מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 363.45 0.24 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 354.8 0.25 605|605
^ 0-2 שנים 240.73 -0.04 605|637
^ 2-5 שנים 280.17 0.06 605|646
^ 5-10 שנים 368.68 0.26 605|658
^ 15+ שנים 355.03 0.55 605|694
^ 5+ שנים 357.62 0.42 605|727
^ 10+ שנים 354.97 0.54 605|728
ממשלתיות לא צמודות 422.37 0.23 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 486.59 0.27 700|700
^ 0-2 שנים 325.92 0.01 700|702
^ 2-5 שנים 439.01 0.13 700|703
^ +5 שנים 660.54 0.49 700|704
^ 5-10 שנים 490.9 0.35 700|729
^ 10+ שנים 508.1 0.74 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 282.98 0.01 701|0
מק"מ 278.21 0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל צמודה 1019 115.02 -0.03 252215 1114750
ממשל שקלית 0928 106.24 0.44 220493 1150879
ממשל שקלית 0142 150.43 0.68 213502 1125400
ממשל צמודה 1020 103.46 -0.04 212546 1137181
ממשל צמודה 0529 104.3 0.38 198567 1157023
ממשל שקלית 0327 104.02 0.36 163845 1139344
ממשל שקלית 0825 104.29 0.3 163246 1135557
ממשל צמודה 0923 114.56 0.15 160416 1128081
גליל 5904 158.08 0.19 149109 9590431
גליל 5903 150.28 -0.01 144600 9590332
ממשל שקלית 0121 100.21 0.01 129383 1142223
ממשל שקלית 0122 114.66 0.05 127130 1123272
ממשל שקלית 1123 103.05 0.17 113465 1155068
ממשל שקלית 0324 113.5 0.22 112477 1130848
ממשל שקלית 0421 101.05 0.02 97031 1138130
ממשל שקלית 0120 104.75 0.01 85109 1115773
ממשל שקלית 1026 137.76 0.34 77057 1099456
ממשל שקלית 0347 115.68 0.85 74300 1140193
ממשל שקלית 1122 102.21 0.08 72733 1141225
ממשל צמודה 0536 181.53 0.63 70696 1097708
ממשל צמודה 0841 143.41 0.43 70016 1120583
ממשל צמודה 0922 119.01 0.08 69534 1124056
ממשל שקלית 0323 113.54 0.13 68289 1126747
ממשל צמודה 0545 91.67 0.63 64676 1134865
ממשל צמודה 1025 108.78 0.25 46903 1135912
ממשל צמודה 0527 108.88 0.34 43548 1140847
ממשל משתנה 0520 99.99 0 30759 1116193
ממשל משתנה 0526 99.36 -0.02 1980 1141795
ממשל משתנה 1121 99.88 0.03 632 1127646
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 1026 ריבית 6.25 20/10/2019 1099456
ממשל צמודה 1019 ריבית 3 20/10/2019 1114750
ממשל צמודה 1025 ריבית 0.75 20/10/2019 1135912
ממשל צמודה 1020 ריבית 0.1 20/10/2019 1137181
ממשל שקלית 0928 ריבית 2.24 20/09/2019 1150879
ממשל צמודה 0922 ריבית 2.74 20/09/2019 1124056
ממשל צמודה 0923 ריבית 1.75 20/09/2019 1128081
ממשל צמודה 0841 ריבית 2.74 20/08/2019 1120583
ממשל שקלית 0825 ריבית 1.75 20/08/2019 1135557
גליל 5903 ריבית 4 17/07/2019 9590332
גליל 5904 ריבית 4 16/07/2019 9590431
ממשל צמודה 0529 ריבית 0.12 21/05/2019 1157023
ממשל צמודה 0527 ריבית 0.75 21/05/2019 1140847
ממשל משתנה 0526 ריבית 0.07 21/05/2019 1141795
ממשל צמודה 0536 ריבית 4 21/05/2019 1097708
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.07 21/05/2019 1116193
ממשל צמודה 0545 ריבית 1 21/05/2019 1134865
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.07 21/05/2019 1127646
קרנות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
קרנות סל המשקיעות במדד
קסם 0A ETF אג"ח ממשלתי כללי 3530.85 0.29 344 1146646
