מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 356.28 0.03 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 346.21 0.28 605|605
^ 0-2 שנים 239.18 0.22 605|637
^ 2-5 שנים 277.24 0.32 605|646
^ 5-10 שנים 359.08 0.31 605|658
^ 15+ שנים 339.62 0.24 605|694
^ 5+ שנים 344.72 0.27 605|727
^ 10+ שנים 339.62 0.24 605|728
ממשלתיות לא צמודות 415.42 -0.14 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 477.28 -0.16 700|700
^ 0-2 שנים 325.48 -0.02 700|702
^ 2-5 שנים 435.68 -0.14 700|703
^ +5 שנים 637.73 -0.25 700|704
^ 5-10 שנים 479.5 -0.17 700|729
^ 10+ שנים 479.47 -0.42 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 282.99 0.04 701|0
מק"מ 278.01 0 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0219 105.98 -0.01 156845 1110907
ממשל צמודה 0922 117.83 0.31 153884 1124056
גליל 5904 155.35 0.34 145668 9590431
ממשל צמודה 0527 105.7 0.28 100968 1140847
גליל 5903 149.13 0.31 98226 9590332
ממשל צמודה 1019 114.4 0.17 94461 1114750
ממשל צמודה 1020 102.67 0.27 79483 1137181
ממשל צמודה 0536 177.95 0.2 78895 1097708
ממשל שקלית 0122 114.1 -0.13 74248 1123272
ממשל שקלית 0324 115.74 -0.16 72631 1130848
ממשל שקלית 0323 116.76 -0.15 57032 1126747
ממשל צמודה 1025 105.92 0.31 51994 1135912
ממשל צמודה 0923 112.82 0.33 50463 1128081
ממשל שקלית 0120 104.7 0 49377 1115773
ממשל שקלית 0421 101.76 -0.14 46318 1138130
ממשל שקלית 0327 103.23 -0.21 45383 1139344
ממשל שקלית 1123 101.88 -0.12 40596 1155068
ממשל שקלית 1122 101.41 -0.15 36420 1141225
ממשל משתנה 0520 100.12 0.05 32479 1116193
ממשל שקלית 0142 142.2 -0.48 32354 1125400
ממשל שקלית 0825 102.09 -0.12 31043 1135557
ממשל שקלית 0928 102.67 -0.21 28293 1150879
ממשל שקלית 1026 134.65 -0.19 28123 1099456
ממשל שקלית 0347 112.5 -0.3 13417 1140193
ממשל צמודה 0841 137.8 0.29 11021 1120583
ממשל שקלית 0121 99.92 -0.11 10988 1142223
ממשל צמודה 0545 88.19 0.22 10659 1134865
ממשל שקלית 0519 102.19 0.01 10310 1131770
ממשל משתנה 1121 100.08 0.02 3890 1127646
ממשל משתנה 0526 99.47 0.07 425 1141795
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
גליל 5903 ריבית 4 17/07/2019 9590332
גליל 5904 ריבית 4 16/07/2019 9590431
ממשל צמודה 0527 ריבית 0.75 21/05/2019 1140847
ממשל צמודה 0536 ריבית 4 21/05/2019 1097708
ממשל שקלית 0519 ריבית 2.25 21/05/2019 1131770
ממשל צמודה 0545 ריבית 1 21/05/2019 1134865
ממשל שקלית 0421 ריבית 1 21/04/2019 1138130
ממשל שקלית 0327 ריבית 2.01 20/03/2019 1139344
ממשל שקלית 0347 ריבית 3.76 20/03/2019 1140193
ממשל שקלית 0323 ריבית 4.26 20/03/2019 1126747
ממשל שקלית 0324 ריבית 3.76 20/03/2019 1130848
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.08 21/02/2019 1116193
ממשל משתנה 0526 ריבית 0.08 21/02/2019 1141795
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.08 21/02/2019 1127646
ממשל שקלית 0219 ריבית 6 20/02/2019 1110907
קרנות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
קרנות סל המשקיעות במדד
קסם 2A ETF משולבת אגח כללי ישראל 90% ומניות ישראל 10% חודשי 13335 0.69 200 1146661
קסם 2A ETF משולבת אגח ממש 55% קונצרני 30% ומניות 15% חודשי מנוטרלת מט"ח 11314 0.42 84 1147057
