מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 354.17 0.01 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 343.16 0.04 605|605
^ 0-2 שנים 237.7 0 605|637
^ 2-5 שנים 272.35 -0.04 605|646
^ 5-10 שנים 351.34 0 605|658
^ 5+ שנים 342.83 0.09 605|727
^ 10+ שנים 341.91 0.16 605|728
ממשלתיות לא צמודות 413.81 -0.02 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 475.33 -0.02 700|700
^ 0-2 שנים 324.96 -0.003 700|702
^ 2-5 שנים 434.54 0 700|703
^ +5 שנים 636.32 -0.04 700|704
^ 5-10 שנים 474.96 -0.04 700|729
^ 10+ שנים 486.09 -0.04 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 282.05 0.004 701|0
מק"מ 277.68 0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
גליל 5903 152.18 -0.07 202990 9590332
ממשל צמודה 0922 118.42 -0.03 128349 1124056
ממשל צמודה 1020 101.73 0 60913 1137181
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
גליל 5903 ריבית 4 16/07/2018 9590332
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
פסגות סל גליל 2-5 סד-2 262.3 -0.05 324 1125244
תכלית גליל 2-5 סד-1 2639.71 -0.01 175 1108547
פסגות סל משולבת 3 ממשלתי + 10% 470.34 0.06 161 1116599
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 80% אגח קונצרני 20% 12572 0.04 138 1114933
פסגות סל גליל 2-5 סד-3 262.22 0.01 130 1108174
תכלית גליל 2-5 סד-2 263.39 0 97 1107077
הראל סל גליל 2-5 264.76 0.01 85 1113265
תכלית משולבת 5 אגח ממשלתי 70% אגח קונצרני 30% 12385 0.02 63 1116268
הראל סל משולבת 7 אגח 85% מניות ישראל-חול 15% מנוטרלת מטבע 11306 -0.17 59 1130335
פסגות סל גליל 2-5 סד-4 2718.6 0.02 52 1135292
קסם גליל 2-5 2638.54 0 10 1108067
קסם חסר גליל 2-5 485 2130.44 1116342
קסם משולבת 3 ממשלתי +10% 11052 1117662
קסם משולבת 4 ממשלתי + 10% 10995 1118249
פסגות סל משולבת 5 אגח בארץ 90% אגח בחול 10% 11155 1126457
פסגות סל משולבת 5 אגח ישראלי 80% מניות חול BuyBack‏ 20% מנוטרלת מטבע 10915 1132463
פסגות סל משולבת 5 אגח ישראלי 90% מניות חול דיבידנד 10% מנוטרלת מטבע 10456 1132455
פסגות סל משולבת 6 AlphaBeta- אגח מדינה קצר 90% מניות 10% 11097 1118371
פסגות סל חסר גליל 2-5 465 191.49 1114578
הראל סל משולבת 5 אגח 90% תל דיב 10% 12463 1118538
הראל סל משולבת 5 ממשלתי 95% תל דיב 5% 10980 1118520
הראל סל משולבת 6 אגח 85% מניות 15% 12441 1118546
פסגות סל גליל 2-5 סד-1 262.1 1112861
תכלית חסר גליל 2-5 480 2060.2 1116102
תכלית משולבת גליל 2-5 60% שחר 2-5 40% 10820 1126689
תכלית משולבת שחר 2-5 60% גליל 2-5 40% 11122 1126663
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 80% מניות 20% 11705 1114917
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 90% תא 35 10% 11091 1115831
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 90% תל דיב 10% 12773 1107036
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 95% תא 35 5% 11000 1115849
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 95% תא בנקים 5% 11338 1114909
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי סד-1 10870 1115856
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי סד-2 11344 1113315
תכלית משולבת 4 אגח 75% מניות 25% 12370 1116276
תכלית משולבת 4 אגח ממשלתי 50% אגח קונצרני 50% 12739 1116540
תכלית משולבת 5 אגח 85% מניות 15% 12584 1114925
תכלית משולבת 5 אגח 88% מניות 12% 12726 1116557
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים סד -2 98.26 98.26 -0.04 5121686
PTF מדדית 2-5 שנים ממשלתיות 128.17 128.17 -0.03 5111240
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 שנים 112.21 112.21 -0.04 5113006
אלטשולר שחם צמוד בינוני 133.75 133.75 0 5111000
הראל מחקה מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 101.7 101.7 -0.04 5117247
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 113.45 113.45 -0.04 5111877
כרמים צמוד ממשלתי בינוני 93.42 93.42 0.03 5115381
מגדל אפיקים צמודה 367.38 367.39 0.01 5126719
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים 229 229 0.14 5131396
מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים MTF סד-1 113.6 113.6 -0.04 5112362
מור מדדית מדינה ללא מניות 106.11 106.11 0.01 5117510
מיטב צמודה + 5% 323.59 323.59 0.06 5114830
פסגות צמוד בינוני 103.74 103.74 0.04 5118211
קסם אקסלנס צמוד בינוני 100.51 100.51 0.05 5119664
קסםKTF ממשלתי צמוד 2-5 שנים 112.51 112.51 -0.03 5113329
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 101.72 101.72 -0.03 5117379
תמיר פישמן צמודה 105.84 105.84 0.09 5116306