קסם ETFי 00 משולבת אגח ממשלתי ישראל 65% וקונצרני ישראל 35% חודשי 13810 0.12 113 1146638
קסם 2A ETF משולבת אגח כללי ישראל 90% ומניות ישראל 10% חודשי 13589 0.2 51 1146661
קסם 2A ETF משולבת אגח ממש 35% קונצרני 50% ומניות 15% חודשי מנוטרלת מט"ח 10473 1147370
קסם 2A ETF משולבת אגח ממש 55% קונצרני 30% ומניות 15% חודשי מנוטרלת מט"ח 11583 1147057
קסם 2A ETF משולבת אגח ממשלתי ישראל 80% ומניות חו"ל 20% חודשי מנוטרלת מט"ח 11342 1147149
קסם 3B ETF משולבת אגח כללי ישראל 65% ומניות 35% חודשי 13020 1146653
קסם 2A ETF משולבת אגח כללי ישראל 80% ומניות 20% חודשי 12638 1146695
קסם ממשלתי כללי 3439.83 1118231
קסם משולבת 3 אגח כללי 80% מניות 20% מנוטרלת מטבע 10900 1133156
קסם משולבת 3 ממשלתי כללי 65% וקונצרני 35% 13320 1117670
קסם משולבת 4 אגח כללי + 10% 13109 1118264
קסם משולבת 4 אגח כללי + 5% 12480 1121425
קסם משולבת 5 אגח כללי + 20% 12263 1121433
קסם משולבת 6 אגח ישראלי 85% מניות חול 15% מנוטרלת מטבע 10070 1141456
קסם משולבת 6 אגח כללי + 35% 12840 1118256
קסם משולבת 8 אגח 85% מניות ישראל-חול 15% מנוטרלת מטבע 11108 1131499
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 85% אגח קונצרני 15% 12939 1119726
תכלית סל 00 משולבת אגח ממשלתי 85% אגח קונצרני 15% חודשי 12946 1145218
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
0A) FOREST)(!) אגם 157.63 157.63 0.02 5106562
MTF מחקה אגח ממשלתיות 127.41 127.41 0.24 5116181
PTF אגח ממשלתי 142.49 142.49 0.24 5112271
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 143.96 143.96 0.13 5106125
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 147.07 147.07 0.07 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 106.68 106.68 0.06 5120043
אי.בי.אי. עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 101.54 101.54 0.03 5127204
איביאי מדינה + 10% 131.32 131.32 0.05 5114632
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 108.12 108.12 0.13 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1269.79 1269.79 0.12 5126453
איילון מדינה + 20% 130.65 130.65 -0.05 5112941
איילון עוקבת תיק 1 - בנק דיסקונט 154.54 154.54 0.03 5101829
אילים מדינה ללא מניות 120.52 120.52 0.16 5109335
אילים עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 100.58 100.58 0.02 5127873
אילים תיק אגח + 10% 176.53 176.53 0.05 5105382
אילים תיק אגח + 15% 223.14 223.15 0.04 5101027
אלומות חסכון מדינה + 10% 172.22 172.22 0.07 5106240
אלומות מדינה ללא מניות 163.19 163.19 0.15 5100318
אלטשולר שחם עוקבת תיק מספר 2 – בנק דיסקונט 106.84 106.84 0.04 5122528
אניגמה 5-95 103.97 103.97 0.08 5121876
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 107.06 107.06 0.14 5119607
אפסילון אגח מדינה + 10% 112.51 112.51 0.11 5116553
אפסילון אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.7 103.7 0.14 5123476
אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 126.61 126.61 0.04 5108345
אפסילון תיק סולידי 126.19 126.19 0.14 5112735
הראל אגח ממשלתיות 103.84 103.84 0.16 5122932
הראל ממשלתי ללא מניות 127.45 127.45 0.14 5111802
הראל שהם (00) אגח ללא מניות 101.16 101.16 0.05 5128897
הראל תיק אגח מדינה 103.14 103.14 0.13 5119433
ילין לפידות מדינה + 10% 127.24 127.24 0.07 5115787