קסם 0A ETF אג"ח ממשלתי כללי 3462.16 0.02 69 1146646
קסם 2A ETF משולבת אגח כללי ישראל 80% ומניות 20% חודשי 12454 1146695
קסם 2A ETF משולבת אגח ממש 35% קונצרני 50% ומניות 15% חודשי מנוטרלת מט"ח 10063 1147370
קסם 2A ETF משולבת אגח ממשלתי ישראל 80% ומניות חו"ל 20% חודשי מנוטרלת מט"ח 11076 1147149
קסם 3B ETF משולבת אגח כללי ישראל 65% ומניות 35% חודשי 12810 1146653
קסם ETFי 00 משולבת אגח ממשלתי ישראל 65% וקונצרני ישראל 35% חודשי 13485 1146638
קסם ממשלתי כללי 3439.83 1118231
קסם משולבת 3 אגח כללי 80% מניות 20% מנוטרלת מטבע 10900 1133156
קסם משולבת 3 ממשלתי כללי 65% וקונצרני 35% 13320 1117670
קסם משולבת 4 אגח כללי + 10% 13109 1118264
קסם משולבת 4 אגח כללי + 5% 12480 1121425
קסם משולבת 5 אגח כללי + 20% 12263 1121433
קסם משולבת 6 אגח ישראלי 85% מניות חול 15% מנוטרלת מטבע 10070 1141456
קסם משולבת 6 אגח כללי + 35% 12840 1118256
קסם משולבת 8 אגח 85% מניות ישראל-חול 15% מנוטרלת מטבע 11108 1131499
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 85% אגח קונצרני 15% 12939 1119726
תכלית סל 00 משולבת אגח ממשלתי 85% אגח קונצרני 15% חודשי 12946 1145218
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
0A) FOREST)(!) אגם 156.16 156.16 0.06 5106562
0A) PTF) אג"ח ממשלתי כללי 139.78 139.78 0.03 5112271
MTF מחקה (0A) אג"ח ממשלתיות 124.94 124.94 0.03 5116181
אדמונד דה רוטשילד (0A) אג"ח מדינה ללא מניות 141.66 141.66 0.06 5106125
אדמונד דה-רוטשילד (1B) מדינה + 10% 143.95 143.95 0.06 5104955
אושן (1A) אג"ח ממשלתי + 10% מניות 105.39 105.39 0.14 5120043
אי.בי.אי. (00) נטע מדינה ללא מניות 1252.85 1252.85 0.08 5126453
אי.בי.אי. (0A) מדינה פלוס A ומעלה 106.54 106.54 0.07 5120647
אי.בי.אי. (1A) מדינה + 10% 129.67 129.67 0.08 5114632
אי.בי.אי. (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.66 99.66 0.11 5127204
איילון (1A) עוקבת תיק 1 – בנק דיסקונט 153.21 153.21 0.07 5101829
איילון (2B) מדינה + 20% 128.89 128.89 0.2 5112941
אילים (0A) מדינה ללא מניות 118.5 118.5 0.04 5109335
אילים (1B) תיק אג"ח + 10% 173.32 173.32 0.25 5105382
אילים (2B) תיק אג"ח + 15% 219.64 219.66 0.21 5101027
אילים 1B עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 99.81 99.81 0.13 5127873
אלומות (0B) מדינה ללא מניות 161.48 161.48 0.06 5100318
אלומות (1B) חסכון מדינה +10% 170.61 170.61 0.08 5106240
אלומות 1A אג"ח ממשלתי + %10 מניות 99.82 99.82 0.03 5127196
אלטשולר שחם 2B עוקבת תיק מס 2 – בנק דיסקונט 105.05 105.05 0.11 5122528
אניגמה (0A) ממשלתי ללא מניות 100.32 100.32 0 5128715
אניגמה (1A)י 5-95 102.87 102.87 -0.07 5121876
אנליסט (00) אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 105.39 105.39 0.06 5119607
אפסילון (0A) אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 101.99 101.99 0.05 5123476
אפסילון (0A) תיק סולידי 124.96 124.96 0.06 5112735
אפסילון (1A) אג"ח מדינה + 10% 110.3 110.3 0.08 5116553
הראל (0A) אג"ח ממשלתיות 102.39 102.39 0.09 5122932
הראל (0A) ממשלתי ללא מניות 125.93 125.93 0.1 5111802
הראל (0B) תיק אג"ח מדינה 102.17 102.17 0.01 5119433
הראל שהם (00) אג"ח ללא מניות 5128897
ילין לפידות (00) מדינה ללא מניות 106.98 106.98 0.04 5118369
ילין לפידות (0B) תיק אג"ח ללא מניות 101.67 101.67 0.04 5125455
