מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 354.56 0.02 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 343.84 -0.01 605|605
^ 0-2 שנים 237.75 -0.1 605|637
^ 2-5 שנים 272.83 -0.03 605|646
^ 5-10 שנים 352.01 -0.06 605|658
^ 5+ שנים 343.72 0.03 605|727
^ 10+ שנים 342.99 0.1 605|728
ממשלתיות לא צמודות 413.99 0.04 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 475.6 0.05 700|700
^ 0-2 שנים 325.01 0.003 700|702
^ 2-5 שנים 434.54 0.01 700|703
^ +5 שנים 636.95 0.08 700|704
^ 5-10 שנים 475.45 0.09 700|729
^ 10+ שנים 486.54 0.08 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 282 -0.01 701|0
מק"מ 277.67 0 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0327 103.95 0.05 205945 1139344
ממשל שקלית 0825 103 0.11 101404 1135557
ממשל שקלית 0324 118.92 0.13 94538 1130848
ממשל שקלית 0323 120.59 0.07 90798 1126747
ממשל שקלית 0347 119.3 0.03 78333 1140193
ממשל שקלית 1026 139.71 0.08 75708 1099456
ממשל שקלית 1122 102.24 0.04 68276 1141225
ממשל שקלית 0142 149.5 0.09 62899 1125400
ממשל שקלית 1018 100.44 0.01 51240 1136548
ממשל שקלית 0219 105.86 0 41228 1110907
ממשל שקלית 0120 109.56 0 39270 1115773
ממשל שקלית 0122 119.24 0.02 39065 1123272
ממשל שקלית 0121 100.26 -0.01 29425 1142223
ממשל משתנה 1121 99.75 -0.03 24620 1127646
ממשל שקלית 0519 104.33 0 19442 1131770
ממשל משתנה 0520 99.94 0.01 14386 1116193
ממשל שקלית 0421 102.5 -0.01 8000 1138130
ממשל משתנה 0526 99.28 -0.01 510 1141795
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0825 ריבית 1.75 20/08/2018 1135557
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.03 21/05/2018 1116193
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.03 21/05/2018 1127646
ממשל שקלית 0519 ריבית 2.26 21/05/2018 1131770
ממשל משתנה 0526 ריבית 0.03 21/05/2018 1141795
ממשל שקלית 0421 ריבית 1 22/04/2018 1138130
ממשל שקלית 0327 ריבית 1.99 20/03/2018 1139344
ממשל שקלית 0347 ריבית 3.74 20/03/2018 1140193
ממשל שקלית 0324 ריבית 3.74 20/03/2018 1130848
ממשל שקלית 0323 ריבית 4.24 20/03/2018 1126747
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
איילון שקל ואגח מדורגות 119.29 119.29 0 5112933
אילים שקלית מנוהלת 464.55 464.56 -0.02 5126941
אלומות 10/90 תיק סולידי 253.45 253.45 0.04 5100284
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות 129.33 129.33 0.05 5115225
אפסילון שקלים ללא מניות 266.81 266.81 -0.01 5126602
הראל פיא שקלית ללא מניות 251.46 251.46 0.06 5100110
הראל שקלים ומדורגות ללא מניות 1252.33 1252.33 0.05 5111356
הראל שקלים פלטינום 419.19 419.19 0.04 5111596
הראל שקלית ממשלתית 128.57 129.21 -0.02 5116009
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים 113.19 113.19 -0.01 5117296
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות 124.94 124.94 0.02 5115712
כרמים שקלית 112.51 112.51 0.75 5109079
מגדל שקלית ללא מניות 135.91 135.91 0.04 5103676
מודלים שקלית ממשלתית 223.23 223.23 0 5101340
מור שקלית מדינה ללא מניות 147.51 147.51 0.02 5109756
מיטב שקלית 123.52 123.52 0.02 5115498
מיטב שקלית פלוס 108.34 108.34 0.06 5123146
פסגות ! תיק שקלי 130.41 130.41 0.03 5114731
פסגות בטא ! שקלי ללא מניות 289.09 289.09 0.04 5102827
קסם אקסלנס מחלקת 135.79 135.79 0.03 5108238
קסם אקסלנס שכבות שקלית 117.89 117.89 0.05 5115571
קסם אקסלנס שקלים וחברות מדורגות 255.09 255.09 0.01 5100342
קסם אקסלנס שקלית 139.79 139.79 0.01 5105176
קסם אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה 119.11 119.11 0 5117122
תמהיל שקלית פלוס 154.01 154.01 0.01 5109467
תמיר פישמן שקלים 220.53 220.53 0.05 5101225