ילין לפידות מדינה ללא מניות 108.2 108.2 0.13 5118369
ילין לפידות עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 108.46 108.46 0.06 5119060
ילין לפידות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 110.03 110.03 0 5119599
ילין לפידות תיק אגח + 10% 103.78 103.78 0.06 5125448
ילין לפידות תיק אגח ללא מניות 103.1 103.1 0.13 5125455
מגדל אגח ומניות עד 10% 4699.04 4699.09 0.01 5131057
מגדל אגח מדינה + 15% 118.9 118.9 0.09 5113683
מגדל אגח מדינה ללא חברות 111.97 111.97 0.12 5116140
מגדל ‎אגח מדינה ללא מניות 2482.17 2482.17 0.15 5131131
מגדל אגח מדינה פלוס 115.89 115.89 0.15 5131479
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות 166.66 166.66 0.23 5104419
מגדל מדינה בניהול שמרני 116.86 116.86 0.13 5115324
מגדל עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 144.93 144.93 0.04 5103957
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 96.58 96.58 -0.2 5121157
מור אגח + 15% 103.83 103.83 0.05 5127477
מור מדינה מנוהלת + 10% 112.53 112.53 0.04 5119078
מור עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 102.15 102.15 0.04 5125885
מור עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 109.92 109.92 -0.03 5122817
מיטב אגח + 20% 122.61 122.62 -0.02 5118237
מיטב אגח ישראל 106.2 106.2 0.12 5123955
מיטב אגח ישראל פלוס 101.72 101.72 0.01 5121496
מיטב דש תיק השקעות סולידי 113.42 113.42 0.1 5116405
מיטב חושן 151.92 151.92 0.05 5107651
מיטב מדינה בניהול ממוקד 104.82 104.82 0.1 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 126.73 126.73 0.12 5115142
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 108.39 108.39 -0.01 5120308
מיטב עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 102.7 102.7 0.02 5126008
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 149.25 149.26 0.03 5103767
מיטב עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 126.92 126.92 -0.01 5111307
מיטב תיק השקעות 104.53 104.53 0.03 5127931
סיגמא אגח מדינה + 10% 106.88 106.88 0.08 5123237
סיגמא ממשלתי ללא מניות 93.88 93.88 0.1 5116041
סיגמא עוקבת תיק 2 - בנק דיסקונט 101.07 101.07 -0.02 5125661
פסגות אגח מדינה ללא מניות 198.82 198.82 0.14 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 108.81 108.81 0.13 5118526
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.97 113.97 -0.06 5113089
קוואנטום 20/80 + אסטרטגיה חכמה 100.37 100.37 0.06 5127030
קסם KTF אגח ממשלתי כללי 140.08 140.08 0.24 5113428
קסם אקסלנס (00) מדינה - AA ומעלה 146 146 0.14 5110309
קסם אקסלנס 1B עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 101.68 101.68 0.05 5127840
קסם אקסלנס 5-95 104.49 104.49 0.07 5114558
קסם אקסלנס אגח + 15% 167.31 167.31 0.05 5109863
קסם אקסלנס מדינה + 10% 102.44 102.44 0.07 5126321
קסם אקסלנס ממשלתי טהור 110.44 110.44 0.13 5117916
קסם אקסלנס ממשלתית ללא מניות 118.72 118.72 0.1 5115753
תכלית TTF אגח ממשלתי 117.33 117.33 0.25 5118393
תמיר פישמן אגח מדינה 107.76 107.76 0.15 5118666
תמיר פישמן מדינה + 10% 101.25 101.25 0.01 5127113
תמיר פישמן עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 101.54 101.54 0.01 5128046