמה 5-95 103.63 103.63 0.2 5121876
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 105.7 105.7 0.06 5119607
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.54 110.54 0.14 5116553
אפסילון אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 102.64 102.64 0.1 5123476
אפסילון תיק סולידי 124.91 124.91 0.03 5112735
הראל אגח ממשלתיות 101.74 102.25 0.06 5122932
הראל ממשלתי ללא מניות 125.62 125.62 0.03 5111802
הראל תיק אגח מדינה 101.6 101.6 0.01 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.93 117.93 0.05 5115894
ילין לפידות מדינה + 10% 125.02 125.02 0.1 5115787
ילין לפידות מדינה ללא מניות 106.55 106.55 0.06 5118369
ילין לפידות עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 107.01 107.01 0.07 5119060
ילין לפידות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 108.12 108.12 0.13 5119599
ילין לפידות תיק אגח + 10% 101.6 101.6 0.14 5125448
ילין לפידות תיק אגח ללא מניות 101.07 101.07 0.08 5125455
מגדל ! סולידית ללא מניות 188.49 188.49 0.06 5103239
מגדל אגח ומניות עד 10% 4662.66 4662.72 0.09 5131057
מגדל אגח מדינה + 15% 117.16 117.17 0.09 5113683
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.87 109.87 0.03 5116140
מגדל ‎אגח מדינה ללא מניות 2446.93 2446.93 0.02 5131131
מגדל אגח מדינה פלוס 113.69 113.69 -0.03 5131479
מגדל מדינה בניהול שמרני 115.06 115.06 0.03 5115324
מגדל עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 143.25 143.25 0.07 5103957
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 98.45 98.45 -0.22 5121157
מור אגח + 15% 101.53 101.53 0.14 5127477
מור עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 101.18 101.18 0.07 5125885
מור עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 108.17 108.17 0.09 5122817
מיטב אגח + 20% 121.01 121.01 0.13 5118237
מיטב אגח ישראל 103.95 103.95 0.08 5123955
מיטב אגח ישראל פלוס 100.54 100.54 0.08 5121496
מיטב דש תיק השקעות סולידי 112.21 112.21 0.09 5116405
מיטב חושן 150.33 150.33 0.09 5107651
מיטב מדינה בניהול ממוקד 103.42 103.42 0.04 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 125.02 125.02 0.06 5115142
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 107.31 107.31 0.08 5120308
מיטב עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 101.48 101.48 0.05 5126008
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 148.4 148.4 0.05 5103767
מיטב עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 124.86 124.86 0.1 5111307
מיטב תיק השקעות 101.72 101.72 0.06 5127931
סיגמא אגח מדינה + 10% 105.22 105.22 0.09 5123237
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.87 92.87 0.03 5116041
סיגמא עוקבת תיק 2 - בנק דיסקונט 100.62 100.62 0.07 5125661
פסגות אגח מדינה ללא מניות 195.82 195.82 0.04 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.83 106.83 0 5118526
פסגות מנייתית מנגנון LV 254.02 254.02 0.22 5105762
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.95 113.95 0.04 5113089
קסם KTF ממשלתי כללי 136.36 136.36 0.12 5113428
קסם אקסלנס 1B עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 100.56 100.56 0.04 5127840
קסם אקסלנס 5-95 103.33 103.33 0.05 5114558
קסם אקסלנס אגח + 15% 165.54 165.54 0.12 5109863
קסם אקסלנס אגח כללי 143.16 144.59 0.02 5110309
קסם אקסלנס מדינה + 10% 100.86 100.86 0.08 5126321
קסם אקסלנס ממשלתי טהור 108.76 108.76 0.03 5117916
קסם אקסלנס ממשלתית ללא מניות 117.1 117.1 0.03 5115753
תכלית TTF אגח ממשלתי 114.24 114.24 0.12 5118393
תמיר פישמן אגח מדינה 105.99 105.99 0.04 5118666
תמיר פישמן מדינה + 10% 100.68 100.68 0.08 5127113