ילין לפידות (1B) מדינה + 10% 125.46 125.46 0.06 5115787
ילין לפידות (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 107.47 107.47 0.05 5119060
ילין לפידות (1B) תיק אג"ח + 10% 101.74 101.74 0.05 5125448
ילין לפידות (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 108.35 108.35 0.09 5119599
מגדל (0A) אג"ח מדינה ללא חברות קרן נאמנות 110.79 110.79 0.04 5116140
מגדל (0A) אג"ח מדינה פלוס 114.44 114.44 0.03 5131479
מגדל (0A) מדינה בניהול שמרני 115.27 115.27 0.07 5115324
מגדל (1A) אג"ח ומניות עד 10% 4616.03 4616.09 0.22 5131057
מגדל (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 143.42 143.42 0.08 5103957
מגדל (2B) אג"ח מדינה + 15% 117.09 117.09 0.12 5113683
מגדל (‏B‏0)‏‎ ‎אג"ח מדינה ללא מניות 2447.42 2447.42 0.08 5131131
מודלים (0D) אג"ח מדינה ישראלי ו/או עולמי 97.44 97.44 -0.08 5121157
מור (1A) מדינה מנוהלת + 10% 110.75 110.75 0.08 5119078
מור (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 100.99 100.99 0.1 5125885
מור (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 108.01 108.01 0.17 5122817
מור 2A אג"ח + 15% 101.56 101.56 0.07 5127477
מיטב (0A) מדינה בניהול שמרני 125.22 125.22 0.06 5115142
מיטב (0B) אג"ח ישראל 104.61 104.61 0.05 5123955
מיטב (0B) מדינה בניהול ממוקד 103.86 103.86 0.03 5121272
מיטב (1A) אג"ח ישראל פלוס 100.42 100.42 0.06 5121496
מיטב (1A) חושן 149.97 149.97 0.05 5107651
מיטב (1A) מדינה מנוהלת+ 10% 107.14 107.14 0.1 5120308
מיטב (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 101.8 101.8 0.1 5126008
מיטב (1C) סולידית ישראל-ארה"ב 98.2 98.2 0.11 5127030
מיטב (2A) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 125 125 0.11 5111307
מיטב 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 148.51 148.51 0.02 5103767
מיטב 1B תיק השקעות 103.07 103.07 0.09 5127931
מיטב 2B אג"ח + 20% 120.45 120.45 0.09 5118237
מיטב דש (0B) תיק השקעות סולידי 112.32 112.32 0.04 5116405
סיגמא (00) ממשלתי ללא מניות 92.79 92.79 0.08 5116041
סיגמא (1A) אג"ח מדינה + 10% 105.13 105.13 0.09 5123237
סיגמא (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 100.01 100.01 0.14 5125661
פסגות (0A) אג"ח מדינה ממוקדת 107.52 107.52 0.14 5118526
פסגות (0B) אג"ח מדינה ללא מניות 196.68 196.68 0.08 5100748
פסגות פלטינום (0A) אג"ח מדינה ללא מניות 113.59 113.59 0.05 5113089
קסם 0A) KTF) אג"ח ממשלתי כללי 137.37 137.37 0.04 5113428
קסם אקסלנס (00) מדינה - AA ומעלה 144.1 144.1 0.05 5110309
קסם אקסלנס (00) ממשלתי טהור 109.46 109.46 0.05 5117916
קסם אקסלנס (0A) ממשלתית ללא מניות 117.58 117.58 0.04 5115753
קסם אקסלנס (1A) מדינה + 10% 101.33 101.33 0.07 5126321
קסם אקסלנס (2A) אג"ח + 15% 165.31 165.31 0.11 5109863
קסם אקסלנס 1A) 5-95) 103.49 103.49 0.07 5114558
קסם אקסלנס 1B עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 100.9 100.9 0.04 5127840
תכלית 0A) TTF) אג"ח ממשלתי כללי 115.06 115.06 0.03 5118393
תמיר פישמן (0A) אג"ח מדינה 106.44 106.44 -0.07 5118666
תמיר פישמן (1B) מדינה + 10% 100.3 100.3 0.01 5127113
תמיר פישמן (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 100.47 100.47 0.06 5128046