מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 355.65 0.27 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 345.29 0.33 605|605
^ 0-2 שנים 237.94 0.03 605|637
^ 2-5 שנים 273.54 0.15 605|646
^ 5-10 שנים 353.89 0.32 605|658
^ 5+ שנים 345.7 0.49 605|727
^ 10+ שנים 345.11 0.63 605|728
ממשלתיות לא צמודות 414.92 0.23 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 476.81 0.27 700|700
^ 0-2 שנים 324.98 0 700|702
^ 2-5 שנים 434.9 0.14 700|703
^ +5 שנים 639.99 0.48 700|704
^ 5-10 שנים 477.41 0.41 700|729
^ 10+ שנים 489.77 0.69 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 282.04 -0.004 701|0
מק"מ 277.68 0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל צמודה 0527 105.43 0.52 172786 1140847
ממשל צמודה 1025 105.26 0.38 117018 1135912
ממשל צמודה 0923 113 0.28 91978 1128081
גליל 5904 157.93 0.23 23766 9590431
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
גליל 5904 ריבית 4 16/07/2018 9590431
ממשל צמודה 0527 ריבית 0.75 21/05/2018 1140847
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קסם גליל 5-10 סד-א1 3580.31 0.41 386 1108075
הראל סל גליל 5-10 346 0.29 253 1120864
פסגות סל משולבת 3 קונצרני 50% ממשלתי 50% 409 0.27 211 1108380
קסם גליל 5-10 סד-א2 3425.87 0.29 210 1117001
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 75% מניות 25% 15720 0.06 47 1101849
פסגות סל גליל 5-10 סד-2 340.75 0.32 43 1125251
פסגות סל גליל 5-10 סד-3 340.79 0.47 43 1101377
תכלית גליל 5-10 סד-2 3410.02 0.35 12 1109263
תכלית גליל 5-10 סד-1 3572.02 0.34 3 1108570
תכלית גליל 5-10 סד-3 338.82 1110816
תכלית גליל 5-10 סד-4 353.91 1110824
תכלית משולבת 4 אגח 90% מניות 10% 14719 1106194
תכלית משולבת 4 אגח ממשלתי 80% מניות חול 20% 14866 1107044
תכלית משולבת 5 אגח 80% מניות 20% 14378 1106202
פסגות סל גליל 5-10 סד-4 354.35 1108182
פסגות סל חסר גליל 5-10 581.24 227.97 1126473
הראל סל משולבת 6 אגח 80% מניות 20% 11720 1128552
הראל סל משולבת 7 אגח 80% מניות ישראל-חול 20% מנוטרלת מטבע 11019 1132653
הראל סל משולבת 7 אגח 90% מניות ישראל-חול 10% מנוטרלת מטבע 10865 1132646
פסגות סל גליל 5-10 סד-1 340.88 1118389
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF מדדיות ממשלתיות 5-10 123.34 123.34 0.33 5116819
PTF מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות 113.92 113.92 0.32 5117833
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 136.87 136.87 0.32 5115118
הראל מחקה מדדיות 5- 10 שנים ממשלתיות 120.19 120.19 0.32 5116785
הראל סל מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים 170.6 170.6 0.32 5103288
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 שנים 115.27 115.27 0.33 5118054
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 105.45 105.45 0.32 5119383